Geçmişten Günümüze Paranın Tarihi

İlk para, Para nedir?
Para, belirli bir ülkede veya sosyo-ekonomik bağlamda, mal ve hizmetlerin ödemesinde ve kredilerin geri ödenmesinde genel olarak kabul edilen herhangi bir öğe veya değişim aracıdır. Değer işlemlerini kolaylaştırmak için kullanılan likit bir varlık, bireyler ve işletmeler arasında bir değişim aracı, bir değer deposu ve diğer malların değerini ölçebilen bir hesap birimidir.

Para Tarihi

Para, zenginliğin temel ölçüsüdür ve kişiden kişiye ve ülkeden ülkeye dolaşarak ticareti kolaylaştırır. Yüzyıllar boyunca para, Afrika’daki deniz kabukları, Pasifik’teki Yap adasındaki büyük taş tekerlekler ve Yerli Amerikalılar ve ilk Amerikalı yerleşimciler tarafından kullanılan wampum adı verilen boncuklu kolyeler de dahil olmak üzere birçok biçime büründü. Lidyalıların takas sonrasında başlattığı hareketi, günümüzde en zararsız kullanım şekliydi. Maden, resmin en eski kısmıdır ve sağlamlığı, sistemin yol boyunca inanılmaz ilerlemesine tanıklık etmektedir. Tarihte ilk madeni paranın basımı M.Ö. yıllarına kadar uzanmaktadır. M.Ö. 7. yüzyılda yapıldığı biliniyor.

Antik Çağ
Antik dünyanın en büyük imparatorluğu elbette Roma’ydı ancak Antik Yunan, ilk ve uzun yüzyıllarda paranın ortaya çıkışına tanık oldu. Antik Yunan İmparatorluğu hangi paraları kullandı? Antik Yunan sikkelerinin tarihi yüzyıllar boyunca aynı kalmamıştır; dört dönemden geçti. Birincisi M.Ö. yıllarına kadar uzanan arkaik dönemdir. M.Ö. Bu da VII. yüzyıla denk gelmektedir.Bu dönem Prens Savaşları’na kadar sürmüştür. İkinci dönem klasik dönem olarak adlandırılır ve Büyük İskender’in fetihlerine sahne olur. Üçüncü ve Helenistik dönemler boyunca bize eşlik eden sikkemiz, Roma dönemine kadar varlığını sürdürebilmiştir. Bundan sonra Yunan şehirleri kendilerine ait olanı üretmeye ve kullanmaya devam etti. Bu yüzyıllara eşlik eden sikkelere Roma devlet sikkeleri adı verilmektedir.

ortalama yaş
Ortaçağ İslam dünyasında paraya bakalım. İslam dünyası gelenekçi yapıya sahip bir toplumdur. Bu nedenle sikkeleri yüzyıllar boyunca altın dinar, gümüş dirhem ve bakır taş birimleri olarak kullanılmış olsa da bu dönemde başka görüntüler de mevcuttu. Paranın gelişimi bu şekilde devam etti.

Nane kelimesi İslam ülkelerinde ortaya çıkmış ve günümüze kadar gelmiştir. Kaynaklarda ilk kullanımı “darüddarp” veya “darüssikke” olarak geçmektedir. “Dar” kelimesi “ev, ev”, “darp” kelimesi ise “basmak” veya “darbeyle çalışmak” anlamında kullanılmıştır. “Madeni para” kelimesi, basım için kullanılan formların isimlerinden biridir. “Madeni para” terimi daha sonra kalıp kullanılarak basılan herhangi bir madeni paranın adı haline geldi. Venediklilerin İslam dünyası ile etkileşimi sırasında tüm dünyaya yayılmıştır. Yukarıda bahsedilen antik kullanımlar isimlerini bu şekilde almıştır.

Anadolu’da Türkleşme ve İslamlaşmanın başlamasından sonra Bizans İmparatorluğu’na ait olan sikkenin ön yüzünde İncil tutan İsa ikonu ve başında hale yer alırken, arka yüzünde o döneme ait darp izleri görülmektedir. Fahreddin Kara Arslan, ardından Artuk Bey.

Parayla gerçekleştirilen çeşitli ve karmaşık olaylar bununla bitmedi; Başkent Hasankeyf’te basılan bu bakır, o dönemdeki İslam dünyasındaki para birimlerinden farklı olarak dirhem olarak satılıyordu. Madeni olanınnın arka yüzünde Arapça yazılmış çizgiler görülüyordu. “Bu dirhem Fahreddin Kara Arslan’ın [hükümeti] zamanında basılmıştır” cümlesi yer alıyor.

Yakın Çağ – Para nasıl banknot haline geldi?

İlk banknotlar çok eski zamanlarda Çin tarafından basıldı. Bu Çin yapımı banknot deriden yapılmıştır. İlk banknot Çin’de yapıldı çünkü kağıt orada bulundu.

Para kazanmak için metallerin kullanılması kaçınılmaz olsa da, kağıdın gelişiyle büyük ölçüde gelişti ve üzerlerine yazılan kupürler sayesinde banknotlar oluştu. Metal işlemenin karmaşıklığının yanı sıra, çekici özelliği kağıdın saf kullanımıdır.

Moğol imparatoru banknotları ilk kez 11. yüzyılda askerlerin harçlıklarını öderken kullandı. Anlaşıldığı üzere banknot ancak modern çağda zirveye ulaştı.

 Avrupa'da banknotlar ilk kez Stockholm'de basıldı. Bundan kısa bir süre sonra İngiltere'deki yeni borsa, halefini yakalamaya başladı. Amerika'da ilk banknotlar 18. yüzyılda ortaya çıktı. Amerika da aynı yolu izlemeye başladığı bir çağa girdi.

Osmanlı’nın yeni döneminde henüz kağıt para basılmamıştı. Çok etnik gruptan oluşan bu devlette yer alan Yahudi sarrafların, faizli kredi alarak kredi verdikleri görüldü. Bu ilkel bankacılık modellerinden biridir.

Sümer, Babil ve Antik Yunan devletlerinde bankacılığa benzer işleri görebileceğiniz kaynaklar var ancak bankacılık sektörünün işleyişine pek benzemiyor. Bu tür yapılar bankacılığın temelini oluşturur. Cenevizlilerin sahibi olduğu Banco di San Giorgio, dünyanın en eski bankası ve ilk kurumsal kurumudur.

Yakın yaş
Osmanlı’da ilk banknot, 1840 yılında Abdülmecit döneminde reformları finanse etmek amacıyla “Kayme-i Nakdiye-i Mutebere” adıyla tescil ettirildi. Banknotun bu adı günümüz diline “paranın yerini alan kağıt” olarak çevriliyor. Adından da anlaşılacağı üzere faizli borçlanma senetleri olan Hazine bonosu şeklinde piyasaya sürülmüştür. Bu gazeteler matbaa değil. El yapımıdır ve her biri ayrı ayrı resmi olarak mühürlenmiştir. Zamanla bu kağıtlara benzer sahtelerin üretilmesi mümkün olunca matbaacılık başladı (1842’de).

Modernitenin günümüz temsilcisinin artık ekonomik sistemlerle birlikte paranın da elektronik ortama evrimleşme sürecine girdiğini kabul etmesi gerekir.

Büyük miktarlarda nakit işlem yapmadığımız için ATM’lere olan talep arttı. ATM’ler artık nakit veya kredi işlemlerini saniyelere indirebiliyor. Ayrıca negatif etropiyle faaliyet gösteren bankalar da internet bankacılığı sistemlerini geliştirerek çağa ayak uyduruyor. Bu, insanlara oturdukları yerden işlem yapma olanağı sağladı. İnsanlık paraya dokunmadan banka hesabına para aktararak harcıyor ve yatırım yapıyor. Geliştirme süreci şüphesiz aynı kümülatif hızla gelişmeye devam edecektir.

Kredi kartı süresi
Günümüzde amacına uygun kullanıldığında büyük kolaylık sağlayan kredi kartının serüveni, tarihte ilk kez bir kişinin, üzerinde nakit olmadığı için kartvizitinin arkasını imzalayıp bir restoranda depozito olarak bırakmasıyla başladı. . . Uygulama 1950’lerde ortaya çıktı ve hızla bankaların dikkatini çekti. “Diners Club Kredi Kartı” ilk kredi kartının dayandığı karttır. Bu kartın ardından çok sayıda kredi kartı basıldı ve satıldı; bu kart kısa sürede tüm dünyaya yayıldı ve evrensel hale geldi.

Kripto zamanı
Çoğul gerçek şu ki, zamanla paranın varlığı sadece bir sayı meselesi haline geldi. Hesap cüzdanı numarası, kredi/banka kartı bakiyesi, fatura tutarları ve e-para likiditenin kontrolünü ele geçirdi. Nakit paranın hala kullanımda olması bunu adaletsiz yapmaz.

Kripto para birimleri, nakit paraya alternatif olarak ortaya çıkan sanal varlıklardır. Aynı zamanda sanal piyasa para birimi olarak da tanımlanır. Bu sanal para birimleri mevcut para birimleriyle değiştirilebilir. Bu sanal para birimlerine ulaşmak, değişimlerini takip etmek ve yatırımcı olmak artık çok kolay hale geldi. Kripto para piyasasındaki girişimler 1990’lardan beri var. İlk denemeler Flooz, Beenz ve DigiCash gibi sistemlerle başladı ancak bu girişimler olumlu sonuçlar getirmedi. İlerleme kaydeden ve sonuç üreten ilk kripto para birimi Bitcoin oldu.

Bitcoin, 2009 yılında Satoshi Nakamoto kod adlı biri tarafından yaratıldı, ancak bu kişi(ler)in kimliği bilinmiyor. Elbette Bitcoin ilk kripto para birimidir ancak tek kripto para birimi değildir. Bu yönde girişimler devam etti, kripto paralar arttı ve pazarlanmaya başlandı. Birçok kripto para birimi halen geliştirilme aşamasındadır ve hiçbiri nihai değildir. Olgunlaşan ancak henüz sektörlere hakim olamayan elektronik para piyasasının hızla büyüyerek kolay ulaşılabilir hale gelmesi bekleniyor. Bazı yatırımcılara veya yatırım danışmanlarına göre geleceğin para birimi kripto paralardır.

Para, en az 5.000 yıldır insanlık tarihinin bir parçası olmuştur, ancak takas sistemleri muhtemelen bundan önce de mevcuttu. Metalin para olarak kullanılması M.Ö. 2000 yıllarına kadar uzanmaktadır. Ancak Babil’de standart ve sertifikalı madeni para ancak M.Ö. 7. yüzyılda var olabilmiştir. Paranın en eski kanıtı M.Ö. 3000 yıllarına kadar uzanıyor. Antik Mezopotamya’da vatandaşlar borçları temsil etmek için kil tabletlerin üzerine tarımsal semboller çizerlerdi. Bildiğimiz ilk sikke M.Ö. 7. yüzyıla tarihlenmektedir. M.Ö. ve dünyada ilk kağıt para MS 1020 civarında ortaya çıktı. Sonunda, ortaçağ bankacılık sistemleri yerini altın standardına bıraktı, o da yerini modern birimine bıraktı. Para, bu işlevleri takasta olduğu gibi doğrudan değil, dolaylı ve genel olarak yerine getirmenin bir aracıdır.

Bu geçmişten günümüze uzanan tarihiydi. Para sistemi her zaman güncellenecek ve değişmeye devam edecektir.

Bu yazı Wikipedia adresinden derlenmiştir.

Yorum yapın