Design Thinking Nedir?

Design Thinking Nedir
Tasarım odaklı düşünme, müşteri ihtiyaçlarını anlamaya, hızlı prototip oluşturmaya ve yaratıcı fikir üretmeye, ürün, hizmet, süreç ve organizasyonların tasarlanma şeklini değiştirmeye dayanan insan merkezli bir inovasyon yaklaşımıdır. Tasarım odaklı düşünmeyi kullanarak, yalnızca geçmiş verilere güvenmek veya kanıt yerine içgüdüye dayalı riskli bahisler yapmak yerine, müşterilerin gerçekte ne istediğine dayalı kararlar verirsiniz.

Design Thinking

Çoğu insanın tasarım odaklı düşünmeyi düşündüğünde aklına hemen grafik tasarım gelir veya sadece “tasarım” terimini kullanırsak çoğu kişi kıyafetler hakkında ne düşündüğümüzü veya onları nereden satın aldığımızı soracaktır. Ancak tasarım odaklı düşünme yaklaşımı, yalnızca estetiğe önem vermekten veya fiziksel ürünler tasarlamaktan çok daha fazlasını ifade ediyor. Tasarım odaklı düşünme bir problem çözme yöntemidir. Tasarım odaklı düşünme, problem çözmeye insan merkezli bir yaklaşım getirir. 1960’lı yıllardan bu yana kritik insan sorunlarını çözmek ve müşterilere yönelik yazılım çözümleri ve ürünler geliştirmek için kullanılmaktadır.

Tasarımcı olsanız da olmasanız da, müzikten edebiyata, bilimden iş dünyasına kadar birçok alanda tasarım odaklı düşünmek mümkün ve hatta gerekli. Tasarım odaklı düşünme, ne tür bir iş yaparsanız yapın, hangi sorunu çözerseniz çözün, yeni bir düşünce sisteminin kapısını açar.

  Tasarım odaklı düşünme yaklaşımının mimarlarından IDEO'nun CEO'su Tim Brown, yaklaşımı en iyi şekilde şöyle açıklıyor:

“TASARIM düşüncesi; İş başarısına ulaşmak için gereksinimleri, teknolojik yetenekleri ve insanların ihtiyaçlarını entegre etmek için tasarım metodolojilerini kullanan insan merkezli bir inovasyon yaklaşımıdır.” Başka bir deyişle, tasarım düşüncesi görsel tasarımdan ziyade zihinsel tasarımla ilgili sorunları çözer. Tasarım odaklı düşünme yöntemi, herhangi bir iş veya meslekte başarılı sonuçlara ulaşmak için kullanılabilecek tekrarlanabilir bir problem çözme protokolüdür. İnsan odaklı olduğundan sistematik olarak insanın düşünce süreçlerini araştırır ve size çözüme giden yolu sunar. Bu düşünme stratejisi dünya çapında birçok girişimci ve lider tarafından kullanılmaktadır ve empati kurma, tanımlama, düşünme, prototip oluşturma ve test etme sürecinin tamamını içermektedir.


Tasarım odaklı düşünme yaklaşımı neden önemlidir?

Bu yaklaşım sayesinde;

İş ihtiyaçları karşılanır.
İnsan ihtiyaçları tasarım yöntem ve tekniklerinin kullanılmasıyla karşılanır.
Sorunla karşı karşıya kalan kişi yöntem ve yöntemleri kullandığı için kimdir, neye ihtiyacı vardır gibi sorularla empati kurabilmektedir.
Müşterinin ve bağlamının derinlemesine anlaşılmasını ve analiz edilmesini sağlar ve bu analize dayanarak önerilen çözümler geliştirir.
Tasarım odaklı düşünme, her aşamada müşteri ve tüm paydaşlarla işbirliğine odaklanan çözümler geliştirmeye yönelik bir yaklaşımdır.

Tasarım düşüncesi nedir? Tasarım odaklı düşünme uygulamaları
Müdür
İK uzmanı
Pazarlama Uzmanları
Yazılım, teknoloji ve inovasyon uzmanları
Stratejik planlama ve iş geliştirme uzmanları
Tasarım düşüncesi nedir? Tasarım Odaklı Düşüncenin Aşamaları
Aşama 1: Empati yapın.
Tasarım odaklı düşünme sürecinin ilk aşaması, genellikle kullanıcı araştırması yoluyla çözmek istediğiniz sorunun empatik bir şekilde anlaşılmasını sağlar. Empati, tasarım düşüncesi gibi insan merkezli bir tasarım süreci için kritik öneme sahiptir çünkü dünya hakkındaki kendi inançlarınızın ötesine bakmanıza ve kullanıcılar ve onların ihtiyaçları hakkında gerçek bir anlayış kazanmanıza olanak tanır.

Dinleyerek, deneyimleyerek, keşfederek veya gözlemleyerek empati kurabiliriz. Sorunlarımızın her birini çözmek için çıktığımız yolculukla empati kurmaya başlayarak sorunların temel nedenlerini anlayabiliriz.

Aşama 2: Fırsatları ve sorunlu alanları belirleyin.
Başarı istiyorsanız büyük resmi görmeyi öğrenmelisiniz. Bu nedenle öncelikle sorunların tespit edilmesi gerekmektedir. Daha sonra hangi eylemlerin sizi hedeflerinize yaklaştıracağını belirlemeniz gerekir. Bunun için önemli olduğunu düşündüğünüz problemleri, çözümleri, alternatif çözümleri, becerilerimi ve benzeri başlıkları kendi renginizdeki kağıtlara yazabilirsiniz. Başlıkları doldurarak hangi noktaların birleştirilmesi gerektiği konusunda daha iyi fikir sahibi olacaksınız. Bu temalar bir araya geldiğinde hiç düşünmediğiniz bir çözümle karşılaşabilirsiniz. Zihnimiz sonsuz bir uçurum olsa da bazen soyut kavramları görselleştirmek ve bunları somut bir şekilde bir araya getirmek başarıya giden yolunuzu daha iyi tanımlamamıza yardımcı olabilir.

Aşama 3: Fikir geliştirme.
İlk iki aşamadaki sağlam bilgi size “alışılmışın dışında düşünmeye” başlamanız için yeterli bilgiyi vermiştir. Bu noktada yenilikçi çözümleri belirlemek için alternatif yollar arayabilirsiniz. Amaç, kullanıcı ihtiyaçlarını anlayarak tanımladığımız bir sorunu çözmeye yönelik fikirler üretmektir. Bu aşamada ortaya çıkan her fikir çok değerlidir ve kendi fikirlerimize sıkı sıkıya bağlı kalmamalıyız.

Aşama 4: Prototip, çözüm üretmeye başlayın.
Bu aşamanın amacı belirlenen soruna en iyi çözümü bulmaktır. Olası çözümlerin prototipleri kullanıcılar üzerinde test edilir. Kumdan kale inşa etmek gibi prototipler hayal edebilirsiniz. Prototip, fazla çaba harcamadan oluşturulabilen, duygusal bir bağ kurmadan kolaylıkla tekrarlanabilen, yalnızca nihai ürüne giden yolda geri bildirim toplamaya yardımcı olan bir tür araç olarak görülmelidir.

Aşama 5: Değerlendirme
Bu stadyumda; Değerlendirmeyi önceki aşamada yapılan testlerden aldığımız geri bildirimlere göre gerçekleştiriyoruz. Bu değerlendirmeler sonucunda önerilen çözümü yeniden test edebilir, gerekli düzenlemeleri ve iyileştirmeleri yapabiliriz veya tasarım odaklı düşünme sürecine tamamen farklı bir fikirle devam edebiliriz.

Tasarım odaklı düşünme, anlamanın ilk aşamasında hemen belli olmayan alternatif stratejileri belirlemek için sorunları yeniden tanımlamaya çalıştığımız bir süreçtir. Tasarım odaklı düşünme bize problem çözme konusunda çözüm odaklı bir yaklaşım kazandırır. Bu ifade tasarımda sanatın da aranmasını gerekli kılar.

Bu yazı ideou adresinden derlenmiştir.

Yorum yapın