Pazarlamada Renk Psikolojisinin Önemi

Pazarlamada renk psikolojisi, renklerin algı ve davranışı nasıl etkilediğinin incelenmesidir. Tüketicilerin karar vermesinde ve markaları değerlendirmesinde önemli bir rol oynar. Renk psikolojisi, renklerin tüketicilerin bir marka hakkındaki izlenimlerini nasıl etkilediğine ve tüketicileri belirli markaları düşünmeye veya satın almaya ikna edip etmediğine odaklanır.

Pazarlamada Renk Psikolojisi

Farklı renklerin tüketiciler üzerinde farklı psikolojik etkileri vardır: örneğin, kırmızı iştahı uyarır, mavi güvenlik duygusu taşır, yeşil uyumu teşvik eder, turuncu coşkuyu teşvik eder ve mor asilzadelik ile ilişkilendirilir. Renk psikolojisi karmaşık ve incelikli bir konudur, ancak genellikle Gör ve Söyle kapsamının üzerine nadiren çıkan göz alıcı infografiklerde sunulur. Pazarlama ve markalama yoluyla doğru mesajı iletmek için şirketin hedeflerine ve hedef kitleye uygun tonları seçmek kritik öneme sahiptir.

Satış ve pazarlamadaki başarıda birçok faktör rol oynamaktadır. Bu konuyu konuştuğumuzda en önemli etken insanlardır. Bu yazımda sizlere renk psikolojisi ve pazarlama üzerinden ilişkilerimiz hakkında bilgi vermek istiyorum. Ancak öncelikle insan iletişimiyle ilgili bazı açıklamalar yapmak istiyorum. İnsanların iletişim kurmak için ihtiyaç duyduğu en temel şey kaçınılmaz olarak iletişimdir. Bu farklı şekillerde gerçekleşebilir. Yani insanlar söylediklerini veya söylemek istediklerini farklı şekillerde aktarmaya çalışırlar.

Buna karşılıklı bilgi alışverişi demek daha doğru olur ama günlük yaşamda sadece bilgi değil duygusal alışveriş de vardır. Bu nedenle iletişim iki kısma ayrılabilir: sözlü ve sözsüz iletişim. Pazarlama ve renk psikolojisine geçmeden önce; Bazen sadece bilginin yeterli olduğunu, bazen de yeterli olmadığını söylemek istiyorum. Aslında bu görünürlük gerektirir. Yapılan araştırmalara göre dış dünyaya dair sahip olduğumuz şeylerin çoğu aslında görme yoluyla elde ediliyor ve pazarlama ve renk psikolojisi konularında da görüldüğü gibi görme ve görme, insan ilişkilerinde temel bir nokta. Algı böyle oluşuyor.

Renk psikolojisinin vizyonu ve önemi
Psikolojide olduğu gibi; Pazarlama ve renk psikolojisi arasındaki ilişkide, nesnel şeylerin ve yaşadığımız çevrenin algılanmasında genellikle odak noktası vizyondur. Yani daha da etkileyici olan şey görsel görünümdür. Hepimiz sorunsuz doğduğumuz sürece bunu ilk biz göreceğiz. Bu nedenle görmek konuşmaktan daha etkilidir. Dil sonradan gelen bir şeydir. İletişim becerilerinin yanı sıra ikna eden ve etkileyen şey her şeyden önce vizyondur. Biz bireyler olarak sürekli bir şeyler öğreniyoruz. Bilgilerin %1’ini deneme yanılma yoluyla öğrensek de çoğunluğunu yani %83’ünü çevremizi gözlemleyerek öğreniriz. Böylece görselin önemi ortaya çıkıyor.

Dünyamızda 100’den fazla dil ve 5.000’e yakın lehçe kullanılmaktadır. Görsel iletişim hız, kolaylık ve etki açısından öndedir. Bu tür iletişim oldukça etkilidir çünkü genellikle kendi ülkemizde görsel olarak algıladığımız şey, başka bir ülkede de aynı şekilde algılanır.

Pazarlama ve renk psikolojisi aslında hayatımızın hemen her alanında mevcut. Muhtemelen kimse renksiz bir hayat hayal edemez, değil mi? Düşünseniz bile pek çekici değil. Bu nedenle renkler belki de hayatımızın en güçlü iletişim aracıdır. Çünkü insanlar farklı şeylerden ziyade öncelikle mevcut renklere bakıyor. Yani renkler ilk önce dikkatini çekiyor. Aslında görsel iletişim denilince akla ilk gelen şey renklerdir.

Hayatımızın her anında bize eşlik ediyorlar. Gördüğümüz reklamlar bizi etkileyebildiği gibi, kendimizi stresli ve kaygılı hissettiğimizde de sakinleştirici bir etkiye sahiptir. Hayatımızın birçok alanında bizi etkiliyorlar. Pazarlamayı yapan kişilere verilmek istenen mesaj aslında renklerin kullanımıyla çok net ve net bir şekilde aktarılabilmektedir. Ambalajın, ürünün ve reklamın renkleri bizi sandığımızdan daha fazla etkiliyor. Dolayısıyla pazarlama ile aralarında güçlü bir bağ ve yakın bağ vardır. Bu bağlamda pazarlama ve renk psikolojisi giderek önem kazanmaktadır.

   Pazarlama iletişimi aslında ikna edici bir iletişimdir. Tüketici davranışlarını her şekilde etkileyerek pazarlama gücünü arttırır. Bu da insanlarda yeni tutum ve davranış kalıplarının oluşmasını doğrudan etkilemektedir. Renkler farklı anlamlara gelebilir ve insanda farklı duygular uyandırabilir. Birisi mavi rengi görünce aklına gökyüzü gelirken, bir başkası çocukluğunu düşünebilir. Bu nedenle farklı alanlarda kullanılan renkler insanlar üzerinde doğrudan etki bırakabilmektedir. Bu nedenle insanlar arasındaki görsel iletişimde çok önemli bir rol oynar. Pazarlamanızla insanları ikna etmek için renk psikolojisini kullanabileceğiniz gibi, ürününüzle de onlara yol gösterebilirsiniz.

Rengin mağaza imajına etkisi kimsenin inkar edemeyeceği bir gerçektir. Renklerin de kendi aralarında bir dili vardır. Bu yüzden sıcak ve soğuk olarak ayrılırlar. Sıcak hava müşterilerin dikkatini çekip onları mağazaya çekerken, soğuk hava ise sakinleştirici bir atmosfer yaratıyor. Ve bize huzur duygusu veriyorlar. Çok pahalı ürünler satan mağazalara gittiğinizde fiyatlardan soğumamanız ve sıkılmamanız için kullanılan renklerin cool olduğunu fark edeceksiniz. Bu strateji uygulandığında daha huzurlu ve dinlendirici bir alışveriş deneyimi yaşayabileceksiniz.

Bu konu üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda kırmızıya göre daha rahatlatıcı bir renk olarak mavi seçilmiştir. Renk iş için çok önemlidir. Ürünlerin satın alınmasında ve seçiminde rengin rolü göz ardı edilemeyecek kadar büyük ve önemlidir.
Yaş grupları ve renk psikolojisi
Renkler insanlara ve onların duygularına daha yakındır. Bu nedenle yaş grubuna göre de değişiklik göstermektedir. Bebek mağazalarında gördüğünüz renklerin çoğu sıcak renklerdir. Dikkat çekmek de çok önemli. Pazarlamacılar tüm bu ayrıntılara dikkat ederek faaliyet gösterirler. Bu seçenekleri seçerken hedef kitlenin yaşı çok önemlidir.

Renkler ve pazarlama arasındaki ilişki

Beyaz
Basitlik, kesinlik ve saflıktır. Pozitifliğin, saflığın, huzurun ve kabullenmenin ifadesi olarak beyaz; Işık, bilgi, aydınlanma, ışık gibi olumlu ve erdemli değerlerle kesişir. Oldukça olumlu bir anlam taşıyan bu renk, pazarlama iletişiminde temizliği, hastaneyi, kışı ve hijyeni simgelemektedir. Bu kavram ve anlamlar birbiriyle uyum içinde kullanılmaktadır. Gıdalarda kullanılan beyaz renk, temizlik ve hijyenin yanı sıra kalorilerin de azaldığını gösteriyor.

Siyah
Şık, sofistike, prestijli, havalı, gizemli ve iddialı olarak yorumlanabilir. Yaygın olarak gücün ve otoritenin rengi olarak bilinir. Hem olumsuz hem de olumlu anlamlar içerebilir. Batı’da ölüm ve yastır. Teknolojide yaygın olmasına rağmen aynı zamanda gücü de temsil eder.

Kırmızı
En dikkat çekici olanı üç kuruş daha pahalı olduğu söylenen ve kırmızı renkte olanıdır. Çok farklı anlamlara gelebilir. Bu harika. Kırmızı enerjik, iştah açıcı bir renktir ve sıklıkla gıdalarda bulunur. Bu renk çeşitli isim ve logolarda kullanılmaktadır. Çeşitli eğlence mekanlarında kullanılmasının nedeni ise insanların buralarda daha fazla vakit geçirmesidir. Görsellerin oluşturulma şekli nedeniyle birçok farklı paketle karşılaşabiliyoruz.

Mavi
Serinliği, sakinliği, sadakati ve güveni, huzuru ve gökyüzünü simgeleyen renk, rahatlatıcı bir renk olup sakinleştirici etkiye sahiptir. Birçok yerde kullanılmasının nedeni sağlık, dürüstlük ve güvendir. Gözleri hiç yormaz ve gözleri sakinleştirmede oldukça etkilidir. Belki de hastane duvarlarının maviye boyanmasının nedeni budur. Bu tonları farklı yoğurt ambalajlarında da görebiliyoruz. Ayrıca satın alınan suyun ambalajında ​​sıklıkla gördüğümüz renk mavi ve tonlarıdır.

Mor
Bazı yerlerde “sevgili” anlamına gelse de asalet ve zenginlikle de ilişkilendirilir. Deterjan ambalajlarında en sık gördüğümüz renklerden biri mordur. Yine morun bir tonu olan leylak daha incelikli ve sakin bir renk gibi görünmektedir.

Yeşil
Bize doğrudan doğayı hatırlatan bir renktir. Aynı zamanda tazeliği de göstermesi nedeniyle gıda ambalajlarında çok yaygındır. Bu taze ve doğal bir izlenim yaratır. Çevre dostu gibi görünmek için bu boyayı kullanan firmalar da var. Yeşil aynı zamanda yaratıcılığı geliştirmek ve serbest bırakmak için de çok etkili bir renktir.

Sarı
Dost canlısı, sıcak ve parlak bir renk olan sarı, belki de en canlı renklerden biridir. Bunu ambalajlarda da görüyoruz. Eğlenceli ve hoş bir etkiye sahiptir. Tasarımın samimiyetini iletmek için kullanılır. Dünya genelinde taksiler geçici ve görünür oldukları için sarı renktedir. Kullanılan logoların çoğu bu şekildedir.

Turuncu
Gençlik, dinamizm, umut, dostluk ve eğlenceyle ilişkilendirilir. Turuncu, cesur olabilen ancak kırmızı kadar agresif olmayan, parlak ancak sarı kadar anlamsız olmayan son derece canlı bir renktir. Dikkat çekmesi nedeniyle birçok şirket logosunda canlılık ve dinamizmi ifade etmek amacıyla kullanılır.

Kaliteli ürün üreten firmalar logolarında turuncu kullanmamaktadır. Turuncu sadece çekici değil aynı zamanda ucuzlukla da ilişkilendirilir. Renkler insanlar ve ülkeler için farklı anlamlar taşıyabilmektedir. Bu nedenle genellemeler tamamen yanlıştır. Siz bir renge binlerce anlam yüklerken, bir başkası için o yalnızca bir renktir. Ya da siz berrak gökyüzünde huzur bulurken karşınızdaki kişi farklı bir anı yaşadığı için üzgün ve üzgün olabilir. Söylediklerimiz her zaman geçerlidir. Genel bir renk algısı oluşturmak asla doğru değildir.

   Görsel iletişim hepimiz için çok önemlidir. Bildiğimiz gibi görsel iletişimde en önemli şey renklerdir. Renkler, anlamlar ve çok daha fazlası... İnsanın hayatında önemli bir yer tutan renkler aracılığıyla iletişim kurulabilmektedir. Renkler şüphesiz pazarlamada çok işe yarayan en önemli şeylerden biridir. Her bakımdan insanlar üzerinde büyük bir etkisi var. Bizi zihinsel ve fiziksel olarak etkiler. Renkler tüketicinin dikkatini ürüne çekmenizi, dikkatini çekmenizi ve onu satın almaya ikna etmenizi sağlar. Farklı logo ve ambalaj renkleriyle de dikkat çekebilirsiniz. Renkler hayatımızda çok büyük bir yer ve anlam kaplar ve bunları göz ardı etmek mümkün değildir.

Marka kişiliği ve renkler
Renkler olumlu ve olumsuz anlamlar ifade edebilir. Bu ürünlerin markalara göre kullanımı farklılık gösterebilmektedir. Farklı özelliklere sahip renklerle çalışıyor olsanız da, bunlar tek bir özelliğe dayanmaktadır. Yeşil aynı zamanda yeşil finansı, güvenliği ve huzuru da simgeleyebilir. Renk seçimi konusunda ne yazık ki hiçbir şey net değil. Değişim her zaman mümkündür. Yani kişinin ruh hali ve mevcut durumunun onu nasıl algıladığı üzerinde büyük etkisi vardır.

Cinsiyete bağlı olarak renk algısı
Toplumda genel kabul gören görüşlerden biri de kadın ve erkek arasında renk seçimidir. Erkekler genel olarak koyu renkleri tercih ederler. Kadınlar erkeklere göre daha parlak ve yumuşak renkleri tercih ederler. Bu detaylar dikkat edilmesi gereken önemli detaylardan bazılarıdır.
Renk koordinasyonu
Genellikle insanlar satın aldıkları parçaların uyumluluğuna dikkat ederler. Favori şeylerin benzer renkleri vardır. Bu detay çalışmada açıkça görülmektedir. Ana renklerin ve yeşil arka planın tercih edildiği bir sitede buton rengi kırmızıya çevrildiğinde dönüşümlerin %21 oranında arttığı iddia ediliyor. Bu yüzden; Bazen her şeyi sığdırmak her zaman mümkün olmuyor! Smashing Magazine’de yayınlanan çok değişkenli testler, çeşitli varyasyonlara sahip bir programın nasıl daha fazla indirileceğini test etti: Sizce hangi sayısal model daha fazla indirildi?

Örnek diğerlerinden önemli ölçüde üstündür. Diğerlerinden üstündü çünkü program başlığı küçük ve açık griydi ve eylem metni (“Ücretsiz İndir”) büyük ve kırmızıydı ve yüksek dönüşümler için gereken kontrastı oluşturuyordu.

Neden “camgöbeği” yerine “gök mavisi”ni tercih ediyoruz?
Renkleri tanımlamak için kullandığımız isimler, onların özel isimleri kadar önemlidir. Bu durum zaman zaman kendimize verdiğimiz isimlerde de kendini gösterir. Aslında farklı ve özenle isimlendirilen kişiler daha çok ilgi çeker ve daha popüler olur. Pazarlama ve renk psikolojisi üzerine yazdığım yazım sona erdi… İdeal rengi seçme konusunda hala net bir veri yok değil mi? J.

Kesin bir cevap imkansızdır çünkü renkler çok farklı ve değişkendir. Tasarım, pazarlama ve renk psikolojisi ile ilgileniyorsanız, yapabileceğiniz en iyi şey marka kişiliğini araştırmak ve bunlara odaklanmaktır.

Bu yazı Wikipedia adresinden derlenmiştir.

Yorum yapın