Vatikan
tarafından
149
Vatikan

Vatikan, dünyanın en küçük ülkesidir. Roma kentindeki bu eyalet arazisi 0.4 kilometrekareyi aşmıyor. Çok küçük olmasına rağmen, Vatikan’ın dünya devletleri üzerindeki etkisi İtalya’dan bile daha büyük. Çünkü Vatikan Devleti, Hıristiyanlığın en büyük mezhebi olan Katolik Kilisesi’nin merkezidir. Kilisenin yaşlı adamı olan papa burada oturmalıdır.

Tarihte Vatikan

Vatikan geçmişte oldukça büyük bir devletti. Bölge 45.000 kilometrekaredir, nüfus 3,5 milyon idi. Sonra topraklarını komşu İtalyan krallıklarına getirdi. İtalya Krallığı kurulduğunda, kendi küçük ilçesine sınırlıydı. 1929’da Vatikan’ın bağımsızlığı, İtalya’nın Krallığı ile Laterano Antlaşması tarafından kabul edildi. Papa hem dini başkan hem de bu dini devletin siyasi başkanıdır.

Vatikan sarayı, Roma’nın kuzeyindeki bir tepede yer almaktadır. Ünlü San Pietro Kilisesi de burada. Devletin bayrağı, ordusu, parası, özel radyo istasyonu vb. Gönüllü İsviçre muhafızları Vatikan’da 200 koltukla hizmet veriyor. Asker silahları ve kıyafetleri XV. Yüzyıldaki gibidir.

Yönetim

Vatikan papayı yönetir. Yerel yönetim, papanın seçtiği bir makbuz aldı. Devletin geliri, tüm Katoliklerin yeryüzündeki bağışlarıyla birlikte İtalya Devleti’nin yardımından oluşur. Vatikan’ın en yüksek yönetim organı Kardinaller Konseyi’dir. Bu 70 üyeli konsey, papayı kendi üyeleri arasından seçiyor. Üyeler bu parlamentonun üyeleri için ömür boyu kalır. Yeni seçilen papa kendi adını kullanamaz, buna manevi bir papa denir. Haftalık bir Osservatore della Domenica dergisi olan Osservatore Romana adlı günlük bir gazete Vatikan’da yayınlandı.

Vatikan Sarayı

Vatikan, San Pietro Kilisesi’nin kuzeyindeki Vatikan Sarayı’dır. XIII. On dokuzuncu yüzyılda kurulan ilk yapı, zaman içinde yapılan eklemelerle genişletilerek tamamlandı. 1377’de, papalık Avignon’dan Roma’ya taşındığında, papalılar orada yaşamaya başladılar. Mimar Bramente son şekli sultana verdi. Saray avlusu, oda ve salonları Raffaello, Fra Angelico, Pinturicchio gibi ünlü ressamların resimleriyle bezenmiştir.