Fizik Nedir – Fizik Ne İşe Yarar

Fizik, kimya, bilim, görünüşte uzman olmadıkça genel olarak bize pek bir şey vermez. Karmaşık fizyoloji sistemi, ya da genel olarak bilimin detayları, günlük hayatımızı deneyimliyor ve karşıtlığımız pek de zor olmayacak. Diğer taraftan, fizik olmadan elektrik kullanamadık, bu yüzden elektrikle çalışan alet ve cihazları kullanabilirdik. Bunlar, son derece karmaşık fizik formüllerinin basitleştirilmiş de olsa sonuçlarıdır, bu yüzden bunları günlük olarak kullanabiliriz.
Elektrik ve optik gibi fizik bilgisi, gündelik yaşamımızı oluşturan çevre ve araçların yanı sıra, bütünü ve çevresini oluşturan daha büyük sistem sayesinde medeniyet ortaya çıkmıştır. Elektrik olmadan, nehirler olmadan, yollar olmadan, teknoloji ve teknoloji olmadan bir evreni düşünmek, fiziğinizle ne yaptığınızı anlamanın mükemmel bir yoludur. Matematik gibi fizik de uygarlığın özü, vakıftır. Hayali bir an olsa bile, fiziği hayatımızdan çıkardığımızda mağara resimlerini göremeyiz. Fiziksel bir bilgi olmasaydı, insan inişi onu icat edemezdi, hatta bir tekerlek bile, dünyaya yaşanmasını kolaylaştıracak hiçbir araç ve düzen olamazdı.
Fizik, maddenin ve enerjinin bilimsel çalışması ve birbirleriyle nasıl etkileştikleridir. Bu enerji hareket, ışık, elektrik, radyasyon, yerçekimi şeklini alabilir – dürüstçe her şey hakkında. Atom altı parçacıklardan (atom oluşturan parçacıklar ve makyaj parçacıklar yani değişen ölçeklerde madde ile Fizik fırsatlar bu yıldızlara ve hatta tüm galaksilerin parçacıkları).
Fizik Nasıl Çalışır?
Bir deneysel bilim olarak, fizik , doğal dünyanın gözlemine dayanan hipotezleri formüle etmek ve test etmek için bilimsel yöntemi kullanır . Fiziğin amacı, bu deneylerin sonuçlarını , genellikle matematik diliyle ifade edilen, diğer fenomenleri tahmin etmek için kullanılabilecek bilimsel yasaları formüle etmek için kullanmaktır.
Teorik fizik hakkında konuştuğunuzda, bu yasaları geliştirmeye odaklanan fizik alanı hakkında konuşuyorsunuz ve bunları yeni tahminlere ayırmak için kullanıyorsunuz. Teorik fizikçilerin bu tahminleri daha sonra deneysel fizikçilerin daha sonra test etmek için deneyler geliştirdikleri yeni sorular yaratır. Bu şekilde, fiziğin (ve genel olarak bilimin) kuramsal ve deneysel bileşenleri birbiriyle etkileşir ve yeni bilgi alanları geliştirmek için birbirlerini ileriye doğru ittirirler.
Diğer Bilim Alanlarında Fiziğin Rolü
Daha geniş anlamda, fizik, doğa bilimlerinin en temel olarak görülebilir. Örneğin, kimya, enerji ve maddenin kimyasal sistemlerde etkileşimine odaklandığı için fiziğin karmaşık bir uygulaması olarak görülebilir. Ayrıca biyolojinin, kalbinde, canlılarda kimyasal özelliklerin bir uygulaması olduğunu biliyoruz; bu da, sonuç olarak, fiziksel yasalar tarafından yönetildiğini gösterir.
Elbette, bu diğer alanları fiziğin bir parçası olarak düşünmüyoruz. Bilimsel olarak bir şeyi araştırdığımızda, ölçekleri en uygun ölçekte ararız. Her canlı, temel olarak, temel parçacıkların davranışı açısından bütün bir ekosistemi açıklamaya çalışarak, temelde parçacıkların oluşturduğu parçacıklarla hareket eden bir şekilde hareket etmesine rağmen, yardımcı olmayan bir ayrıntıya dönüşecektir. Bir sıvının davranışına bakarken bile, genel olarak , tek tek parçacıkların davranışlarına özel bir dikkat göstermekten ziyade, akışkanın dinamikleri ile genel olarak akışkanlar dinamikleri üzerindeki özelliklerine bakarız .
Fizikte Temel Kavramlar
Fizik çok fazla alanı kapladığından, elektronik, kuantum fiziği , astronomi ve biyofizik gibi çeşitli özel çalışma alanlarına ayrılmıştır .
Fizik (Veya Herhangi Bir Bilim) Neden Önemlidir?
Fizik, astronomi çalışmasını içerir ve birçok açıdan astronomi, insanlığın ilk organize bilim alanıdır. Eski halklar yıldızlara ve tanınmış kalıplara baktılar, sonra o modellere dayanarak göklerde neler olacağı hakkında tahminler yapmak için matematiksel kesinliği kullanmaya başladılar. Bu özel tahminlerde hangi kusur varsa, bilinmeyenleri anlamaya çalışmak yöntemi layıktı.
Bilinmeyenleri anlamaya çalışmak, insan yaşamında hala merkezi bir sorundur. Bilim ve teknolojideki tüm ilerlemelere rağmen, bir insan olmanın anlamı, bazı şeyleri anlayabilmeniz ve aynı zamanda anlamadığınız şeyler olduğudur. Bilim, bilinmeyene yaklaşmak ve bilinmeyenlerin kalbine giden soruları sormak ve bilinmesini sağlamak için bir metodoloji öğretir.
Fizik, özellikle, fiziksel evrenimizle ilgili en temel sorulardan bazılarına odaklanır. “Metafizik” in felsefi alanına (tam olarak fiziğin ötesine geçmek için isimlendirilmiş olarak adlandırılır) değinilen çok daha temel sorular sorulur, fakat problem şu ki bu sorular metafizik alemdeki birçok sorunun çok temel olduğu yönündedir. Tarihin en büyük akıllarının çoğu tarafından yüzyıllar veya binlerce yıllık soruşturmadan sonra bile çözümsüz kalmaya devam ediyor: Fizik, bu kararlar yeni soru türlerini ortaya koymaya eğilimli olsa da, birçok temel meseleyi çözdü.
Bilim Örneği
Bilim insanı (ya da bilimci bilim adamı) için, bilimin neden araştırılmasının sorusu yanıtlanmaya ihtiyaç duymaz. Eğer kişilerden biri iseniz olsun bilim, o zaman hiçbir açıklama gereklidir. Şansınız, böyle bir kariyere devam etmek için gerekli olan en azından bazı bilimsel becerilere sahip olmanız ve çalışmanın tüm noktasında henüz sahip olmadığınız becerileri kazanmanızdır.
Ancak, olanlar için değil bilimler alanında kariyer peşinde ya teknolojisinde, sık sık herhangi bir şerit fen dersleri için zaman kaybı olduğu gibi hissedebilirsiniz. Fizik bilimlerindeki dersler, özellikle, her ne pahasına olursa olsun kaçınılmalıdır ki, biyoloji dersleri, gerekli bilim gereksinimlerini yerine getirmek için yerlerini alır.
“Bilimsel okuryazarlık” lehine argüman, James Trefil’in 2007 Neden kitabı ? bilim insanı için neden bilimsel kavramların çok temel bir anlayışının gerekli olduğunu açıklamak için yurttaşlıktan, estetikten ve kültürden gelen argümanlara odaklanmak.
Fizik Davası
Trefil, Chicago merkezli eğitim reformlarında 1988 Nobel Ödüllü Leon Lederman tarafından sunulan “fizik ilk” yaklaşımını ifade eder. Trefil’in analizi, bu yöntemin daha yaşlı (yani lise çağındaki) öğrenciler için özellikle yararlı olmasına rağmen, daha geleneksel biyoloji birinci müfredatın daha genç (ilkokul ve ortaokul) öğrenciler için uygun olduğuna inanmaktadır.
Kısacası, bu yaklaşım, fiziğin bilimlerin en kökeni olduğu fikrini vurgulamaktadır. Kimya fizik, her şeyden önce uygulanmaktadır ve biyoloji (modern haliyle, en azından) temelde uygulamalı kimyadır. Tabii ki daha spesifik alanlara uzanabilirsin … zooloji, ekoloji ve genetik, örneğin biyolojinin diğer uygulamalarıdır.
Ancak asıl nokta şudur: bilimin tamamı, prensip olarak, termodinamik ve nükleer fizik gibi temel fizik kavramlarına indirgenebilir . Aslında, fizik tarihsel olarak bu şekilde gelişmiştir: Fiziğin temel prensipleri Galileo tarafından belirlenirken, biyoloji hala çeşitli spontan jenerasyon teorilerinden oluşmaktaydı.
Bu nedenle, fizikte bir bilimsel eğitimin temeli, bilimin temeli olduğu için mükemmel bir anlam ifade eder. Fizikten, termodinamik ve nükleer fizikten kimyaya, mekanik ve malzeme fiziği prensiplerinden mühendisliğe kadar, daha uzmanlaşmış uygulamalara doğal olarak genişleyebilirsin.
Bir ekoloji bilgisinden biyoloji bilgisine, kimya bilgisine ve buna benzer bir şekilde giden yolun tersine düzgün bir şekilde takip edilemez. Sahip olduğunuz bilgi alt kategorisi ne kadar küçükse, o kadar az genelleştirilebilir. Bilgi ne kadar genel olursa, belirli durumlara daha çok uygulanabilir. Böyle bir durumda, fiziğin temel bilgisi, eğer birisi çalışmak için hangi alanları seçmek zorundaysa, en yararlı bilimsel bilgi olacaktır.
Ve tüm bunlar mantıklıdır, çünkü fizik, maddenin, enerjinin, uzayın ve zamanın çalışmasıdır; bunun içinde hiçbir zaman reaksiyona girecek, gelişmeyecek, yaşamayacak veya ölmeyecek hiçbir şey olmayacaktır. Bütün evren, fizik çalışmasıyla ortaya çıkarılan ilkeler üzerine inşa edilmiştir.
Bilim İnsanlarının Bilim Dışı Eğitimine Neden Gerekir?
Çok yönlü eğitim konusunda ise, sanırım karşıt argümanın da aynı derecede güçlü olduğunu belirtmeliyim: bilimi okuyan birinin topluma işleyebilmesi gerekiyor ve bu da tüm kültürün anlaşılmasını gerektiriyor. tekno-kültür) dahil. Öklid geometrisinin güzelliği, doğal olarak Shakespeare’in sözlerinden daha güzel değildir … farklı bir şekilde güzeldir.
Tecrübemde bilim adamları (özellikle fizikçiler) kendi çıkarları doğrultusunda oldukça iyi bir şekilde yuvarlanıyor. Klasik örnek, fiziğin kemancı virtüözü Albert Einstein’dır . Az sayıdaki istisnalardan biri de, zaman kısıtlamaları nedeniyle ilgi eksikliği nedeniyle çeşitlilikten daha fazla yoksun olan tıp öğrencileridir.
Dünyanın geri kalanında herhangi bir dayanak olmaksızın, sağlam bir bilim anlayışı, dünyayı pek takdir etmemekte, bunun için takdir edilmesini sağlamaktadır. Siyasi ya da kültürel meseleler, tarihsel ve kültürel konuların dikkate alınmasının gerekli olmadığı bir tür bilimsel boşlukta yer almaz.
Dünyayı rasyonel, bilimsel bir biçimde nesnel bir biçimde değerlendirebileceklerini düşünen birçok bilim adamı bilinirken, gerçek şu ki, toplumdaki önemli meseleler hiçbir zaman yalnızca bilimsel soruları içermez. Örneğin, Manhattan Projesi tamamen bilimsel bir girişim değildi, aynı zamanda fizik alanının çok dışında uzanan soruları da açıkça tetikledi.

Yorum yapın