Merkez Bankası TCMB

Merkez Bankası TCMB Nedir?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kısa adı, Türkiye’nin tüm para ve döviz kuru politikalarının örgütlenmesi ve kağıt parasının dolaşımını sağlamaktan sorumlu bağımsız bir kamu mali kurumudur. Türkiye Büyük Millet Meclisi, devlet adına para basma yetkisi Merkez Bankası’na devredildi. Hazinenin kontrolü altında basılan madeni paralar Merkez Bankası’nın kontrolündedir.

11 Haziran 1930 tarihinde anonim şirket olarak kurulan Merkez Bankası, 1211 sayılı Merkez Bankası Kanunu’na göre özel hukuk kurallarına tabidir. Merkez Bankası Hazine hisselerinin% 51’i, kalan milli payları bankalar, yabancı bankalar, Türkiye’de kurulmuş ticari kurumlar ve Türk vatandaşları gerçek ve tüzel kişilere aittir.

a) Türkiye’de banknot ihraç etme imtiyazı, Merkez Bankası’na aittir.
b) Merkez Bankası, Hükümet ile birlikte, enflasyon hedefini belirler ve buna paralel olarak parasal durumu belirler. Merkez Bankası, para politikasının uygulanmasından tek yetkili ve sorumludur.
c) Fiyat istikrarını sağlamak için Merkez Bankası yetkilidir.
Bu Kanunda belirtilen para politikası araçlarını kullanmak ve
Diğer para politikası araçlarını doğrudan belirlemek ve uygulamak.
d) Olağanüstü durumlarda ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun kaynakları şartları yerine getirmek, Merkez Bankasınca belirlenecek esas ve usullere göre bu fona avans vermeye yetkilidir.
e) Merkez Bankası, kredilere nihai kredi veren olarak bankalara kredi vermektedir.
f) Merkez Bankası tarafından Bankalardan kredi ve mevduat kabulünde bankalarca belirlenecek usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.
g) Finansal piyasaları izlemek için Merkez Bankası yetkilidir. Bankalar ve diğer finans kurumlarından ve bunları düzenlemek ve kontrol etmekten sorumlu kurum ve kuruluşlardan gerekli bilgileri talep etmek istatistiksel bilgi toplamak.

Yorum yapın