Kojenerasyon Nedir? Kojenerasyon Sistemlerinde Kullanılan Yakıtlar Nelerdir? Kojenerasyon Sİsteminin Avantajları Nelerdir?

Kojenerasyon Nedir?

Kojenerasyon

Birleşik ısı ve güç, doğal gaz veya biyoyakıt gibi tek bir yakıt kaynağından iki veya daha fazla enerji türünün eşzamanlı olarak üretilmesidir. Tek bir birincil enerji kaynağı kullanarak tek bir sistemde eş zamanlı olarak ısı ve elektrik üreten, iki ayrı üretim kaynağı kullanılarak mümkün olabilecekten daha yüksek enerji çıktısını garanti eden bir sistemdir.

Kojenerasyon sistemleri, elektrik üretimi sırasında ortaya çıkan ısıyı yakalayıp yeniden kullanarak enerji verimliliğini önemli ölçüde artırır, işletme maliyetlerini düşürür ve sera gazı emisyonlarını azaltır. Kojenerasyon tipik olarak, örneğin faaliyet gösterdiği binaya ısı veya elektrik sağlamak için ek enerji üretmek için, aksi takdirde israf edilecek olan ısıyı kullanır.

Başka bir deyişle kojenerasyon, elektrik ve ısı üretim sistemleri tarafından atmosfere salınan gazların enerjisini kullanarak elektrik ve termal enerji üreten, enerji verimliliğini artıran sistemler bütünüdür.

Kojenerasyon sistemlerinde hangi yakıt kullanılır?
doğal gaz
Biyogaz
Dizel

Kurulu ısı ve güç sistemine sahip bir termik santralin çalışma prensibini ele alalım.
Santralin işletimi şu şekilde gerçekleştirilmektedir:

Kompresör yanma odasına basınçlı hava sağlar.
Yakıt, yakıt kaynağından yanma hücresine akar.
Sıcak baca gazları gaz türbinine ulaşarak dönme hareketi sağlar.
Dönmeyle oluşan enerji, bir jeneratör kullanılarak elektrik enerjisine dönüştürülür.
Önceki süreçler geleneksel enerji üretiminin adımlarına karşılık gelir. Bu andan itibaren ısı ve elektrik üretimine yönelik birleşik teknoloji başlıyor. Bir önceki aşamada yanma sırasında oluşan gazlar geri kazanım kazanına ulaşarak buhar üretmek için kullanılır.
Üretilen buharın bir kısmı ısıtma ve sıcak su temini için kullanılır.
Diğer kısmı ise buhar türbinine gönderilerek dönme hareketi sağlanır.
Dönmeyle oluşan enerji, bir jeneratör kullanılarak elektrik enerjisine dönüştürülür.

Kojenerasyon Sistemleri Avantajları Nelerdir?

Kojenerasyon sisteminin hem tüketiciler hem de toplum açısından aşağıdaki faydaları vardır:

Kojenerasyon, enerji dönüşümü ve kullanım verimliliğini arttıran, enerji üretiminin en verimli ve etkili şeklidir.
Kombine ısı ve enerji üretimi, geleneksel enerji santralleri ve kazan dairelerine kıyasla elektrik ve ısıdan %15-40 oranında tasarruf etmenizi sağlar.
Atmosfere salınacak buhar tekrar kullanıldığı için CO2 emisyonları ve karbon ayak izi azaltılıyor.
Kombine ısı ve güç üretimi sayesinde enerji ve ısıtma maliyetleri azalır.

Kojenerasyon Sistemlerine Yönelik Uygulamalar Nelerdir?

Otel ve pansiyonlarda
Ofis binalarında,
Hastanelerde ve kliniklerde,
Havalimanlarında,
sanayi şirketlerinde ve
Alışveriş merkezlerinde kullanılabilir.
Kojenerasyon Sistemleri Uygulama Örneği
Kısacası, sürekli olarak yüksek elektrik tüketiminin ve yüksek termal enerji tüketiminin olduğu her yerde birleşik ısı ve güç kullanılabilir.

Sonuç olarak; Yapılan araştırmalar ve üretilen sistemler sonucunda kojenerasyon sistemlerinin enerji tasarrufu sağladığı ve fatura maliyetlerinde gözle görülür bir düşüşe yol açtığı tespit edilmiştir. Dünyanın enerji ihtiyacının her geçen gün artması ve enerji kaynaklarımızın sınırlı olması nedeniyle, elimizdeki enerji kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılması için bu tür sistemlerin yaygınlaşacağı görüşü giderek önem kazanmaktadır.

Bu yazı energyeducation adresinden derlenmiştir.

Yorum yapın