Depresyon Tedavisinde Spor Neden İlk Tercih Olmalı

Güney Avustralya Üniversitesi’nden (UniSA) araştırmacılara göre, depresyon ve diğer yaygın akıl hastalıkları için ana tedavi egzersiz olmalıdır.

Araştırmaların bugüne kadarki en kapsamlı inceleme, hafif ila orta şiddette depresyon, anksiyete ve psikiyatrik bozuklukların fiziksel aktivite yoluyla hafifletilebileceğini göstermektedir. Araştırmalara göre egzersiz, danışmanlıktan ve en iyi ilaçlardan 1,5 kat daha etkilidir. Farklı bir çalışma, 12 hafta veya daha az egzersizin ruh sağlığı semptomlarını azalttığını göstermiştir. UniSA’nın baş yazarı klinik fizyolog Ben Singh, “Önemli olan ve araştırmalar ile desteklenen, egzersizin ruh sağlığınızı olumlu yönde değiştirmesinin uzun sürmediğini gösteriyor” şeklinde açıklamıştır.

Spor Yapmak

Ruhsal bozukluklar, dünya çapında sağlık sorunlarının ana nedenlerinden biridir. Bireyler ve bir bütün olarak toplum için dezavantaj olan akıl sağlığı bozukluğu, 2019’da 8 kişiden 1’ini etkilemiş ve yapılan son araştırmalar, 5 orta yaşlı insandan 1’e kadar daha yüksek düzeyde akıl hastalığı yaşadığını göstermiştir.

Önceki araştırmalara baktığımızda, depresyon, kaygı veya diğer zihinsel sıkıntı biçimlerinden muzdarip hastaların, psikoterapi veya ilaç tedavisi kadar fiziksel aktiviteden yararlanabileceğini göstermiştir. Singh, “Fiziksel aktivitenin ruh sağlığını iyileştirdiği biliniyor, ancak kanıtlara rağmen, evrensel olarak birinci basamak tedavi olarak kabul edilmedi” şeklinde açıklamada bulunmuştur.

Bireysel çalışmalar çok çeşitli fiziksel aktivite türlerinin, yoğunluklarını, alt popülasyonları ve karşılaştırma gruplarını incelediğinden, klinisyenlerin fiziksel aktivitenin psikiyatrik bozuklukların tedavisinde yararlı olduğuna dair kanıt bulması zor olabilmektedir.

So Singh ve UniSA’daki meslektaşları, yetişkinlerde her türlü fiziksel aktivitenin depresyon, anksiyete ve zihinsel sağlık bozukluklarını nasıl etkilediğini değerlendirmek için Umbrella Review adlı daha geniş bir çalışma gerçekleştirdi. Genel bir gözden geçirme, mevcut araştırmaların belirli bir konu hakkında söyleyeceklerinin genel bir resmini sağlamak için bireysel araştırmalardan ziyade bir dizi incelemeye dayanır. Basitçe söylemek gerekirse, belirli bir konudaki tüm kanıtların kapsamlı bir kapsamını sağlar. Araştırma ekibi, 2022’ye kadar yayınlanan tüm uygun çalışmaları 12 elektronik veri tabanından elde etmiştir. Toplamda, 128.119’dan fazla katılımcıyla yapılan 1039 çalışma dahil olmak üzere 97 incelemeyi analiz ettiler.

Egzersiz ve rutin bakımın etkilerini tüm popülasyonlarda karşılaştırdıklarında, egzersizin depresyon, anksiyete ve akıl hastalığı semptomlarını konuşma terapisi veya ilaç tedavisine göre 1,5 kat daha iyi iyileştirdiğini kanıtladı. Singh, “Yürüyüş, ağırlık çalışması, Pilates ve yoga gibi aerobik egzersizler de dahil olmak üzere her türlü fiziksel aktivitenin ve egzersizin faydalı olduğunu bulduk” şekline özetlemiştir.

Bazı egzersiz türlerinin farklı şekillerde yardımcı olduğu görülüyordu. Örneğin, kaygıyı azaltmada en çok yoga ve diğer zihin-beden egzersizleri yardımcı olduğu ve depresyonda en çok ağırlık kaldırma egzersizleri faydalı olduğunu ortaya çıkarmıştır. Singh, “Daha yüksek yoğunluklu egzersiz, depresyon ve kaygı için daha iyiyken, daha uzun egzersizin kısa veya orta şiddette patlamalara kıyasla daha az etkisi var” diye açıklıyor.

Daha uzun müdahalelerin daha kısa müdahalelerden daha az etkili olduğu gerçeği mantıksız olabilir. Yazarlar, bu bulgunun, insanların psikolojik faydaları etkileyebilecek uzun süreli egzersiz programlarını hoş bulmadığını öne sürüyorlar.

Hamile olan veya yakın zamanda doğum yapmış kadınlar, depresyon, HIV ve böbrek hastalığı olanlar ve sağlıklı insanlar en çok fayda gördü. Araştırmacılar, bunun daha şiddetli depresyon ve anksiyete semptomlarına ve daha düşük fiziksel aktivite seviyelerine sahip olma olasılığı daha yüksek olan ve bu nedenle klinik olmayan popülasyonlara göre iyileştirme için daha fazla alana sahip olan kesimi yansıtabileceğini söylüyor.

Mevcut verilerin çoğunun hafif ila orta dereceli depresyonu tanımladığı, daha az anksiyete ve zihinsel sıkıntı bildirimi olduğu belirtilmelidir. Ruh sağlığının çeşitli alanlarında yapılacak ek araştırmalar, daha güvenilir sonuçlara yol açabilir.

Elbette sonuçlar, ilaçların ve terapilerin birçok akıl hastalığı için önemli tedaviler olduğunu dışlamaz; Bunun yerine, egzersizin de önemli bir tedavi olduğunu ve yeni bir ilgiyi hak ettiğini öne sürmekteler. Yazarlar, “Fiziksel aktivite, genel nüfus, teşhis edilmiş psikiyatrik bozuklukları olan kişiler ve kronik hastalıkları olan kişiler de dahil olmak üzere çok çeşitli yetişkinlerde depresyon, anksiyete ve stres semptomlarının hafifletilmesinde oldukça faydalıdır.” eklemesinde de bulunmuştur.

Bu çalışma British Journal of Sports Medicine adresinden derlenmiştir.

Yorum yapın