Yayın İlkeleri ve Yazım Kuralları

 • Bu dergi; Sanat ve Plastik Sanatlar Eğitimi konularında (Estetik, Sanat Felsefesi, Sanat Eleştirisi, Arkeoloji, Müzecilik, Müze Eğitimi, Sanat Bilimleri) özgün yazılara ve nitelikli çevrilere yer veren bir dergidir.
 • Derginin yayın dili Türkçe’dir. Ancak herhangi bir dilde de yazı gönderilebilir. Bu durumda eğer mümkünse Türkçe ya da İngilizce bir çevirinin metne eklenmesi gerekmektedir.
 • Dergiye gönderilecek yazıların, Türk Dil Kurumu’nun yazım kurallarına uygun olması gerekmektedir.
 • Türkçe’de yaygın kullanım alanına sahip olan yabancı kelimelerin dışındaki kelimelerin Türkçe karşılığının kullanılmasına özen gösterilmelidir.
 • Yazılar; 1,5 satır aralığında, kelime işlemci Winword 6.0 veya üstü ile Arial karakterinde yazılmalıdır.
 • Sayfa yapısı (kenar boşlukları); üst ve alt 3’er cm. sağ ve sol 2’şer cm. olmalıdır.
 • Yazar hakkındaki bilgi, italik karakterde,koyu, sola dayalı ve 11 punto olmalıdır.
 • Girinti özel 1cm.dir.
 • Başlık; sayfa ortasında,14 punto, hepsi büyük harfle, en fazla 12 sözcükle sınırlandırılmalı, yazar adı ise; sayfa ortasında, koyu ve 11 punto olmalıdır.
 • Metin özeti; Türkçe ve İngilizce olarak en fazla 100 kelime olmalı, anahtar sözcükler özet metnin altında belirtilmelidir.
 • Ana makale 12, kaynaklar 10 punto olmalı, kaynaklar yazının sonunda kullanılmalıdır.
 • Gönderilecek yazıların CD veya diskete kaydedilmiş olması gerekmektedir.
 • Yazıların; elektronik posta ile [email protected] adresine gönderebilirsiniz.
 • Yazılarda görsel malzeme kullanılmış ise, bunların uzun kenarı 30 cm. 150 dpi çözünürlükte taranmış ve kullanıldığı metindeki adı ile kaydedilmiş olması gerekmektedir.
 • Gönderilecek yazıların, daha önce yayınlanmamış olması veya yayınlanmak üzere başka kurumlara gönderilmemiş olması gerekmektedir.
 • Daha önce her hangi bir bilimsel etkinlikte sunulmuş olan bildiriler tamamı yayınlanmamış ise gönderilebilir.
 • Gönderilen yazılar; amaç, konu, sunuş tarzı, yazım ve yayın kurallarına uygun olup olmadığı yönleriyle, önce Dergi Kurulu tarafından incelenir. Uygunlukları tespit edilen yazılar, daha sonra bilimsel nitelikleri açısından Yayın Kurulu tarafından değerlendirilir. Yayın Kurulu tarafından yayınlanması uygun bulunan yazılar, uygun zamanda (derginin teknik imkanları ve yayınlanması kararlaştırılan yazıların çokluğu gibi nedenler göz önünde bulundurularak) yayınlanır.
 • Dergiye yayınlanması isteğiyle yazı gönderenler; Yayın Kurulu’nun eleştiri, öneri ve düzeltme isteklerini dikkate almak zorundadırlar. Gönderilen  yazıların; yayın hakları (yayınlansın veya yayınlanmasın) Sanat ve Bilgi Dergisi’ne, sorumlulukları ise yazı sahiplerine aittir.
 • Yazılarda sayfa sınırlaması yoktur.
 • Yayın Kurulu’nun onayıyla geniş kapsamlı yazılar seri halde de yayımlanabilir.
 • Yayınlanacak yazıların seçimi ile bazı kişi, kurum, kuruluş ve fikirlerin reklam amaçlı bir eğilimle öne çıkmamasına dikkat edilecektir.

Yorum yapın