İktisatta Makro ve Mikro Ayrımı

 

İktisat bağımsız olarak ele alınmaktadır fakat iktisat; sosyoloji, matematik ve istatistik ile ve bu bilimlerin alt dallarıyla yakından ilişkilidir.

İktisat aynı anlamda “ekonomi” kelimesiyle aynı anlamda kullanılır. Kelimenin kökenine baktığımızda ise eko Kelime (ev) ve nomos (yönetim) Yunanca ne anlamına geldiğinide şu şekilde, “hanenin yönetimi” tanımlayabiliriz. Günümüzde ekonomi en yaygın tanımdır ve sosyal bilimler, sınırlı veya sınırlı kaynakların sınırsız istekleri karşıladığının incelenmesidir. Tüm ekonomik sistemler, ekonominin ana konusu olan üretim ve tüketim faaliyetlerinin daha etkin ve etkin bir şekilde nasıl organize edilebileceğine dayanmaktadır.

Tanımda kullanılan kıtlık, insan taleplerinin mal ve hizmetlerden daha yüksek olduğu gerçeğini ifade eder. Bu bağlamda gelir seviyesi ile ilgisi yoktur. Buradaki tanımlama, genel olarak, insanların istediklerini elde edemeyeceğini ve tercihlerini kısıtlamaları gerektiğini belirtmektedir. Tercihlerin kısıtlanması, yani belirli ihtiyaçların terk edilmesi, yeni bir kavram yaratır. Alternatif maliyet olarak adlandırılan bu kavram, yaptığınız seçimleri ve verdiğiniz en iyi diğer tercihleri ​​ifade eder. Ekonomideki bir mal veya hizmetin değeri, diğer alternatifin tercihiyle belirlenir. Bugün, her ekonomik mal veya hizmet parasal bir değere sahiptir. Mal ve hizmetleri bu parasal ödenek üzerinden karşılaştırırız. Bu değere fiyat denir. Bu kavramları araştıran ekonomi alanı mikroekonomidir. Özetle, mikroekonomi, tüketicilerin ve üreticilerin ekonomik faaliyetlerini ve ürettikleri piyasayı incelemektedir. Fiyat mekanizması, piyasa türleri, fayda, kâr ve firma dengesi gibi konular mikroekonomi alanındadır.

Diğer taraftan makroekonomi, ekonomiye dünya ve ülkeler seviyesinde bakan kısımdır. Büyüme, işsizlik ve enflasyon, ödemeler dengesi gibi tüm kavramlar makroekonomi alanına girmektedir. Bu durumda, mikroekonomi birey ve üretici ile ilgilenirken, makroekonominin tüm bireylerin ve üreticilerin bir ekonomideki toplam ekonomik faaliyetlerini ele aldığını söyleyebiliriz.

 

Yorum yapın