Merkez Bankasının Döviz Piyasasında Rolü

Döviz piyasasında Merkez Bankası’nın rolü nedir?

Merkez Bankası, 279 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca uygulanacak döviz kuru rejimini belirlemektedir. Ancak döviz kuru uygulaması Merkez Bankası’na aittir. Şubat 2001’den bu yana, Şubat 2001’den beri örtülü olarak uygulanan enflasyon hedeflemesi rejimi altında Türkiye’de dalgalı kur rejimi uygulanmıştır. Dalgalı döviz kuru rejiminde döviz kuru ne bir amaç ne de politika aracı değildir. Merkez Bankası’nın hedef olarak aldığı tek değişken enflasyon; Hedeflerine ulaşmak için kullanılan temel politika aracı, kısa vadeli faiz oranlarıdır.
Bu içerikte; Dalgalı kur rejiminde döviz kurları piyasadaki arz ve talep koşullarına göre belirlenir ve Merkez Bankası’nın herhangi bir döviz kuru hedefi yoktur.
Korunması gereken bir döviz kuru seviyesi bulunmadığından, döviz rezerv seviyesinin önemi sabit veya öngörülebilir döviz kuru rejimlerinden önemli ölçüde daha azdır. Ancak, güçlü döviz rezerv pozisyonu, özellikle ülkemiz gibi gelişmekte olan ekonomilerde, iç ve dış şokların olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılmasına ve ülkeye olan güvenin artmasına katkıda bulunmaktadır. Ayrıca, dış borç ödemeleri ile ülkemize özgü bir durum olan Merkez Bankası bilançosundaki yükümlülüklerin önemli bir parçası olan yüksek maliyetli işçi gelir hesaplarının kademeli olarak azaltılmasının gerekliliği dikkate alınarak; döviz alım ihaleleri.
Ilımlı bir rezerv artışı politikası yürüten Merkez Bankası, döviz alım ihalelerini, döviz piyasasında arz ve talep koşullarının mümkün olduğu kadar düşük düzeyde etkileneceği ve olağanüstü ihaleler olduğunda söz konusu ihaleleri kesintiye uğratabileceği şekilde yürütmektedir. döviz likiditesindeki daralma.
Öte yandan, Merkez Bankası’nın basın bültenlerinde de belirtildiği üzere, döviz kuru oynaklığı her zaman Merkez Bankası tarafından yakından takip edilmekte ve piyasa her iki yönde aşırı oynaklık durumunda doğrudan müdahale edilebilmektedir. Bu müdahale kararları, sadece tarihsel verilere bakılarak değil, ortaya çıkabilecek potansiyel dalgalanmaların tüm yönleri de değerlendirilerek alınmaktadır.

“Merkez Bankasının Döviz Piyasasında Rolü” üzerine bir yorum

  1. Arık serbest alım satım yapılıyor, rolü oldukça azaldı ara sıra sıkıntı çekilirse döviz piyasaya sürüyor başka işlevi yok

    Yanıtla

Yorum yapın