Pandemi Akıl Sağlığımızı Etkiledi Mi?

Şaşırtıcı yeni bir çalışma, çoğu insanın akıl sağlığının koronavirüs pandemisi boyunca iyileştiğini gösteriyor.

Hakemli tıp dergisi BMJ’de yayınlanan rapor, dünyanın dört bir yanından 137 çalışmayı analiz etti ve genel olarak ruh sağlığının en kötü koronavirüs pandemisinden önce ve sonra pek değişmediğini buldu. Araştırmacılar, “COVID-19’un ruh sağlığı üzerindeki etkisi, bazı araştırmacılar tarafından ve birçok medya makalesinde kullanılan tanımlayıcı ‘tsunami’ veya diğer benzer terimlerden daha incelikli” diye yazdı. “Akıl sağlığı krizi yerine, nüfus düzeyinde yüksek düzeyde bir dayanıklılık vardı” dediler.

Araştırmacılar, Çin’in Dünya Sağlık Örgütü’ne ilk koronavirüs salgınını ilk kez bildirmesinden önce, 2018 ve 2019 yılları arasında yürütülen çalışmaları inceledi ve bu sonuçları, aynı popülasyonlar üzerinde 2020 veya sonrasında yapılan çalışmalarla karşılaştırdı.

Depresyon ve anksiyete semptomları da dahil olmak üzere ruh sağlığı semptomlarındaki çoğu değişikliğin “sıfıra yakın olduğunu ve istatistiksel olarak anlamlı olmadığını” buldular. Çalışma, “Genel nüfus üzerinde yapılan çalışmalarda, genel ruh sağlığı veya kaygı belirtilerinde herhangi bir değişiklik bulamadık ve depresif belirtilerde kötüleşme çok azdı” diyor.

Analiz edilen çalışmaların büyük çoğunluğu daha zengin ülkelerde yapılmıştır.

Ancak, bazı insan grupları için ruh sağlıkları kötüleşti. Raporda, kadınların küçük miktarlarda da olsa ruh sağlığı semptomlarında kötüleşme yaşadıkları belirtildi. Çalışma aynı zamanda yaşlı insanlar, üniversite öğrencileri ve cinsel veya cinsiyet azınlıklarına mensup olanlar için de geçerli olduğunu buldu. Çalışma, “Kadınlarda veya dişilerde semptomların önemli ölçüde kötüleşmesi endişe verici” diyor ve kadınların sağlık sektöründe orantısız bir şekilde temsil edildiğini ve aile ve yaşlı bakımındaki pozisyonların büyük çoğunluğunu işgal ettiğini ekliyor. Araştırmacılar ayrıca pandemi sırasında kadınlara yönelik eş şiddetinin arttığını da tespit etti.

Yorum yapın