Psikolojide Temel Yaklaşımlar

Psikoloji 19.yy İkinci yarısından itibaren gelişmeye başladı. Alman fizyolog W. Wundt, insan davranışının deneysel bir ortamda keşfedilebileceğini savunarak insan davranışlarına dikkat çekti. Daha sonra, Wundt’un bu argümana karşı, modern psikolojinin gelişimine katkıda bulunan yeni argümanları ortaya atıldı.

Fonksiyonalizm (İşlevselcilik)
Temsilci: W. James, J. Dewey
Konu: Zihinsel yaşamın içeriğinde çok işlevli olup olmadığına dikkat ederek, davranışı organizmanın çevresi için etkili bir uyum süreci olarak tanımlamıştır.
Yöntem: Gözlem ve gözlem.
Strüktüralizm (Yapısalcılık)
Temsilci: W. Wundt ve Titchener.
Konu: Psikolojinin konusu, bilinç ve bilinci oluşturan zihinsel olaylardır.
Yöntem: iç ışık. Bireyin kendi duygularını, düşüncelerini ve isteklerini açıkladığı bir olay veya durum karşısındadır.
Davranışsal Yaklaşım(BIHEVYORISM)
Temsilci: Watson, Skinner, Pavlov.
Konu: Psikoloji konusunda ölçülebilir ve gözlemlenebilen davranışlar olmalıdır.
Yöntem: Deney ve gözlem.
Psikanalizm (Psikodinamik Yaklaşım)
Temsilcisi: Sigmund Freud
Psikodinamik yaklaşıma göre psikoloji teması çocukluktan beri bilinçaltı olan duygulardır.
Yöntem: Öğretim, terapi, hipnoz ve biyografi.
Bu yaklaşım tıbbi psikolojinin gelişmesine büyük ölçüde katkıda bulunmuştur.
Hünamistik Yaklaşım
Temsilcisi: A. Maslow
Sorun: Bireyin davranışını anlamak için kendi algılarını ve deneyimlerini bilmemiz gerekiyor.
Yöntem: İç gözlem ve analiz
 Bütüncül Yaklaşım
Temsilci: Köhler, VVerthemeir, Kafka, Wunt
Sorun: Bütün benliği oluşturan tüm parçaların toplamından farklıdır. Hiçbir parça içerdiği tüm özelliklere sahip değildir.
Yöntem: Doğal gözlem ve deney
Biyolojik Yaklaşım (BIOPHYCHOLOGICAL)
Temsilci: A. Meyer
Sorun: Davranışların nedenlerini anlamak için, organizmanın biyolojik yapısını anlamalıyız.
Yöntem: Deneme
 Bilimsel Yaklaşım
Temsilcisi: J. Piaget
Sorun: İnsan davranışını anlamak için algı, hafıza, düşünme gibi zihinsel süreçleri incelemek gerekir.
Yöntem: Akıl yürütme, indüksiyon ve deney.

Nörobilim Yaklaşım
Beden ve beynin davranışları yönlendiren duygular, anılar ve duyusal deneyimleri nasıl yarattığı

evrimsellik Yaklaşım
Özelliklerin doğal seçimi davranışları yönlendirir. darwin

biyolojik Yaklaşım
genetik, hormonlar, sinir sistemi rehberliği davranışı. iyi huylu / boş kayrak

Psikanaliz Yaklaşım
bilinçsiz dürtüler davranışları belirler. Freud. boş kayrak

Davranışsal Yaklaşım
gözlemlenebilir öğrenme: ödül ve ceza kalıpları rehber davranış. watson, skinner, pavlov. boş kayrak

bilişsel Yaklaşım
gizli zihinsel olayların hızlı dizi: kodlamak, işlemek, saklamak, bilgi almak.

sosyal kültürel Yaklaşım
kültür rehberleri davranışı

insancıl Yaklaşım
Rehber davranışları tecrübe eder ve insanlar iyi niyetle olabilecek en iyi olmak isterler.

Yorum yapın