Osmanlıda Bir Kadın Saltanatı Örneği “Hürrem Sultan”

Osmanlı İmparatorluğu tarihindeki güçlü birkaç kadın figürden biri olarak karşımıza Hürrem Sultan çıkmaktadır. İlk kadınlardan biri olan Hürrem Sultan, Kanuni Sultan Süleyman ile evlendi ve uzun bir aradan sonra imparatorlukta yeni ufuklar açmayı ve kadın egemenliğini başlatmayı başardı. Entrikalarla dolu bir hayat süren Hürrem Sultan’ın hikayesine gelin yakından bakalım.

Genel kabul görmüş durumda tarihi erkekler yazmaktadır. Bugüne kadarki kayıtlar dünyayı erkeklerin yönettiğini söylese de, bu kayıtları biraz derinlemesine incelediğimizde başarılı bir kadın mutlaka çıkacaktır. Osmanlı İmparatorluğu tarihinde bu kadınların en önemlisi Hürrem Sultan’dır. Osmanlı İmparatorluğu’nun en görkemli döneminde saraya gelen Hürrem Sultan, güzelliği ve hüneriyle dünyaya diz çöktüren Kanuni Sultan Süleyman’ın kalbini kazanmıştır. Bundan sonra büyük imparatorluğa son vermesi gereken kadınlar, kadınları yönetmeye başladılar.

Harika özelliklere sahip olmasına rağmen çokça eleştirilen bir karakter olan Hürrem Sultan’ın kim olduğuna yakından bakalım ve tarihin tozlu sayfalarında merakını uyandıran sorulara yanıt arayalım.

Hürrem Sultan kimdir?

Geçmişi olmayan bir kadın: Hürrem Sultan’ın hayatı hakkında saraya gelene kadar çok az şey biliniyor. Uzmanların genel görüşüne göre, 1502 veya 1504’te Rogatin’de, o zamanlar modern Ukrayna’da Polonya Krallığı’nda Ortodoks bir ailede doğmuştur. Muhtemelen 1520’de, 15 yaşından biraz daha büyükken şehre saldıran Tatarlar tarafından kaçırılmıştır. Kırım Hanı onu birçok köle ve cariyeden biri olarak Osmanlı Sarayı‘na gönderdikten sonra, neşeli insan anlamına gelen Hürrem adını almıştır.

Dönemin Avrupa büyükelçilerinin kayıtlarına göre Hürrem yeşil gözlü, beyaz tenli ve kızıl saçlı güzel bir kadındı. Dönemin son yılında ya da saltanatının ilk yılında Kanuni ile tanışarak haremine girdi. Hürrem saraya girer girmez ortalığı karıştırdı ve sonunda Kanuni ile evlenmeyi başardı.

O dönemin hareminin en önemli kadını, Kanuni Sultan Süleyman’ın annesi Ayşe Hafsa Sultan ve Kanuni daha çocukken birlikteydi. Şehzade Mustafa’nın annesi Mahidevran Sultan’dır. 1521’de Şehzade Mehmed’in doğumuyla haremdeki en güçlü üçüncü kadın oldu. Bir şehzade doğuran ve Haseki ünvanını alan bu iki kadın arasındaki yarışmanın galibi Hürrem Sultan olurken, Mahidevran Manisa’daki oğluna gönderildi.

Osmanlı padişahları daha önce gözde cariyeleriyle evlenirdi ancak I. Bayezid Ankara’nın Ankara savaşını kaybetmesinden sonra evli karısının Timur tarafından hizmetçi olarak alınmasıyla bu gelenek ortadan kalktı. Uzun süre hiçbir padişah eşleri üzerinde bu şekilde evlenmedi. Bu arada ne olduğu bilinmemekle birlikte Kanuni ile Hürrem Sultan’nın Haziran 1534’teki evliliğinin gerçekleştiği ve böylece Haseki Sultan unvanını alarak haremin en güçlü kadını olduğu sanılıyor. Bir asırdan fazla bir süre sonra bir Osmanlı padişahıyla evlenen ilk cariye olarak Hürrem gücünü pekiştirdi.

Valide Hafsa Sultan öldüğünde haremin tamamı Hürrem Sultan’da kaldı. Hürrem Sultan’nın elleri İbrahim Paşa’nın kanına bulanmıştı: Hürrem Sultan elbette tüm Hasekler gibi kendi oğullarından birinin tahta geçmesini istiyordu ama Kanuni’nin de en yakın arkadaşı olan Sadrazam İbrahim Paşa’nın gözdesi Şehzade Mustafa’ydı.

İbrahim Paşa, 14 Mart 1536 gecesi saray dairesinde boğulunca Hürrem Sultan’nın önündeki engel kalktı. Bu idamda Hürrem’in büyük etkisi olduğu söylense de İbrahim Paşa’nın ölümünden sonra Hürrem daha çok devlet işlerine karışmaya başladı. Hatta 1541’de çıkan şüpheli bir yangından sonra haremi Eski Saray’dan Osmanlı İmparatorluğu’nun yönetim merkezi olan Topkapı Sarayı’na taşımayı başardı.

Hürrem siyaseti çok sevse de tahta çıkaramadığı oğullarını terfi ettirmek için çabalarını sürdürür. Geleneğe göre Manisa Sancağı’nın yükselen şehzadesi, taht için en güçlü adaydı. O güne kadar Şehzade Mustafa’nın bulunduğu Manisa Sancağı, 1541 yılında Kanuni’nin kararıyla el değiştirmiş ve Hürrem’in oğlu Şehzade Mehmet oraya gönderilmiştir. Hürrem Sultan tüm gelenekleri bozar ve oğluyla birlikte sancak tarafından ayrılmaz, İstanbul’da kalır.

Osmanlı tarihini değiştiren olay: Şehzade Mustafa’nın boğulması Sadrazam İbrahim Paşa’nın boğulmasının ardından devlet işlerine daha fazla karışsa da önünde hâlâ küçük engel vardı. Buna çare olarak kızı Mihrimah Sultan’ı Diyarbakır Valisi Rüstem Paşa ile evlendirdi ve onu damat unvanıyla sadrazam yaptı.

Hürrem Sultan’ın mutlak hakimiyetinin önündeki en büyük engel elbette herkes tarafından sevilen ve tahta çıkma şansı yüksek olan Şehzade Mustafa idi. Hürrem Sultan’nın, Rüstem’in Paşa ile bir oyun hazırlayıp Kanuni’yi yanılttığına dair söylentiler vardı. Şehzade Mustafa’nın ayaklanma hazırladığına inanan Kanuni, kendi oğlunu boğarak Hürrem’in önündeki en büyük engeli kaldırmış oldu. Bu acıya dayanamayan Şehzade Cihangir hastalanarak ölmüştür.

Hürrem Sultan etkisini genişletti ve Şah unvanını aldı: Artık devlet işlerinin tam kontrolünde olan Hürrem Sultan, Kara Ahmed Paşa’yı idam etti ve Sadrazam Rüstem Paşa’nın yerini aldı. İdari işleri abartan Sultan, Polonya kralıyla şahsen yazışan tek padişahtır. Hürrem’in bu türden birçok uluslararası bağlantısı olduğu bilinmektedir.

İktidar tarafından ezilen Sultan, mektuplarını “Hürrem Sultan Şah” olarak kendine unvan vererek imzalamaya başladı ve kendisine Hazreti İsmetl Hürrem Şah Sultan Alietyu’ş-Şan olarak hitap edildi. Kendi mührü olan Sultan, Divan toplantılarına nezaret ederken fikirlerini padişaha sunarak Osmanlı tarihinde kadının egemenliğini resmen ilan etmiştir.

Hürrem Sultan, ölümünden sonra dünya çapında bir efsane haline geldi: Elbette Hürrem Sultan dünyayı kimseye vermedi ve 15 Nisan 1558’de öldü. Süleymaniye Camii avlusunda toprağa verilen Hürrem Sultan’ın bugün burada bir mezarı bulunmaktadır. Uğruna onca can verdiği oğlu Selim’in tahta çıkışını görememiş olması ilginçtir. Avusturyalı besteci Joseph Haydn’ın 63. senfonisinin ikinci bölümü Hürrem Sultan’ın öyküsünü anlatmaktadır. Hürrem Sultan hakkında sayısız bale, opera ve tiyatro yapımı yazılmıştır. Hayatı, Alman belgeseli Sultan’ın Sevgilisi’nde anlatılmaktadır. Osmanlı tarihinin sayılı kadınlarından biri olan Kanuni’nin eşi Hürrem Sultan kimdir sorusunu yanıtlayan bu ilginç tarihi figürün tarihinden bahsettik. Hürrem Sultan ve sonrasında başlayan kadın egemenliği hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.

Yorum yapın