İyi Bir Pararafta Olması Gereken Özellikler

İyi Bir Paragrafın Özellikleri:
Bir cümle iyi organize edilmiş bir paragraftan kaldırılamaz. Dil, doğru ve güzel, ipuçları arasında bir dil ve anlam füzyonu sağlar. Bir paragrafta dilin ve düşüncenin bağlantısı iyi kurulmamışsa, anlatım ve dolayısıyla düşünce akışı bozulur.
Söylenecek az ya da çok cümle yoktur, çünkü paragrafın yapısında düzensizliğe neden olur. Kodlar belirli bir seviyede, bir bütün olarak oluşturulur; Bu bütünlük dil ve düşünce bağlayıcıları tarafından oluşturulur. Mesajın doğru bir şekilde anlaşılabilmesi için “açıklık, netlik, özlülük, akıcılık, basitlik, tutarlılık, doğallık” gibi temel ifadeler dikkate alınmalıdır.

Anlam Açıklığı: Paragrafa gereksiz ifadeler verilmez. Başka bir deyişle, düşünceler mümkün olduğunca az sözcükle ifade edilir, böylece cümleler gereksiz yere uzatılmaz. Tek bir kelimenin net bir anlatıdan çıkarılamaması gibi, tek bir kelime eklenemez. Açık bir anlatıda süsleme ve kendine güven kaçınılmaz, bağlayıcı unsurlar titiz bir şekilde kullanılır.
Netlik: Paragraflar, belirsizliğe ve belirsizliğe izin vermeyecek şekilde kolayca anlaşılabilir. İzopen ve farklı yorumlarda farklı olan ifade, açık bir anlatı değildir. Fikirler kolayca anlaşılabilir; iyi düzenlenmiş, anlatının netliğine bağlıdır. Anlatımda netlik; Sözcük, kelime öbekleri ve ifadeler uygun yerde ve anlamda, noktalama işaretlerinin eksiksiz ve yerel olarak kullanılması sağlanır.
Vicdanlılık: Paragrapha birkaç kelimeyle bir çok şeyi anlatmaya özen gösterir. Anlatı, okuyucunun söz konusu kelimeyi gerektiği kadar düşünmesini ve derneklere söylendiği gibi ulaşmasını sağlayan derinlik ve anlam ile özlü bir anlatıdır.
Akıcılık: Paragrafı şımarık olmaksızın, beceriksiz ve istekli bir şekilde okumaktır. Bu nedenle, okuma sırasında hoş olmayan sesler veya kelimeler kullanılmamalıdır ve duygular tutarlı bir şekilde düzenlenmelidir.
Slimness: paragrafı oluşturan ifadeleri gereksiz süslemelerden, etkileyici ifadelerden ve basmakalıp ifadelerden uzak tutmak. Düz anlatımda yansımalar; Doğrudan dolambaçlı yollardan sapmamak, kelimeleri kuvvetsiz kullanmak ve geri çekilmemek önemlidir.
Tutarlılık: Paragrafta düşünmek çelişkili, uzak ve tutarlıdır. Tutarlı bir anlatıda paragrafı oluşturan ifadeler birbirini desteklemeli ve düşünceyi anlaşılabilir kılmalıdır.
Doğallık: Bir paragraf, hisleri veya düşünceleri içselmiş gibi ifade etmenin bir yoludur. Doğal anlatı içinde, gerçeklik duygusu zarar görmekten kaçınır, ancak yapaylığı önler.
Özgünlük: paragraf düşüncesinde anlatılan duyu, bir kavramın ya da anlatının n gerçeğini, eşsiz nitelikleri tanımlayan hareket ediyor. Özgünlük, paragrafın formunda içeriğinde veya her ikisinde olabilir.

Yorum yapın