Katkı Payı

Katkı, değişken maliyetlerin toplam satışlardan çıkarılmasıyla hesaplanabilir ve birim değişken maliyet farkı kullanılarak birim katkı olarak hesaplanabilir.

Katkı payı, bir şirketin kendi ürünlerinin kârlılığını belirlemesine olanak veren bir maliyet muhasebesi kavramdır. “Katkı payı” ifadesi, bir ürünün brüt işletme payının birim başına bir ölçüsüne de atıfta bulunabilir. Ürünün satış fiyatı, birim başına toplam değişken maliyeti eksi olarak hesaplanır . Bu metrik, bir işletmenin her bir hizmetin veya ürünün karlılığını belirlemek için işletmenin farklı alanlarını değerlendirmesine yardımcı olur.

Katkı Payı Faydası
Fiyatlandırma kararları verirken Katkı payı yönetim tarafından kullanılır. Bu durum, sabit maliyetlerin batık maliyetler olduğu ve kabul edip etmeyeceği kararına dahil edilmemesi gereken özel fiyatlandırma veya özel sipariş durumlarında özellikle geçerlidir . Negatif veya düşük katkı payı, bir ürün grubunun veya işletme segmentinin karlı olmayabileceğini gösterir. Ayrıca, katkı payı farklı satış seviyelerinin etkisini analiz etmek için faydalıdır. Son olarak, bir işletme darboğazları çözmek için Katkı payını kullanabilir. Sınırlı kaynaklar varsa, bir işletme kıt kaynaklarını en kârlı öğeler için kullanmak ister. Bu nedenle, en kârlı kaynak kalemleri ödüllendirilerek kısıtlamalar ortadan kaldırılmaktadır.

Katkı Payı Oranı
Katkı payı doğrudan katkı payı oranı ile ilgilidir. Katkı payı oranı, birim bazında veya toplu olarak hesaplanabilir. Birim bazda birim satış fiyatı ile birim başına katkı payı ayrılırken, toplam katkı payı toplam gelir payını toplam gelirden ayırmaktadır. Şekil, sabit maliyetlerin karşılanması için her bir gelirin yüzde kaçının üretildiğini gösteren bir yüzdeyle sonuçlanacaktır.
Hedef Gelir Analizi
Satış marjının ya da satışların hedef seviyesinin hesaplanmasında katkı payı, ayrılmaz bir unsurdur. Katkı payı, her bir satışın sabit maliyetleri karşılamaya atfedilen kısmını belirler. Bu sebeple, katma payının ikiye bölünmesiyle elde edilen sabit maliyetler, kırılmak üzere satılması gereken birim adediyle sonuçlanmaktadır. Hedef net gelir bulmak için, hedef tutar toplam sabit maliyetlere eklenir.

Özet olarak, katkı, sabit maliyetlere ulaşmaya hazır olan satışların bir parçasıdır. Katkı ve katkı oranı, başabaş noktası analizi için kullanılan terimlerdir.

Katkı Payı= Satış fiyatı – Değişken maliyet

Yorum yapın