Kan Şekeri Testi Alzheimer Erken Teşhisine Yardımcı Olabilir

Alzheimer’ı ne kadar çabuk bulursak o kadar iyi ama henüz bunu yapmak için kolay ve güvenilir bir yol yok. Ancak yeni araştırmalar sayesinde, yeni modeller doğru çıkarsa, hastalık basit bir kan testinde belirtiler ortaya çıkmadan 10 yıl önce ortaya çıkabilir.

Araştırmacılar, kan şekeri molekülünü, Alzheimer hastalığını karakterize eden beta-amiloid ve tau proteinlerinin anormal birikimine bağladılar. Bu proteinler beyinde birbirine yapışır ve nöronları öldürür.

Kan Şekeri Testi

Bu özel molekülün (yarı N-asetilglukozamin) keşfi, doktorlara daha yüksek bir Alzheimer hastalığı riskini tespit etme yeteneği verebilir. Bu, glikan adı verilen bir moleküldür ve bu glikanlar proteinlerin yüzeyinde bulunur ve nasıl çalıştıklarını etkiler. İsveç’teki Karolinska Enstitüsü’nden bir nörolog olan Robin Ziyu Zhou, “Şeker moleküllerinden yapılmış yapılar olan glikanların rolü, demans araştırmalarında nispeten keşfedilmemiş bir alandır” diyor. “Çalışmamızda, kan glikan seviyelerinin hastalığın seyrinin erken dönemlerinde değiştiğini gösterdik.”

Araştırmacılar, Kungsholmen’de İsveç Ulusal Yaşlanma ve Bakım Araştırmasına (SNAC-K) katılan 233 kişiden alınan verileri inceledi. Temel veriler 2001-2004’te toplandı ve takip, katılımcıların yaşına bağlı olarak belirli aralıklarla 17 yıl boyunca devam etti.

Veriler, benzer glikan ve tau seviyelerine sahip kişilerin Alzheimer tipi demans geliştirme olasılığının iki kattan fazla olduğunu gösterdi. Bu bileşik daha önce omurgadaki beyin omurilik sıvısında gözlemlenmiştir, ancak kan testleri yapmak çok daha kolaydır. Bu sayede bilim dünyasına yeni verilerle katkıda bulunmak da kolaylaşmaktadır.

Bu sonuçlar Alzheimer hastalığı için bir tarama testine dönüştürülürse, araştırmacılar, Alzheimer hastalığı riskinin artmasıyla da ilişkili olan APOE4 genini aramak gibi ek kriterler eklemek isterler. “Ayrıca, kandaki glikan ve tau düzeylerini, APOE4 risk genini ve bir hafıza testini hesaba katan basit bir istatistiksel modelin, Alzheimer hastalığını hafıza kaybı gibi semptomların başlamasından neredeyse on yıl önce tahmin etmek için kullanılabileceğini de gösteriyoruz.” yüzde,” diyor Sophia Schedin Weiss (Karolinska Enstitüsü’nden tıbbi biyokimyacı).

Glikan moleküllerinin beyinde hasar oluşmadan önce neden Alzheimer hastalığının belirtilerini gösterdiği net değil, ancak bu kesinlikle gelecekteki araştırmaların daha ayrıntılı olarak keşfedebileceği bir şey.

Henüz Alzheimer için bir çaremiz veya etkilerini tersine çevirmenin bir yolu olmasa da, semptomları tedavi etmenin yolları var ve bunun gibi keşifler, bizi Alzheimer’ın neden geliştiğini ve nasıl önlenebileceğini anlamaya daha da yaklaştırabilir.

Nihayetinde bu, Alzheimer riskinin, hiçbiri karmaşık veya uzun olmayan küçük bir dizi testle çok doğru bir şekilde tahmin edilebileceği anlamına gelir.

Araştırmacılar şu anda bu konuyu daha fazla araştırmak için birinci basamak sağlık hizmetleri uzmanlarıyla çalışıyor. Schedin Weiss, “Kan glikanlarının, Alzheimer hastalığını erken bir aşamada tespit etmek için mevcut tarama yöntemlerine değerli bir katkı olacağını umuyoruz” diyor.

Bu yazı Alzheimer’s & Dementia adresinden derlenmiştir.

Yorum yapın