Para Politikası Kurulu – PPK

Para Politikası Kurulu, para politikası kararlarının enflasyon hedeflemesi rejimi çerçevesinde alındığı kurumdur. Para Politikası Kurulu, bir Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilecek üye ve Vali’nin önerisi üzerine ortak karar ile atanacak bir üyeden oluşur. Hazine Müsteşarlığı veya atanacak Müsteşar Yardımcısı, oy hakkı olmaksızın toplantılara katılabilir. Para Politikası Kurulu, üyelerin en az üçte ikisinin katılımıyla toplanır ve mevcut üyelerin çoğunluğu ile karar verir. Oy eşitliği durumunda, Başkanın katıldığı partinin teklifi kabul edilmiş sayılır.
Para Politikası Kurulu nedir, kimlerden oluşur, nasıl karar almaktadır?
Para Politikası Kurulu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, olağanüstü haller dışında aylık olarak toplanır. Toplantı tarihleri her yıl kamuya duyurulur ve bu tarihler bir önceki yılın sonunda yayımlanan Para ve Döviz Kuru Politikası ilanına dahil edilir. Toplantı tarihleri; Resmi tatiller, tatiller, ay içindeki veri akışı ve milli gelir verileri, tarihler gibi faktörler dikkate alınarak belirlenir. Geçmişte yapılacak toplantıların tarihlerine http://www.tcmb.gov.tr/yeni/iletisimgm/ppkt.html adresinden ulaşılabilir.

Para Politikası Kurulu’nun ayrıntılı değerlendirmelerini ve enflasyon görünümüne ilişkin tutumunu özetleyen Para Politikası Kurulu’nun metni, Merkez’de İngilizce tercümesi ile toplantıyı takip eden 5 iş günü içerisinde Para Politikası Kurulu Toplantısı adı altında yayınlanmıştır. Banka internet sitesi.

Yorum yapın