Finansal Kiralama

Leasing – Finansal Kiralama
Kiralama, bir tarafın başka bir tarafın sahip olduğu mülkleri kiralamayı kabul ettiği şartları belirten bir sözleşmedir. Bu garanti kiracı da bir varlığın kiracı, kullanım olarak bilinir ve garanti kiralayan ay veya yıl belirli sayıda kiracıdan, mülk sahibi ya da ev sahibini, düzenli ödemeler. Hem kiracı hem de kiraya veren tarafın sözleşmenin şartlarını yerine getirmemesi durumunda sonuçları doğurur.
Kiralamalar, gayrimenkul kiralama sözleşmelerinin şartlarını belirleyen yasal ve bağlayıcı sözleşmelerdir. Bir kişi bir apartman dairesi veya başka bir konut kiralamak isterse, örneğin ev sahibinin kiraladığı kira bedeli aylık kira miktarını, her ay vadesi geldiğinde, kiracının kira ödemesini yapmazsa ne olacağını, ne kadar Güvenlik teminatı, kira süresinin süresi, kiracının evcil hayvanların binaya girmesine izin verilip verilmediğine, ünitede kaç kişinin yaşayabileceğine ve gerekli diğer bilgilere sahip olması gerekir. Ev sahibi kiracının kirayı imzalamasını ve böylece mülkün işgalinden önce şartlarını kabul etmesini gerektirir. Öte yandan, ticari mülkler için kiralamalar genellikle belirli kiracıya göre müzakere edilir ve genellikle bir ila 10 yıl arasında yapılır, daha büyük kiracılar genellikle daha uzun ve daha karmaşık kiralama sözleşmelerine sahiptir.

Kira kontratı
Kira kırılmalarının sonuçları, kırılma durumlarına bağlı olarak, hafif ila zarar verici arasındadır. Ev sahibiyle önceden görüşmeden bir kira sözleşmesi imzalayan bir kiracı, bir hukuk davası, kredi raporunda aşağılayıcı bir işaret veya her ikisi ile karşı karşıyadır. Kirayı kiralamanın bir sonucu olarak, bir kiracı yeni bir konut kiralamanın yanı sıra bir kredi raporunda olumsuz girişlere sahip olmakla ilgili diğer sorunlara da yol açabilir. Kira sözleşmelerini kesmek zorunda olan kiracılar genellikle ev sahipleriyle görüşmeli veya hukuk müşaviri aramalıdır. Bazı durumlarda, mülk için yeni bir kiracı bulmak veya güvenlik depozitosunu kaybetmek kiracıların kiralarını daha fazla sonuç vermeden kiraya vermelerine izin vermek için ev sahiplerine ilham vermektedir.

Bazı kiralamalar, kiracıların sözleşmeleri belirli bir şartlar altında veya sözleşmelerinin sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmediği durumlarda sonlandırmasına izin veren “erken sonlandırma” şartlarına sahiptir. Örneğin, kiracı mülkün zamanında onarımını yapmazsa, kiracı bir kontratı sonlandırabilir.

Ticari Gayrimenkul Kiraları
Ticari mülkleri kiralayan kiracılar, kiracıya daha fazla sorumluluk vermek ve ev sahibi için daha fazla kar sağlamak üzere çeşitli kira sözleşmeleri imzalarlar. Örneğin, bazı ticari kiralamalar kiracıya kira bedeli artı ev sahibinin işletme maliyetlerini, diğerlerinin ise kira artı mülk vergileri ve sigorta ödemek için kiracılara ihtiyaç duymasını gerektirmektedir. Ticari gayrimenkul kiralamalarının dört yaygın türü şunları içerir: kiracının emlak vergisi ödemekten sorumlu olduğu tek kira sözleşmesi ; emlak vergileri ve sigortalarından sorumlu bir kiracı yapan çift-net kiralamalar; Kiracıların emlak vergisi, sigorta ve bakım ödemeleri gereken üçlü net kiralamalar; ve kiracının kiraya ödediği brüt kiralamalar, ev sahibi diğer masraflardan sorumludur.

Bir mülk bir finans kurumu aracılığıyla satın alınır ve yatırımcıya kiralanır.

Leasing’in işlem süreci, kira ödemeleri karşılığında, kiralama şirketi tarafından belirli bir süre için leasing şirketini kullanma hakkının devredilmesidir. Kira sözleşmesinin sonunda, ilgili mallar leasing şirketine iade edilebilir veya kiracı, önceden belirlenen bir fiyatla kiralama şirketine devredilebilir. Görüldüğü üzere, malların mülkiyeti her iki şart altında da kiralama şirketine aittir. Leasing bir finansman yöntemidir, bu nedenle kiralama şirketi bir kredi değerlendirme sürecini üstlenir.

Ülkemizde finansal kiralama faaliyetleri 6361 sayılı kuruluşa aittir. Finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri düzenlenmiştir.

Yatırım amaçlı gayrimenkulün büyük bir kısmı finansal kiralama yoluyla kiralanabilirken, en önemli kriter malların bağımsız ve amortismana tabi olmasıdır.

Finansal kiralama yatırım özellikleri nelerdir?
Finansal kiralama işleminin kullanıldığı en yaygın yatırım malları aşağıdadır; Fabrika, işyeri, depo, tarla, arazi gibi ticari gayrimenkuller, Tarım, tekstil ve inşaat makinaları, Üretim makineleri, Çeşitli ofis ekipmanları, Tıbbi cihazlar, Arabalar, kamyonetler, araçlar gibi pek çok seçenek vardır.
Finansal Kiralama’nın Avantajları Nelerdir?
Finansal kiralama sözleşmeleri farklı vadelerde ve sabit kiralarda yapılmakta olup, sözleşme birimini ve kira ödemelerini TL veya döviz olarak yapabilir.
Kiralamak, kiracı şirkete operasyonel kolaylık sağlamakta, malların alımı, ithalatı, nakliyesi ve sigortası gibi tüm zaman alıcı işlemleri leasing şirketi aracılığıyla yapılmaktadır.
Tarım ve inşaat makineleri gibi bazı yatırım mallarının leasing yoluyla alınması durumunda% 1 KDV ödenir.
Kiralanan mallar, kiracıya ait bilançoda “finansal kiralama konusu mallar” hesabında yer alır ve amortismana tabi olabilir.
Sözleşmenin sonunda, yatırım amaçlı gayrimenkulün mülkiyeti düşük bir fiyatla satın alınabilir.
Kiralama sözleşmeleri vergiler, harçlar ve harçlardan muaftır.

Yorum yapın