Merkez Bankaları Arası İlişki

Merkez Bankası diğer ülkelerin merkez bankalarıyla nasıl bir ilişki içerisindedir?
Türkiye, coğrafi konumdaki gibi, Merkez Bankası ülkeleri ile yakın ilişkiler sürdürürken, diğer merkez bankaları ile ilişkileri yoğunlaştırmakta ve yakınlaşmaktadır. Avrupa Birliği ülkemizdeki Avrupa Birliği ve özellikle Avrupa Merkez Bankası’nın bölgesel katılım stratejisi çerçevesinde, AB üyesi ülke merkez bankaları, TC Merkez Bankası, Orta Asya Merkez Bankasının teknik işbirliği faaliyetleri, Karadeniz ve Balkan ülkeleri arasındaki deneyim çerçevesinde, ülkenin merkez bankası, bankaları ile teknik destek, eğitim ve bilgi alışverişini de sürdürmektedir.
Ek olarak, küreselleşme dünya ekonomilerini birbirine yaklaştırıp birbirine bağlamak zorundadır ve diğer ülkelerdeki gelişmeler dikkatle takip edilmelidir. Bu çerçevede, dünya ekonomilerindeki gelişmeleri yakından takip eden Merkez Bankası, sadece bölgedeki ülkelerle değil, dünya çapındaki ülkelerin merkez bankalarıyla bilgi alışverişi yapabilmektedir.

Yorum yapın