Fiyat İstikrarı

Fiyat istikrarı, daha yüksek bir hedef için sadece bir araçtır. Bu hedef, reel GSYİH’deki sürdürülebilir büyümeye bağlı olarak artan bir yaşam standardıdır. Büyümenin sürdürülebilir olup olmadığı, teknolojik ilerlemeler, doğal kaynakların kullanılabilirliği, insanların çalışmaya istekli olmaları, insanların yatırım yapmaya istekli olmaları ve politik istikrar gibi diğer faktörlere bağlıdır. Para politikası, yatırım ve tasarruf etmeyi tercih eden istikrarlı bir ortam yaratmaya yardımcı olur.

Rezerv, üç aylık T-faturaları ve tasarruf mevduatları gibi kısa vadeli faiz oranlarını hızlı bir şekilde etkileyebilir. Bununla birlikte, para politikasının uzun vadeli faiz oranları üzerindeki etkisi daha ılımlı ve öngörülmesi daha zordur. Parasal faktörlerin aksine, daha uzun vadeli faiz oranları yatırım fonları arz ve talebinden daha fazla etkilenmektedir. İkinci olarak, enflasyonun etkisi dikkate alınmalıdır. Örneğin, genişletici bir para politikasının enflasyonist olduğu düşünülmektedir. Söz konusu politikanın gayrimenkul ipoteği gibi uzun vadeli faiz oranları üzerindeki etkisi, onları yükseltmek olacaktır.

Düşük ve değişken olmayan enflasyon oranını gösterir. Enflasyon, insan ve kurumların yatırım ve tasarruf kararlarını etkiler. Değişken veya yüksek enflasyon uzun vadeli yatırım planlarını olumsuz etkileyerek yatırımcıları kötümserliğe sürüklemektedir. Enflasyonu düşük seviyelerde tutmak, gelecekteki fiyatların tahmin edilmesini mümkün kılar; bu da yatırım yaparken ve tasarruf ederken belirsizlikleri ortadan kaldırmak için önemlidir.

Fiyat istikrarını sağlamak;

Sürdürülebilir büyüme
Ekonomide istikrar
Artan refah seviyesi gibi önem bakımından gereklilikler taşır.

Merkez Bankası’nın temel hedefi uzun vadeli enflasyon ve deflasyonun sağlanması, böylece fiyat istikrarının sağlanmasıdır.

Fiyat seviyesi istikrarı, fiyat seviyelerinin istikrarlı olduğu ve ekonomik kararlar alırken insanların enflasyonu dikkate almaya mecbur hissetmedikleri kavramını ifade etmektedir. Birçok ekonomist, ölçülen enflasyonun yıllık% 2 veya% 3’e varan oranlarda gerçekte sıfır enflasyon olduğuna inanmaktadır. Enflasyonun resmi ölçümünde yansıtılmayan mallarda kalite iyileştirmeleri olabilir; Bu, fiyat seviyesi ölçüm yanlılığını yansıtır.

Genişletici Para Politikası
Genişleyici bir para politikası, enflasyonist etkiler beklenmezse, özellikle kısa vadeli faiz oranlarını düşürmelidir. Paranın tasarruf maliyeti düştükçe, hızı düşürme etkisine de sahip olacaktır. Sonuç olarak, daha düşük faiz oranları, toplam talebin artacağı şekilde daha kişisel ve ticari harcamaların oluşmasına neden olacaktır. Bu süreç birkaç çeyrek alabilir. Sonunda artan talep, nominal ve reel faiz oranlarının yükselmesine neden olacak ve bu da paranın hızını artıracaktır. Bu noktada genişlemeci para politikasının etkisi daha da güçlendirilecek.

Yorum yapın