Kaynak Olarak Sanat ve Bilgi

Sanat, toplumu var eden değerler ve süregelen yaşam izleriyle örünmüş estetik renklerle bezenmiş bir yapıdır. Bilim, dünyayı kavrama, doğayı kontrol altına alma gibi amaçları olan felsefik altyapısıyla olayları anlamlandırma yolunu seçen birikimli ilerlemedir. Burada son zamanlarda anından adından sıkça bahsettiğimiz etik karşımıza çıkmaktadır. Etikle ilgili diğer yazılarımıza da göz atabilirsiniz.

Bu yazımızda estetik anlayışından yoksun bilim ile bilim anlayışından yoksun sanatın karmaşasından bahsedeceğiz. Bir yapıtın estetik sayılabilmesi çeşitli tartışmalarla birlikte insanda haz uyandırmasına dayanmaktadır. Dolayısıyla insanda haz uyandıran bir nesne ya da yapıt estetik değere sahiptir. Burada hazzın göreceli olduğuyla alakalı tezat durumlarla çelişkiler tartışılmaktadır.

Diğer yandan bilim alanında tartışılan konular arasında neyin bilim sayılıp neyin sayılmayacağı, doğru bilginin varlığı ve sınırı sosyal bilimlerinde bilim sayılıp sayılmayacağı ile ilişkili bir çok tartışma halihazırda mevcut. Biz bu tartışmalardan sıyrılarak farklı bir konu üzerinde durmak istiyoruz. Bilim sadece açıklamalardan, sayılardan, deneylerden ibaretse; neyin nasıl açıklandığı, neyin sayıldığı ve neyin incelendiği yerine bunların sanatla ilişkisine dikkat çekmek istiyoruz. Belli bir sayma ya da belli oranda artma sizde de haz uyandırmıyor mu? ya da kusursuz çizilmiş bir daire, bazı düzen içinde artan sayılar ya da belli bir ritm yakalamış populasyon? Eğer sizde de haz, heyecan, ilgi uyandırıyorsa bizce alt kısımda sizlere yardımcı olacak kaynaklar ışığında bilimle sanat iç içe ve biri olmadan diğeri yalın kaldığını söyleyebiliriz. Ne bilimi sanattan ayırabiliriz ne de sanatı bilimden ayırabiliriz. Bkz monalisa

Size kaynak olabilecek bazı üniversitelerinin bilimsel araştırma için kullandığı tavsiye web siteleri listesini vermek istiyoruz;

http://kutuphane.cumhuriyet.edu.tr/index.php?snhtc=icerikasl&goster=mpw= Sanat ve Bilgi : Sanat ve Plastik Sanatlar Eğitimi Dergisi

https://kutuphane.adu.edu.tr/default.asp?idx=313833 Sanat ve Bilgi : Sanat ve Plastik Sanatlar Eğitimi Dergisi

https://www.kafkas.edu.tr/kddb/tr/sayfa679 Sanat ve Bilgi : Sanat ve Plastik Sanatlar Eğitimi Dergisi

http://eski.erzincan.edu.tr/eng/daire_baskanlik_sablon.php?git=51&menu=38 Sanat ve Bilgi : Sanat ve Plastik Sanatlar Eğitimi Dergisi

http://eskiweb.amasya.edu.tr/idari/daire-baskanliklari/kutuphane-ve-dokumantasyon/veritabanlari-e-kaynaklar/ucretsiz-e-dergi.aspx Sanat ve Bilgi : Sanat ve Plastik Sanatlar Eğitimi Dergisi

http://www.agaclar.net/?id=showthread&t=13130 Sanat ve Bilgi : Sanat ve Plastik Sanatlar Eğitimi Dergisi

http://www.tojet.net/links.htm Sanat ve Bilgi : Sanat ve Plastik Sanatlar Eğitimi Dergisi

http://www.akademik.bz.tc/dergiler2.htm Sanat ve Bilgi : Sanat ve Plastik Sanatlar Eğitimi Dergisi

https://eksisozluk.com/anastasius-suru–1742837 Sanat ve Bilgi : Sanat ve Plastik Sanatlar Eğitimi Dergisi

http://formistan.net/konu/b%C3%BCt%C3%BCn-dergiler.5370/ Sanat ve Bilgi : Sanat ve Plastik Sanatlar Eğitimi Dergisi

http://webdekultursanat.blogspot.com/2003/02/ Sanat ve Bilgi : Sanat ve Plastik Sanatlar Eğitimi Dergisi

http://belesdergi.blogspot.com/2012/05/elektronik-dergiler-international.html Sanat ve Bilgi : Sanat ve Plastik Sanatlar Eğitimi Dergisi
http://forum.mavietki.com/yararli-linkler/44087-butun-dergiler-linkleri.html Sanat ve Bilgi : Sanat ve Plastik Sanatlar Eğitimi Dergisi

Yorum yapın