Merkez Bankası Politika Faiz Belirlemesi

Para politikası kararları, önceden belirlenen bir takvim dahilinde Para Politikası Kurulu tarafından düzenlenen aylık toplantılarla oylama ile alınmaktadır. Faiz kararlarında, orta vadeli görünüm gelecekteki enflasyon görünümüne odaklanmaktadır. Buna paralel olarak, dış şokların enflasyon üzerindeki geçici etkisine ve orta vadeli hedeflere politika tepkisine cevap verilmemesi ilkesi benimsenmiştir. Bu çerçevede, Para Politikası Kurulu bir faiz kararı alırken, toplam arz-talep dengesi, maliye politikası göstergeleri, parasal göstergeler ve kredi büyüklükleri, ücret-istihdam-birim maliyet-verimlilik gelişmeleri, kamu ve özel sektör fiyatlama davranışları, enflasyon beklentileri, döviz kurları ve bunları etkileyebilecek gelişmeler gibi etmenler göz önünde bulundurulmaktadır.

Yorum yapın