Döviz Kuru Politikası

Merkez Bankası uygulayacağı döviz kuru politikalarını nasıl belirler ve otoritesini nasıl kullanır?

1211 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanununun 4 üncü maddesi uyarınca, döviz kuru rejimi, Merkez Bankası’nın ana görevleri arasında yer alan döviz kuru rejimi uygulanacak ve Hükümet tarafından kur politikası uygulaması uygulanacaktır.
Merkez Bankası, para politikası hedefleri doğrultusunda döviz kuru politikasını seçmekte ve uygulanan para politikaları değiştiğinde döviz kuru politikasını değiştirebilmektedir. Merkez Bankası, 2001 yılı Şubat ayından bu yana, temel para politikası aracı olan kısa vadeli faiz oranlarının, enflasyon hedefine ulaşmak için kullanıldığı bir para politikası izlemiştir ve açık enflasyon hedeflemesine kadar örtük enflasyon hedeflemesi stratejisini sürdürmektedir. Değişen döviz kuru rejimine göre, Merkez Bankası döviz kurlarının seviyesini veya yönünü belirlemek ve döviz kurlarında aşırı dalgalanmaları önlemek için müdahale etmek amacıyla döviz alıp satma işlemleri gerçekleştirmemektedir.

Yorum yapın