Faiz Koridoru Nedir

Merkez Bankası Faiz Oranları ve Faiz Oranı Koridoru

Faiz Koridoru Nedir?

Para piyasasında faiz oranlarının hareket ettiği aralıktır. En yüksek nokta, Bank of Reserve Bank’ın bankalara borç verdiği oranla belirlenir – bu repo oranıdır (Repo veya repo anlaşması aslında bonolara karşı kısa vadeli bir borçtur. Satış ile mutabakat edilen geri alım fiyatı arasındaki fark, faiz oranı). Faiz oranlarının düşeceği en düşük seviye, ters repo faizi veya RBI’nın bankalardan sağladığı fonlama oranı olarak bilinir.

Para piyasası oranları her zaman bu koridorda hareket edecektir. Çok fazla fon kaynağı varsa, RBI ters repo oranına düştüğünde borçlanmaya girecek ve eğer bir eksiklik varsa, RBI repo oranına likidite sağlamak için devreye girecektir. .

TCMB’nin kullandığı faiz oranlarının çok sayıda olması ve aynı faiz oranlarının farklı şekilde adlandırılması, yatırımcı için karışıklığa yol açmaktadır. Bu yazıda TCMB’nin faiz oranlarındaki karışıklığı gidermek ve böylece TCMB faiz kararlarını açıklığa kavuşturmak amacıyla TCMB tarafından kullanılan faiz oranlarına ilişkin özet bilgi verilmiştir.

Merkez bankası, para politikasını yöneten tek kurumdur ve aynı zamanda bankaların nihai borç verme yetkisi, aynı zamanda likidite sıkışıklığında piyasanın en önemli likidite sağlayıcısıdır. Merkez bankasının ana hedefi, para politikası aracıyla ekonomide fiyat istikrarı ve finansal istikrarı sağlamaktır. TCMB faiz oranları da TCMB’nin para politikası hedeflerine ulaşmak için kullanabileceği en önemli araçtır.

Merkez Bankası Faiz Oranları:

Merkez bankaları genellikle para politikasını dar ve simetrik bir faiz koridoru içinde tek bir politika oranı üzerinden uygular. Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2010 yılı sonundan bu yana asimetrik ve geniş bir koridorda çoklu politika faizini kullanarak geleneksel olmayan bir yaklaşım benimsemiştir. Bu dönemde, aşırı küresel finansal oynaklığa cevap vermek için bankalararası oranların resmi olarak açıklanan politika oranlarından sapmasına sıkça izin verildi. Bu yaklaşım, para politikasının iletilmesini, resmi oranlardan zaman zaman farklılık göstererek, para politikasının duruşunu değerlendirmeyi zorlaştırdığı için karmaşıklaştırmıştır. Bu çalışma, bu dönemde para politikası duruşuna ve parasal aktarım mekanizmasına ışık tutmayı amaçlamaktadır.

22 Eylül 2016 tarihli Para Politikası Komitesinin faiz oranlarına ilişkin basın bülteninde şunlar yer almaktadır:

Öncelikle TCMB’nin para politikası operasyonel çerçevesinin basitleştirilmiş bir versiyonunu sunarak, iletim mekanizması için faiz koridorunun her bir parametresinin rolünü vurgulamaktayız. Daha sonra banka kredi / mevduat oranları ile çoklu politika oranları arasındaki ilişkiyi panel tahmin yöntemleri ve banka düzeyinde akış verileri kullanarak inceliyoruz. Bulgularımız, geleneksel faiz oranı kanalı açısından, geçerli oranların para politikasının iletilmesi için resmi oranlardan daha uygun olduğunu göstermektedir. Gecelik bankalararası faiz oranları özellikle kredilerin ve mevduatın fiyatlandırılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Bizim sonuçlarımız, bankalararası para piyasası faizlerinin küresel finansal krizi takip eden istisnai likidite koşullarından dolayı resmi politika oranından zaman zaman saptığı, ECB veya Fed gibi diğer merkez bankaları için de etki yaratıyor. Etkin ve resmi oranlar arasındaki ayrışma ortamında, bankalararası oranın para politikasının fiili duruşunu değerlendirmek için makul bir ölçüt olduğunu ortaya koymaktadır.

“Para Politikası Kurulu (Kurul), Merkez Bankası bünyesindeki Bankalararası Para Piyasası ve İstanbul Repo – Ters Repo Pazarlarında uygulanan faiz oranlarını ve bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını şu şekilde belirledi:

a) Gecelik faiz oranları: Marjinal fonlama oranı% 8,5’ten% 8,25’e düşürülmüş, Merkez Bankası’nın borçlanma oranı% 7.25’te sabit tutulmuştur.

b) Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı% 7,5 olarak sabit tutuldu.

c) Geç Likidite Penceresi Faiz Oranları: Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasasında gecelik 16: 00-17: 00 arası gecelik oranlarda uygulanan Merkez Bankası borçlanma oranı yüzde 0 ve borç verme faizi olarak sabit tutulur. Oran yüzde 10 ila yüzde 9,75 seviyesine indirildi. ”

Yukarıdaki yönetim kurulu kararının anlaşılması için öncelikle bu metinde faiz oranlarının ne anlama geldiğini bilmek gereklidir. Aşağıda TCMB faiz oranları özetlenmiş ve Merkez Bankası tarafından uygulanan faiz koridoru kavramı açıklanmıştır:

TCMB Borç Verme Faizi:
TCMB’nin gecelik borç verme faizinin üst sınırıdır. Ayrıca “marjinal fonlama oranı” veya “faiz koridorunun üst bandı” olarak da bilinir. Likidite ihtiyacı olan bankalar, TCMB’nin limitleri ve teminatları ile sınırlı olarak bu faiz oranı ile gecelik borçlanabilir.

TCMB Borçlanma Faiz Oranı:
TCMB’nin bankalardan borçlanma oranı. Aşırı likiditesi olan bankalar TCMB’ye bu faiz oranında sınırsız kredi verebilmektedir.

Repo Faiz Oranı:
Repo Repo anlaşmasının kısaltılmış şekli. Bu beyan, Türkçe’ye geri dönüş vaadi ile bir satış sözleşmesine çevrilmiştir. Bankalar nakit ihtiyaçlarını karşılamak ve ilgili varlıklarını önceden belirlenmiş bir takas halinde yeniden satın almak için kısa vadede tahvil ve bono satarlar. Bankalar bu işlemi TCMB ile de yapabilirler. TCMB piyasasının geçici likiditeye ihtiyaç duyduğu durumlarda, bir hafta vadeli repo müştemilatı bankalar TCMB tarafından belirlenen faiz oranı ile TC Merkez Bankası’na tahvil ve bono satışı yapmakta ve TCMB karşılığı nakit alabilmektedir. İşlem durumunda, tahvil veya bonolar çekilir ve nakit faizi ile iade edilir. Açıklamadan da anlaşıldığı üzere, bu süreçte bankalar kısa vadeli likidite ihtiyaçları için TCMB’den borçlanmaktadır.

Bu faiz oranı da “politika faizi” olarak bilinir.

TCMB Ortalama Fonlama Oranı:
TCMB’nin borç verme ağırlıklı ortalaması, yani fonlama faizi olan gecelik borçlanma ve 1 haftalık repo oranıdır. Bu oranların ağırlıklı ortalaması, borçlulara kredi tutarı sağlandığı sürece alınır. Ayrıca “ağırlıklı ortalama finansman maliyeti” olarak da adlandırılır.

TCMB tarafından verilen kredilere uygulanan ortalama faiz oranını gösterdiğinden, bu faiz oranını başlangıçta borç verme faiz oranı olarak izlemekte fayda vardır.

Faiz koridoru:
TCMB’nin borçlanma ve borç verme faizleri arasındaki alan “faiz koridoru” olarak adlandırılmaktadır. TCMB faiz kararları ile faizin üst ve alt bandlarını değiştirebilir; Kısacası, koridor daraltılabilir ve genişletilebilir. Faiz koridorunun daralması, borçlanma maliyetini bankalar açısından borçlanma maliyetine yakınlaştıracaktır, bu da banka kredisi maliyetlerinin azalacağı ve faiz koridorunun genişlemesinin ters etkide bulunacağı anlamına gelmektedir.

Yorum yapın