Fütürizm ve Temsilcileri

Resimdeki Fütürizm Akışı
Tarih boyunca, her fenomen diğer güne eklenmiştir. Birçok bilim, tezleri, makaleleri veya ilgili olanları ekledi veya bozdu. Sanat da, bugüne kadar birçok akışa veya kendi içinde çatışmalara bölünmüştür.

Fütürizm hareketi de bu çatışmalara ve fenomenlere karışıyor. İtalyan sanatının hanedanı adı altında gerçekleşen bir harekettir.

Fütürist Sanatçılar Kimdir?

Fütürist sanatçılar, tarihteki isimleri hakkında konuşacakları önemli sanatçılar. Bunlar arasında Carlo Carrra,Boccioni, Luigi Russolo, Umberto, Giacomo Balla ve Gino Severini sayılabilir.

Bu isimler, futurist hareketin doğuşunda da önemli bir rol oynamıştır.

Fütürizm ve Kübizm İlişkisi

Fütürizm doğduğu yıllarda, kübizm aktif bir rol oynadı. Birçok fütürist, kübizm sanatından zaten etkilenmişti ve ortak çalışmalar ortaya çıktı. Resimde farklı, yeni ve renkli icatları arayan fütürist ressamlar da resimdeki dinamizmi kazanmak için kollarını fırlattılar.

Fütürizm Üzerine Heykel ve Resim

Fütürizm her zaman hareketi yakalamaya çalıştı. Dinamizmin hedefi olan ressamlar, işlerinde daima hareket halindeki şeylerdir. Ayrıca, fütürist ressamlar izleyicileri resimlerin odak noktası haline getirmeyi ve bu yolda çalışmayı hedeflemiştir. Onları resimlerinde tanımlayan fütürist ressamlar, hız ve dinamizmin temel amacını oluşturdular.

 

“Fütürizm ve Temsilcileri” üzerine bir yorum

Yorum yapın