Vergi Tahakkuku
tarafından
86
Vergi Tahakkuku

Ödenecek aşamadaki tarh ve tebliğ edilen vergiyi tarif eden bir muhasebe finansman terimidir. Vergi mükellefinin tahakkuk eden vergiye itiraz etmemesi ve kabul etmesi durumunda vergi yükümlülüğü yüklenilmiş olur.  Kabullenilmiş tahakkuk eden vergi mutlaka ödenmelidir.