Değerleme Hesabı

“Değerleme Hesabı”, hem Merkez Bankası bilançosunun hem aktifleri hem de borçları için ne anlama geliyor?
1211 sayılı TCMB Kanununun 61’inci Maddesi gereğince, Türk Lirası’nın yabancı paranın değerinde meydana gelen değişim nedeniyle, Banka’nın varlık ve yükümlülüklerinde bulunan altın, varlık ve yabancı paraların yeniden değerlemesinden kaynaklanan gerçekleşmemiş kar ve zararlar TCMB Bilançosu’ndaki varlıklar ve yükümlülüklerde Değerleme Hesap kalemlerinde para birimleri izlenmektedir. Gerçekleşen giderler, bilançoda varlıklar ve yükümlülüklerin gerçekleşmemiş gelirleri içerisinde gösterilir. Bu gelir ve giderlerin gerçekleşmesi durumunda gerçekleşen tutarlar kar ve zarar hesaplarına aktarılır.
Yabancı para cinsinden varlıkların TL karşılığının artması, yabancı para cinsinden borçların TL eşdeğerindeki artıştan daha fazla ise, değer düşüklüğü hesabı lehte olup, bilançonun pasif tarafında yer almaktadır. Diğer bir deyişle, gerçekleşmemiş döviz kuru karı ortaya çıkmaktadır.
Yabancı para cinsinden borçların TL karşılığı olan yabancı para cinsinden olan varlıklardaki artış, döviz varlıklarındaki artıştan daha yüksek ise, yeniden değerleme hesabı bilançoya geri dönmekte ve bilançonun aktif tarafındadır. Diğer bir deyişle, gerçekleşmemiş bir döviz kuru kaybı gerçekleşir.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (www.tcmb.gov.tr) “Yayınlar / Kitaplar / Eserler” menüsü ve “Yayınlar / Süreli Yayınlar” başlığı altında “Faaliyet Raporları” menüsünde yer almaktadır.

Yorum yapın