17. Yüzyıl Hollanda Resminde Anne ve Çocuk

17. YÜZYIL HOLLANDA RESMİNDE ANNE VE ÇOCUK TEMASI Nil ÇEMEN 17. yüzyıl Hollanda İnteriyör resimlerinde karşımıza çıkan anne ve çocuk temasının kaynağı aslında erken Hıristiyanlık sürecindeki dinî içerikli Meryem ve Çocuk İsa tasvirlerine dayanmakta olup, bu ikonografya tüm Orta Çağ boyunca gelişmesini sürdürerek, yeni açılımlar kazanmıştır. Hıristiyan İkonografyasındaki bu değişim ve gelişim sürecinde belli başlı …

Devamını Oku

Gaspar David Friedrich Ve Dağdaki Haç

Gaspar David Friedrich Ve Dağdaki Haç Şule Nurengin Beksaç, M.A “….vücut gözünü, görüntüyü önce ruhsal gözünle görebilmek için kapat. Sonra dışardan içeriye aldığın diğerlerini etkilesin diye karanlıkta gördüğün şeyi ışığa çıkart… “ Caspar David Friedrich ( 1774-1840 ) Avrupa Resim Sanatı yüz yıllar boyu ilginç baş yapıtlarla beslenerek, değişen yüzyıllar ve değişen fikirlerin yansıtıcısı olan …

Devamını Oku

İdeoloji, Sanat ve Gerçeklik

DEOLOJİ, SANAT VE GERÇEKLİK: JACQUES LOUIS DAVID VE HORATIUS KARDEŞLERİN YEMİNİ Prof. Dr. Tayfun Akkaya “… Kutsal Vatan aşkı       yol gösteriyor, destekliyor öcünü alan kollarımızı”                                                                    La Marseillaise Jacques Louis David, onsekizinci yüzyıl Fransız resminin ve Batı sanatı tarihinin başta gelen simalarından biri olup; klâsik sanatı içine düştüğü sorunlardan kurtarmış ve Fransız İhtilâli sürecinin …

Devamını Oku

Sayı 4 Sunuş

SUNUŞ Merhaba, Ciddî bir bilimsellik temeline dayalı olarak sanatla ilgili her türlü bilgiyi irdeleme ve geçmişin tüm birikimini değerlendirme yoluyla güzel sanatlar’a yeni bir ruh ve atılım kazandırma amacıyla yola çıktığımız 2003 Nisan’ından bu yana hatırı sayılır bir izleyici kitlesine ulaşmış bulunan Sanat ve Bilgi Dergisi, henüz daha yolunun başındayken böylesine bir ilgiyle karşılaşmanın mutluluğunu …

Devamını Oku

Türk Resminde Kurtuluş Savaşı Teması

TÜRK RESMİNDE KURTULUŞ SAVAŞI TEMASI Doç. Dr. Ümran BULUT Sanatın toplumsal yapılara, bağlı gelişmesiyle, sanatçının yaratımını politik, ekonomik, kültürel şartlara uyumlu bir tavırla gerçekleştirmesi özdeştir. Bu arada tarihî sürecin hiçbir döneminde varlığı inkâr edilemez olan savaşlar, tüm ulusların sanatında yer almış genel bir konu olduğu kadar, tüm sanatçılarca aynı duyguların yorumlandığı ortak bir dili barındırır. …

Devamını Oku

Atlı, Ağaç ve Kadın

ATLI, AĞAÇ VE KADIN Doç. Dr. Engin BEKSAÇ   “ … En iyi, dürüst şey, dürüst Ardvi Sura Anahita, sana saygılar olsun. Hürmüz’ün yarattığı doğru şey, güzel ağaç, Sana saygılar olsun. Ölümsüz,  parlak, hızlı  atlı Güneş’e kurban veririz. Ölümsüz, parlak, hızlı atlı Güneşe ulaşırız.” Güneş Duası, 19, Horda Avesta.   “… Kalk ! Ölümden yaşamı …

Devamını Oku

Silivri’nin Kaybolan Kiliseleri

SİLİVRİ’NİN KAYBOLAN KİLİSELERİ Prof. Dr. Tayfun AKKAYA Trakya’da İstanbul’a bağlı bir liman kasabası olan Silivri (=Selymbria)’nin ilk iskânı, ele geçen buluntulardan anlaşıldığına göre “geç kalkolitik çağ”a kadar uzanmaktadır. Silivri’nin takriben 10 km. kuzey-doğusunda ve İstanbul-Edirne, Tekirdağ kıyı asfaltlarının kavşağında bulunan Kanallı köprü mevkiinde 1961 yılında Ankara’da İngiliz Arkeoloji Enstitüsünden D.H. French tarafından bu çağa ait …

Devamını Oku

Sayı 3 Sunuş

Merhaba Sanat ve Bilgi adıyla başlattığımız ve uluslararası bir etkinliğe ulaştırmayı hedeflediğimiz internet dergimiz, yayın hayatına şimdi sizlere sunduğumuz üçüncü sayısıyla devam ediyor. Öncelikle, dergimizi yakından izleyenlere, eleştiri ve desteklerini esirgemeyenlere ve büyük bir ilgiyle karşılayan ve sayıları azımsanamayacak boyutlara ulaşan tüm okuyucularımıza teşekkür ederiz. Üçüncü sayımızda yer alan üç yazıdan ilki: bu satırların yazarına …

Devamını Oku

Las Meninas

“ Las Meninas” Ya da ” IV. Felipe Ve Ailesi ” : Anlam, İdeoloji Ve Gerçek Doç. Dr. Engin BEKSAÇ Düş görüyorum ki buradayım, Bu tutsaklıklarla yüklü; Düş gördüm ki başka durumda Daha dalkavukluk  göründü bana. Yaşam nedir ? Bir Çılgınlık, Yaşam nedir ? Bir aldanış, Bir gölge, bir uydurma, Ve en büyük iyilik küçük, …

Devamını Oku

ALOIS RIEGL(1858-1905) – Wolfgang Kemp

Alois Riegl (1858-1905) – Wolfgang Kemp Fransızca’dan Çeviren: Doç. Dr. Ümran BULUT   Riegl’in Modern Öğretisi Kaderin oyununa bakın ki, alanımızdaki üç önemli Alman kökenli formalist, az arayla, üç ayrı yerde doğmuştur: August Schmarsow, Alman, 1853, – Alois Riegl, Avusturya, 1858, – Heinrich Wölfflin, İsviçre, 1864. Bildiğimiz kadarıyla, aynı problemlerle uğraşmalarına, önemli kitaplar yazmalarına, yetenekli …

Devamını Oku