Likidite Nedir? Likiditenin Türleri Nelerdir?

Likidite nedir?
Likidite genel olarak nakde çevrilebilen varlıkları ifade eder. Dönüş hızı önemlidir. Daha hızlı nakit olan varlıklar daha yüksek likiditeye sahiptir. Likidite en yüksek varlık nakit cennetidir. Finansal açıdan bakıldığında şirketler için çok önemlidir. Şirketin her durumda transfer edebileceği makine, ekipman, menkul kıymet vb. varlıklar. Finansal açıdan, şirketin aktifleri en hızlı likiditesine göre sınıflandırılmaktadır. Ayrımcılık yapılırken likidite özelliğinin çok fazla değer kaybetmemesi de göz önünde bulundurulur.

Likititenin Önemi
Şirketler ve işletmeler genellikle faaliyetlerini gerçekleştirmek için ödünç alırlar. Borçlanmanın bu aşamasında, borç verenler ve kurumlar öncelikle, kendilerine güvenebilecekleri koşulları ve borç verme kararlarını vermek için belirli bir garantiyi görmek isteyecektir. Kendi özel hayatımızdan, borç verme kavramının çok zor ve zahmetli bir süreç olduğunu kolayca anlayabiliriz. Bu süreçte borç veren şirketin en kötüsünü yaşıyorsa, nakde dönüşebileceği varlıklar çeşitli likidite oranları ile incelenmekte ve borç verme ile ilgili kararların daha kolay hale getirilmesi sağlanmaktadır. Büyük ölçüde, likiditenin özellikle bankalara, firmalara ve işletmelere borç vermesine karar verir. Finansal yönetimde en önemli kavramdır.

Likidite varlıkları da şirketin yatırımlarını gösterebilir. Çok fazla yatırımı olan bir şirkette, düşük nakit ve çok likidite ile karakterize edilen varlıklarla karşılaşabilirsiniz. Bu önemli bir bölüm.

Likidite Türleri
Likidite kavramı finans açısından ikiye ayrılmaktadır. Bu iki tip gerçek ve teknik likiditeye bölünmüştür.

Gerçek Likidite: Bir firmanın elinde bulundurduğu tüm borçları ve / veya tavsiyeyi (bir operatörün faaliyetinin sona ermesi) hızlı ve kolay bir şekilde karşılayabilmesi için varlıkların ve firmanın yeteneğini ifade eder. Örneğin, bir batan şirket, makine, teçhizat, vb. Bankadaki nakit paradan başlayarak, ürünleri elinden alarak elde ettiği miktarla ödünç aldığı kişi ve kurumlara borç ödemek.

Teknik Likidite: fon geldiğinde, nakitten başlayarak firmanın ödeyebileceği varlık ve ödeme kabiliyetini ifade eder.

Aralarındaki fark

Gerçek likidite firmanın deşarjıdır ve teknik likidite şirketten gelen borçtur. Bu iki farklı öğe likidite ayrımını yaratır.

Ayrıca likidite özelliği (hızlı nakit dönüşümü) ile de ayırt edilebilir.

Likidite, kolayca nakde çevrilebilen ve nakde dönüştürülmesi en zor olan varlıklardan başlayarak, bilançodaki değişken varlıklar arasında yer almaktadır. Bilancan’daki nakit en düşük likidite ve en düşük likidite olarak stoklar olarak kabul ediliyor.

Sabit kıymetlerdeki likidite oranı, mevcut varlıkların oranından çok daha düşüktür. İşletme devam ediyorsa maddi varlıkların nakde dönüştürülmesi beklenemez. Ayrıca, marka ve patent gibi maddi olmayan varlıkların likiditeye dönüşüm oranının hesaplanması çok zordur. Bu nedenlerle, fiili likidite türü piyasaya girdiğinde sabit kıymetler dikkate alınır.

Yorum yapın