Konkordato

Konkordato, borçlarını belirli bir indirim ile geri almak ya da finansal durumlarını düzeltmek amacıyla borç verenlerin borcunu ödemek suretiyle borçlarını geri almak için belirli bir vadede borçlarını ödeyemeyen borçlulara izin veren bir anlaşmadır. Bu anlaşma tarafların mahkemenin onaylanması ile bağlayıcı niteliktedir. 30/07/2003 tarihli resmi gazete ile İcra ve İflas Kanunu’na “iflasın ertelenmesi” konusu eklenmiş ve Türk hukuku “iflasın ertelenmesi” konusunda ayrıntılı bir düzenlemeye getirilmiştir. Ülkemizde 4949 yılından beri uygulanmakta olan iflasın ertelenmesi, ihracata yönelik olarak yeterince hizmet verememiştir. Bu nedenle 2003 tarihli Kanun Hükmünde Kararnameye göre İflas Hakemleri ve Tedbir Kararı verilmesi yasaktır.

Yatırım ortamını iyileştirme hedefi, borçlu ile alacaklılar arasındaki yasal anlaşmaları ve Konkordato ve Konkordato ile ilgili olarak Uzlaşma Yolundaki Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerinin yeniden yapılandırılmasına olan ihtiyaç olarak konkordato organizasyonunun sonuçlandırılmasıdır. İcra ve İflas Hukuku 2004 tarihli 285 ve 309 maddede değişiklik yapılmış ve ilave yasal düzenlemeler yapılmış olup, uygulama tamamen Ticari Mahkemelere bırakılmıştır.

Yorum yapın