Merkez Bankası BDDK İlişkisi

Merkez Bankası BDDK ile nasıl bir ilişki içerisindedir?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Bankacılık Kanunu ve diğer ilgili mevzuatın, Kanunda belirtilen yetkiler çerçevesinde düzenlemeler yaparak, uygulamayı kontrol altına almak ve sonuçlandırmak için, tasarruf, diğer görevleri yerine getirmek ve Kanun tarafından verilen yetkileri kullanmakla yükümlüdür.
BDDK’nın 31.8.2000 tarihinde başlamasından önce, Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı ve BDDK arasında, bu kurumlar arasında görev ve yetkileri çerçevesinde işbirliği ve politika uyumunun sağlanması amacıyla bir İşbirliği Protokolü imzalanmıştır. Finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanması için sorumluluklar.
Bankaların ve özel finans kuruluşlarının mali piyasaların ve finansal sistemin izlenmesi ile ilgili Kanunun görevleri ile ilgili olarak denetim ve organizasyonundan sorumlu olan Merkez Bankası, BDDK ve Hazine Müsteşarlığı arasındaki işbirliği ve bilgi paylaşımı gerçekleştirilmektedir. Bu Protokol ve şartlara uygun olarak hazırlanmış ek Protokoller.

Yorum yapın