Paragrafta Anlatım Teknikleri

Paragrafta Anlatım Teknikleri :
Her yazar, yazdığı yazıyı yazarken okur üzerinde belli bir etkiye sahip olmak ister. Bir düşünceyi ispatlamak ya da bir olayı açıklamak isteyip istemediğinizi düşünerek, bir yazar, yazarın en önemli maksatlı okuyucularına ilham vermenin bir yoludur. Bu amaç yazarın, söylediği şeyin doğasına göre farklı şeyleri anlatmanın yollarını aramasına neden olmuştur. Çünkü bir fikir söylemek bir olayı anlatmaktır; Bir gözlemi açıklamak, bir anektodun farklı ifadeler gerektireceğini söyler. Yazının amacı ve yazarın yazımı arasında yakın bir ilgi vardır.
Örneğin, yazar bir kavram hakkında bilgi vermek, bir düşünceyi saptırmak, herhangi bir şeyi tanıtmak niyetinde olabilir. Bu durumda açıklayıcı bir anlatımı tercih edilebilir. Ya da yazar, okumaya katılmadığı düşüncesini koyarak okumalarını değiştirmeyi hedefleyebilir. Bu durumda tartışmalı bir yol izler. Bazen yazar, okuyucuyla gördükleri ve duydukları şeyleri, onların gözlerinde gördükleri şeylerle paylaşmak isteyebilirler. Daha sonra yazar açıklayıcı bir ifade yolu benimser. Yazar bir olayı anlatmak ve o olayın etkisini okuyucuda tutmak istiyorsa. Yazar daha sonra anlatı bir anlatı yolu seçecektir. Gördüğünüz gibi, yazarın kendi anlatımını da belirttiği her durumu anlatmak ister. Bunları aşağıdaki başlıklar altında inceliyoruz.
Açıklayıcı Açıklama
Coşku ve heyecan ifadesi (lirik) İfade
Tartışmalı Anlatım
Açıklayıcı Anlatım
Öykü Anlatma Anlatımı
Kanıtlama İfadesi
Emir Kipli İfadeler
Düşünme (Fantastik) Anlatım
Gelecek İçerikli Anlatım
Diyalog Dersi (Diyalog)
Epik İfade
Sanatlı ifadeler

Yorum yapın