Mevlana Celaleddin Rumi Kimdir?

Gerçek adı Muhammed. “Dostumuz, efendimiz” anlamına gelen “Mevlana” adı, bilge kişiliği nedeniyle kendisine verilmiştir. “Mevlana” nın Anadolu’da yaşamak anlamına geldiği söylenir; çünkü o zamanlar Anadolu, Doğu Roma İmparatorluğu’ndan dolayı “Rum Diyarı” olarak adlandırılıyordu.

Mevlana, günümüzde Afganistan’da Belh Emiri Rukneddin’in kızı Mümine Hatun’un ünlü alimi Muhammed Bahaeddin Veled’in oğlu olarak dünyaya geldi. 5 ya da 6 yaşındayken ailesiyle Anadolu’ya taşındı. Konya’ya ulaşan aile buraya yerleşti. Mevlül’ün hayatının neredeyse tamamı Konya’ya geçti ve burada çalışmalarını verdi. Bunun için bir Konya’nın Rumi’si olan Rumi’nin düşünülemez bir Konya’sı var.

İslam bilgisini öğrenen Mevlana, bilginin yolunda Sufizm’e, mevcut bilgi yoluna dönerek ilerlemeye başladı. Mevlana’nın hem bilgili hem de bilgili olması mümkündür. Konya ve tüm Anadolu’nun önde gelen şahsiyetlerinden biri haline gelen bilgisiyle ve bilgisiyle, çeşitli çalışma ve konuşmalarıyla halkı bilgilendirmeye başladı. Eserlerinin günümüz edebi ve kültürel döneminin dili olan Farsça yazılmış olmasına rağmen, etkisi Anadolu’ya ve çevresine ve mevsimciliğin günümüze kadar yayılmasını sağlamıştır. yüzyıllar.

Mevlana, halkı aydınlatan ve aydınları ile paylaştığı bilgisini paylaştığı ve bilgeliklerini paylaştığı Masnavi, Divan-ı Kebir (Büyük Divan), Fihi ma-Fih (“ne var?” ayrıca çalıştıkları eserler.

Celaleddin Rumi, Balkan’da 1207’de (yani A.D. ile uyumlu Ortak Dönem) doğdu. Bu şehir daha sonra İran’ın Horasan eyaletindeydi ama şimdi Afganistan’da. O zamanlar Balkh önde gelen bir şehirdi ve ailesi yasal ve dini bürolarda bir hizmet geleneğine sahipti. Bu arka plana rağmen, gençliğinde ve ailesiyle birlikte 1218 yıllarında, Khah’ın liderliği altında geniş çapta fethedilen Moğol gibi savaştan kaçınmak için Balkh’dan uzaklaştı.

Ailesi Bağdat’a, hacca Mekke’ye ve Şam’a gitti ve nihayet Türkiye’nin batısında bulunan Karaman’da Karaman’a yerleşti.

Konya’ya bu hareketi takiben, Batı Selçuklu Türkleri’nin başkenti Celaleddin’in babası İslami bir teolog, öğretmen ve vaiz olarak meşguldü. Celaleddin bu geleneği takip etti ve 1231’de babasının ölümü üzerine C.E., önde gelen din öğretmeni olarak görevine devam etti.

Dünyanın bu kısmı, daha önce sahip olduğu Bizans Roma İmparatorluğu’ndan türemiş bir Rum olan Rum olarak biliniyordu. Celaleddin’in din ve edebiyattaki ismi – Rumi – kendisi Rum’dan türemiştir.

Rumi, bugün bir Pers mistik ve şair olmayı düşünmektedir ve Sufizm ve Tasavvuf mistisizmiyle yakından özdeştir. Bu Sufizm, adananların Tanrı ile mistik bir birlik aradığı İslam’da bir mistisizmdir.

Yaklaşık 1232 C.E. ve onun babalarından biri olan eski Rum öğrencilerinin Konya Rumi’ye gelişi, Farsça’da ortaya çıkmış olan Sufizm doktrinleriyle ve 1240 yılında M.Ö. kendi başına bir Şeyh olarak tanınmıştır.

Yaklaşık 1244’te Rumi, Shams ad-Din (Din Sun), akıl hocası olan Tabrìz’den gelen eski bir derviş ya da Sufi adanmıştı. O ve Shams ad-Din iki yıldan uzun bir süre boyunca platonik bir arkadaşlık içinde ve aynı evde yaşamakla çok yakından ilişkiliydi. Sufiler, ruhsal çabaların ortaklığına dayanan bu kadar yakın platonik arkadaşlık geleneğine sahipti.

Rumi, daha önce bu emici arkadaşlığı bir öğretmen ve bir Mevlevi öğrencisinin lideri olarak meşgul etmiştir. Eski öğrencileri Şems ile arkadaşlıktan en çok rahatsız olmuş ve şiddeti tehdit etmişti.

Shams ad-Din 1247’de açıklanamayan bir şekilde ortadan kayboldu. C. ve Rumi daha sonra şiirin 30.000 şiirine, Tabrìz Şems’in Sözleri’ne yaklaştı ve arkadaşının kaybolmasıyla duygularını ifade etti. Daha sonra, Mevlevi Düzeni’nde öğrencileri tarafından pek hoş karşılanmayan diğer derin ruhsal arkadaşlıklar kurdu.

Bu dostluklardan biri, özellikle, İslam edebiyatı ve düşüncesi üzerinde büyük bir etkisi olan destan şiiri Mesnevi I Ma’navi’yi (Spiritüel Darbe’ler) esinlendirdi.

Bu arkadaş, Hüsam ad-Din Çelebi, 1273 yılında Rumi’nin ölümü üzerine Mevlevi Düzeni lideri oldu.

Rumi, “Müslümanlar, Hıristiyanlar, Yahudiler ve Zerdüştler aynı gözle görülmelidir” demişti ve beş inanç kökenli insanın cenaze törenini izledikleri söyleniyor. Türbesi, Konya’daki Yeşil Kubbe, bugün binlerce insanın uğrak yeridir.

Yorum yapın