Tüketici Güven Endeksi Nedir?

Tüketici güven endeksi, hanehalklarının tüketim ve tasarruflarının gelecekteki gelişmelerine, beklenen finansal durumlarına, genel ekonomik duruma, işsizliğe ve tasarruf kabiliyetine ilişkin duygularına dayalı olarak bir gösterge niteliğindedir. 100’ün üzerinde bir gösterge, tüketicilerin gelecekteki ekonomik duruma karşı güveninde bir artış olduğunu ve bunun sonucunda, tasarruf etmeyi daha az eğilimli olduklarını ve önümüzdeki 12 ay içinde büyük alımlar için daha fazla para harcama eğiliminde olduklarını göstermektedir. 100’ün altındaki değerler, ekonomideki gelecekteki gelişmelere karşı kötümser bir tutum sergilemekte, muhtemelen daha fazla tasarruf etme ve daha az tüketme eğilimi ile sonuçlanmaktadır. Ekonomilerde, karar vericilerin, tüketicilerin ekonomi hakkındaki mevcut algılarını bilmeleri ve gelecekteki beklentilerini öğrenmeleri önemlidir. Tüketici anketleri, ekonomik verilerin gecikmeli olarak tahmin edilmesinin öncü göstergesidir. Ekonominin sık kullanılan göstergelerinden biri de Tüketici Güven Endeksi’dir.

Tüketici Güven Endeksi (CCİ) aylık bazda hazırlanmakta olup, Türkiye genelinde tüketici eğilimi anketine dayalı olarak yapılan ve hanehalkının maddi durumlarını temsil eden bireylerle yapılan rasgele seçilmiş hanehalkları, mevcut ekonomik koşullara ilişkin fikir ve gelecek beklentileri belirlenerek hesaplanmaktadır. Bu araştırmanın amacı tüketicilerin gelecekteki tasarruf ve harcama eğilimlerini ortaya koymaktır. Tüketici eğilimi anketleri her ayın ilk 15 günü içerisinde yapılır ve ilgili ayın sonunda yayınlanır.

Tüketicilerin finansal durumunu değerlendirebilmek için, eğilim anketleri son 12 ayda geçmiş mali durumu ve gelecek beklentiyi ve önümüzdeki 3 ayda borçlanma olasılığını sorgulamaktadır. Benzer şekilde, genel ekonomik değerlendirme için, tüketicilere, dayanıklı mallar, arabalar, konut satın almak için elverişli olsunlar, örneğin para tasarrufu yapmak ya da ekonominin genel durumuna harcamak için olsun, fiyat ve ücretlerle ilgili gelecekteki beklentileri sorulur.

Özetle, Tüketici Güven Endeksi, finansal durum, genel ekonomik durum, işsiz sayısı beklentisi ve gelecek 12 aylık dönemde tasarruf imkânı dikkate alınarak tüketicilere verilen olumlu ve olumsuz yanıtlar temelinde hesaplanmaktadır.

Hesaplamanın bir sonucu olarak, endeks 0 ile 200 arasındadır. Endeks 100’ün üzerinde pozitiftir, yani, iyimser tüketici güveni 100’ün altındadır, negatiftir, yani kötümser tüketici güveni gösterir.

Anket süresi her ay 1-15’dir. günler. İlgili ayın anket sonuçları, Tüketici Güven Endeksi Haber Bülteni’nde, ayın son haftasında Ulusal Veri Yayımlama Programına göre açıklanmaktadır.

Yorum yapın