Bütüncül Yaklaşım ve Gestalt Kuramı

Gestalt psikologlarına göre fiziksel, ruhsal ve çevresel, belli bir şekilde. Bu nedenle, deneyimleri analiz ederken öğelerin ilişkileri ve etkileşimleri önemlidir. Bunu ortaya çıkarmak için “doğal gözlem” de mümkündür. Gestaltistik yaklaşımın temel ilkesi şu şekildedir: “Bu, onu oluşturan tüm parçaların toplamından daha farklı ve büyüktür. Hiçbir parça sahip olduğu tüm özelliklere sahip değildir.” Örneğin, çilekli dondurmaların …

Devamını Oku

Psikanaliz Nedir?

Bu yaklaşım, bilincin derinliklerini dikkate alır. Vicdani üç aşamada inceler. Bilinç, bir kişinin farkında olduğu tüm hisleri, düşünceleri, tutumları ve davranışları içerir. Bilinçten önce, şimdi bireye tam olarak açık olmayan, ancak herhangi bir zamanda bilinç seviyesine getirilebilen bilginin alanıdır. Bilinçaltının altında, inatçı kişinin farkında olmadığı, doğuştan, duygular, heyecan, kompleks ve düşünceler, tutum ve davranışlardan doğan …

Devamını Oku

Bilişsel Yaklaşım Nedir?

Biliş: Algı, hafıza ve bilgi işleme gibi zihinsel süreçleri, bireyin bilgi edinmesini, sorunları çözmesini ve gelecek için plan yapmasını sağlayan bir kavramdır. Bu yaklaşım, insanı, uyaranı pasif bir varlık olarak değil algılayan, işleyen ve yorumlayan bir aktif sistem olarak ele alır. Bu yaklaşıma göre, insanı diğer canlılardan ayıran en önemli özellik, uyaranı manipüle etme ve …

Devamını Oku

İşlevselci Yaklaşım Nedir?

İşlevselliğin daha ayrıntılı bir analizi yapılırken aşağıdakiler işlevselci sosyolojik teoriye erişilebilir bir içgörüdür . İşlevselcilik, Emile Durkheim’ın oluşturduğu bir bakış açısıdır. Toplumun birbiriyle bağlantılı olarak faaliyet gösteren birbirine bağlı kurumlardan (örneğin eğitim, aile, hükümet) oluştuğuna inanıyordu. İşlevselciler, toplumu insan bedenine benzer olarak görüyorlar. Aynı şekilde vücut, kanı akciğer ve beyin gibi diğer hayati organlara pompalamak …

Devamını Oku

Psikolojide Temel Yaklaşımlar

Psikoloji 19.yy İkinci yarısından itibaren gelişmeye başladı. Alman fizyolog W. Wundt, insan davranışının deneysel bir ortamda keşfedilebileceğini savunarak insan davranışlarına dikkat çekti. Daha sonra, Wundt’un bu argümana karşı, modern psikolojinin gelişimine katkıda bulunan yeni argümanları ortaya atıldı. Fonksiyonalizm (İşlevselcilik) Temsilci: W. James, J. Dewey Konu: Zihinsel yaşamın içeriğinde çok işlevli olup olmadığına dikkat ederek, davranışı …

Devamını Oku

Yapısalcı Yaklaşım Nedir

Yapı bakımından yapıcı akıl; algı, düşünce, duygular, istekler. Bu görüşü savunanlara göre, akıl farklı öğelerden oluşur. Psikolojinin amacı, zihnin yapısal unsurlarını ve bu unsurlar arasındaki ilişkileri tanımlamaktır. Strüktüralizm Nedir? Yapısalcılık, 20’nci yüzyıl entelektüel bir harekettir ve insan bilimlerine yaklaşımdır (dilbilim, sosyoloji, antropoloji ve felsefeye ek olarak diğer alanlar üzerinde derin bir etkiye sahiptir), belirli bir alanı …

Devamını Oku

Psikoloji Nedir?

Medeniyet tarihi boyunca insanlar tüm evreni tanımayı merak ettiler. Bu merakın üstesinden gelmek için ortaya atılan çabalar fizik, kimya, biyoloji, astronomi, sosyoloji vb. bilimlerin doğumu için hazırlanmış. Kendi kişiliğini tanımanın yanı sıra dış dünyayı tanıma konusunda bir merak uyandırıyor ve onun merakı, insan davranışları ve kişilikleri üzerine yapılan bir çalışma olan psikoloji biliminin doğuşunun temellerini …

Devamını Oku

Aziz Sancar Kimdir?

Aziz Sancar 1946 yılında Mardin’in Savur ilçesinde sekiz çocuklu bir ailenin yedinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Ebeveynleri okur-yazar değildi. Fakat oğullarını kemere gönderdiler, çünkü eğitime çok önem verdiler. Aziz Sancar ilk ve orta öğrenimini önce memleketinde tamamladı ve daha sonra tıp okumak için İstanbul’a gitti. Savur’a iki yıl boyunca doktor olarak geri döndü. Daha sonra …

Devamını Oku

Etki, Davranış ve Biliş

Sosyal psikoloji, etki, davranış ve bilişin ABC’lerine dayanır . Başkalarıyla başarılı etkileşim kurarak kendi yaşamlarımızı etkin bir şekilde sürdürmek ve geliştirmek için, bu üç temel ve birbiriyle bağlantılı insan kapasitesine güveniyoruz: A tipi davranış (duygular) B tipi davranış (etkileşimler) C algılama (düşünce) Bu üç yönün, sosyal psikoloji tanımımızdaki, sosyal durumdaki bireylerin duygu, davranış ve düşüncelerinin …

Devamını Oku

Helenistik Felsefe Özellikleri

Tarih derslerinde, hepinizin duyduğu Asya Akınları adlı tarihi bir olgu vardır. Bu tarihi maceranın lideri, Makedonya Büyük İskender. Yunanistan’ı aşan İskender orduları Hindistan’a ulaşma olasılığını yakaladı. Bu tarihsel olay, farklı kültürlerin etkileşimi yoluyla Hellenizm denen bir fenomene yol açtı. Bu dönemde, Yunan kültürü kapalı bir yapı gösterdi ve Yunan kültürü İskender’in askeri seferine (sosyal izolasyondan) …

Devamını Oku