Efektif ve Reel Faiz Nedir, Nasıl Hesaplanır?

Nominal, Etkili ve Gerçek Faiz Nedir?
Faiz hesaplamaları nominal, efektif ve reel faiz oranlarına bölünür. Nominal ve efektif faiz hesaplarının vadesi farklı olup, reel faiz oranı enflasyon durumuna göre farklılık göstermektedir. Yazımın sonunda, hazır excel hesaplama tablosu eklendi.

Nominal Faiz: Piyasada bir faiz oranıdır. Mevcut faiz oranı olarak da ifade edilebilir. Enflasyonun etkisini yansıtmaz. Banka vb. Kurumlar bu faiz oranı üzerinden kredi vermektedir. Genellikle yıllık faiz oranı olarak ifade edilir.

Etkin Faiz Oranı: 1 yıldan kısa süreli bileşik faiz etkisini koruyan ve ifadeyi yıl bazında sağlayan faiz oranıdır. Bir başka ilgi alanı ise 1 yıllık bileşik faiz hesaplamasının yıllık faiz oranını gösteren faiz oranı hesaplamasıdır. Tek fark, vade dönemlerini yıllık bazda yansıtmasıdır. Gerçekleşen faiz de denir. Nominal faiz oranı üzerinden hesaplanır. Etkin faiz, nominal faiz oranından daha yüksektir. Etki, nominal faiz ile aynıdır.

Reel Faiz Oranı: Enflasyonun etkilerini içeren faiz oranıdır. Nominal veya etkin faiz oranı üzerinden hesaplanabilir. Yükselen fiyatlarda ne kadar faiz elde edildiğini gerçekçi olarak ortaya koyuyor.

Nominal, Etkili ve Gerçek Faiz Nasıl Hesaplanır?
Nominal, etkili ve reel faiz formülleri aşağıda verilmiştir. İlgi mantığını daha iyi anlamak için, formüller altındaki örneklere bakmanızı öneririz.

Fn = Nominal Faiz Oranı
Feff = Etkin Faiz Oranı
Enflasyon = Enflasyon Oranı

Efektif Faiz Hesaplama Formülü

Reel Faiz Hesaplama Formülü
Nominal Faiz Üzerinden Hesaplama

Nominal, Etkili ve Gerçek Faiz Örneği
Örneğin, 100.000 TL’lik bankamız için banka, yıllık% 10 faiz oranı ile 6 ay boyunca yatırım yapma imkanına sahiptir.

İlk %8 yıllık faiz oranı nominal faiz oranıdır. Bu nominal faiz oranına ne kadar alacağımızı hesaplayalım.

Nominal Faiz Hesaplaması

Her 6 ayda bir (yılda 2 kez) faiz alacağız ve sermayeye ilk faizimiz ekleneceğinden bileşik faiz formülünü kullanacağız.

Faiz oranı = 0,08 / 2 = 0,04 (faiz oranı yıllık, yani 6 ay, yani yılda iki kez)
Dönem = 1 * 2 = 2 (yılda iki kez satın alacağız)

100.000 x (1 + 0.04)^2 = 108.160

Görüldüğü üzere yılda 1.0816 TL’lik faiz ödeyerek 108.160 kazanıldı.

Bunu da doğrudan etkin faizle hesaplayabiliriz.

Etkin Faiz Hesaplaması

İlk olarak, etkin faiz formülüne göre (1 + 0.08 / 2) ^ 2 – 1 = 0.0816 , etkin faiz oranı% 8.16’dir. Doğrudan sermayemiz 100.000 x 0.816 efektif faiz oranına sahip olmasına rağmen, 1.0816 lira faiz karı elde ettik. Müdür ile topladığımız toplam 108.160 TL’dir.

Örneklemden de görebileceğiniz gibi, etkin faiz yıllık reel faizimizi ifade etmektedir. Ayrıca bileşik faiz etkisine sahiptir. Faiz oranlarına dikkat edilerek, 6 aylık vadede yıllık% 8 nominal faiz oranı ve yıllık% 8.16 etkin faiz oranı aynıdır. 1 yıldan daha az bir süre yoksa, hesaplamalar doğrudan nominal faiz oranı üzerinden yapılır.

Reel Faiz Hesaplaması

Aynı zamanda reel faiz oranımızı aynı % 18nominal faiz oranıyla,% 8.16 etkin faiz oranıyla hesaplayalım. Etkin faiz oranı etkin faiz oranı ile belirlenir. Dönemlerin yıllık vadeleri yoksa, nominal faiz üzerinden hesaplanabilirler.

Enflasyonun% 5 olduğunu varsayalım. Böyle bir durumda

Reel Faiz = (8.16 – 0.05) / (1 + 0.05) = 0.07. Enflasyon oranı denk geldiğinde, yukarıdaki örnekte yükselen fiyatlara karşı% 7 faiz oranı elde edeceğiz.

Nominal Faiz, Etkin Faiz ve Reel Faiz Excel Hesaplama Tablosu
Aşağıdaki linke tıklayarak excel grafiğini indirebilirsiniz.

Etkin Faiz Oranı ve Reel Faiz Oranı Hesaplama İndirme

kullanım

Fn tablosunda, faiz oranınızı (vade dilimine bölünmüş) ve vade tablosunda alacağınız faiz oranını girerek etkin bir faiz oranı bulabilirsiniz. Enflasyon verilerini Dilersen enflasyon oranı tablosuna ekleyerek reel faiz oranını bulabilirsiniz. Enflasyon verileri eklenmediyse, reel faiz oranını ciddiye almayın.

Örneğin, nominal faiz oranı% 13

Fn = 0,15 / 3 = 0,04 (faiz yılda 3 kez alınacaktır)
Vade = 3 (faiz yılda 3 kez alınacaktır)

Buna Ek Olarak

Nominal faiz oranı
Nominal faiz oranı kavramsal faiz oranının en basit türüdür. Belirli bir tahvilin veya kredinin oldukça basit bir şekilde belirtilen faiz oranıdır. Bu tür faiz oranlarına, sabit getirili yatırımlar için kupon oranı denir, çünkü tahvil sahipleri tarafından itfa edilen kuponlarda geleneksel olarak damgalanan ihraççı tarafından garanti edilen faiz oranıdır .

Nominal faiz oranı, borçluların paralarını kullanmaları için borç verenlere verdikleri fiili parasal fiyattır. Bir kredinin nominal oranı% 5 ise, borçlular kendilerine ödenen her 100 dolar için 5 dolarlık bir faiz ödeyebilirler.

Reel Faiz Oranı
Reel faiz oranı biraz daha karmaşık, nominal hızından daha, ama yine de oldukça basit. Nominal faiz oranı tüm hikayeyi anlatmaz, çünkü enflasyon borç verenin veya yatırımcının satın alma gücünü azaltır, böylece aynı miktarda mal veya hizmeti şu anda elde ettikleri miktarda para veya getiri ile satın alamazlar ( Fisher bakın) . reel faiz oranları, nominal faiz oranları ve enflasyon oranı arasındaki ilişkinin arkasındaki ekonomik teori hakkında daha fazla bilgi için etki ).

Borç veren veya yatırımcı sonra aldığı “gerçek” oran bildiren çünkü reel faiz oranı çok adlandırılmıştır enflasyon çarpanlarına ; Yani, enflasyon oranını aşan faiz oranı. Eğer bileşikler yıllık olarak% 6 nominal verime sahipse ve enflasyon oranı% 4 ise, reel faiz oranı sadece% 2’dir.

Artan Satın Alma Gücü
Gerçek faiz oranı, yatırımcıların ve borç verenlerin tahvil ve kredileri ile satın alma gücünü artırdıkları gerçek matematiksel oran olarak tanımlanabilir . Enflasyonun nominal yatırım oranını aşması durumunda reel faiz oranlarının negatif çıkması mümkündür. Örneğin,% 3 nominal oranlı bir tahvil, enflasyon oranı% 4 ise,% -1 reel faiz oranına sahip olacaktır. Dolayısıyla, reel ve nominal faiz oranlarının karşılaştırılması, bu denklemde özetlenebilir:

Nominal faiz oranı – Enflasyon = Reel faiz oranı

Kredi veren, borç alan ve yatırımcıların daha bilinçli finansal kararlar almak için kullanabileceği bu formülden çeşitli ekonomik koşullar elde edilebilir.

Reel faiz oranları sadece pozitif veya negatif değil, aynı zamanda nominal oranlardan daha yüksek veya daha düşük olabilir. Nominal faiz oranları, enflasyon oranı pozitif bir sayı olduğunda (genellikle olduğu gibi) reel oranları aşacaktır. Ancak, reel oranlar, deflasyon dönemlerinde nominal oranları da aşabilir .
Bir hipotez, enflasyon oranının, zaman içinde nominal faiz oranlarıyla birlikte hareket ettiğini ve bunun da reel faiz oranlarının daha uzun zaman dilimleri boyunca sabit kaldığı anlamına gelmektedir. Bu nedenle, daha uzun zaman dilimlerine sahip yatırımcılar , yatırım getirilerini enflasyona göre ayarlanmış bazda daha doğru bir şekilde değerlendirebilirler.

Yorum yapın