Sanatla İlgili Kavramlar

Sanatın Anlamı

İş, duyum, tasarım, güzellik vb. Sergide kullanılan yöntemler ve anlatım ve bu yöntemlerle ortaya çıkan üstün yaratıcılık.

Belirli bir uygarlığın veya topluluğun anlayış ve zevk ölçüleri doğrultusunda oluşturulan bir anlatıdır.

Bir şey yapmanın ustalığı sanatın kalitesini belirler.

Bir meslekte gözetilmesi gereken tüm kurallar.

Sanat sözcüğünün sözcük anlamı yukarıda belirtilmiştir, ancak günlük hayatta sanat kelimesi çok daha çeşitli anlamlarda kullanılmaktadır. Sanatta zihin estetiği, yaratıcılık, ustalık ve zarafet akla gelir. Aslında, sanatın bu bileşiklerin bir kombinasyonu olduğunu söyleyebiliriz. Bir mimari plan çizersek, öncelikle bu planı güvenlik, dayanıklılık ve kullanım açısından ele alacağız. Onları nasıl en estetik bir şekilde ortaya koyacağımıza karar veriyoruz, güvenlik konusunda ortaya koyduğumuz yaratıcı yöntemlerin ve ustalığın bir sanat eseri olduğu, sağlamlık ve dayanıklılık ile ilgili bulacağımız yeni çözümler de sanatın kapsamı içinde. Günlük yaşamdaki hemen her nesne benzer veya aynıdır. Bu sebeple sanat günlük yaşamdaki her şeyle iç içedir.

Örneğin, savunma sanatı ve savunma yeteneği, yaratıcılık.

Uçuş sanatı ve uçan beceri.

Dövüş becerileri, ustalık.

Eğitim sanatı, eğitim ve öğretim, yaratıcılık ve estetikte kullanılan materyallerdir.

Yukarıdaki örnekleri çoğaltabiliriz. Sonuç olarak, sanat günlük yaşamdaki her şeyle iç içedir.

Sanat Hakkında Çeşitli Görüşler

Sanatın egemen biçim olduğunu savunanlar. Sanatı tamamen estetik olarak tanımlamaktadır. Estetik nesneler üretmeyen görünümden birçok kavram alan sanatçıların eserlerini kapsamaz. Bugün o kadar da etkili bir fikir değil.

Sanat duyguların ifadesidir

Bu çizgide olanlar, sanatın temelde duyguların yaratıcı ifadesi veya ifadesi olduğunu söylüyorlar. Ayrıca sanat ve zanaat arasında bir ayrım yaptı. Buna göre, zanaat, malzemeyi belirli plan ve kurallar dahilinde önceden planlanmış bir ürüne dönüştürme sürecidir. Sanat, ifade edildiği zamanki kadar net değildir ve ifade edildiğinde ortaya çıkar.

Kurumsal Sanat Görüşü

Bu teorinin savunucuları Sanatın tanımlanabileceğini savunur. Neo-Wittgenstein görüşünü reddediyorlar. Bu görüşe göre, Sanatsal Adam: Bilinçli olarak, insan elden çıkmıyor ya da aklından çıkmıyor. Belirli sosyal topluluklar veya kurumlar tarafından kabul veya takdir edilir.

Neo-Wittgenstein’ın Görüşü

Neo-Wittgensteincı görüşe göre, sanat açık bir kavramdır ve tanımlanamaz. Bu görüş, teorisyenlerin kendi kişisel görüşlerini ifade ettikleri teorisyen görüşle çelişir.

 

Yorum yapın