Cinsiyet Rolleri ve Kazanımlar

Cinsiyet Kimlik Kazanma ve Roller
Sözde cinsiyet rolü, kadının ve erkeğin nasıl hissettiği, hatta nasıl hissettiği ve kısmen de bireyin cinsiyetleri tarafından algılanan uyumundan dolayı belirlenir. Çoğu kültürde, erkekler ve kadınlar, neyi yapabildiklerini ve fark edemediklerini açıkça tanımladılar. Bebekler doğmadan önce mavi erkekler içindir, kızlar ve aksesuarlar için pembe. Bu ayrım daha sonra saç biçiminde, giyilen elbiseler ve oyuncaklarla devam eder. Bu farklılıklar, bireylerin gelişim süreci boyunca sağlamlaştırılmasıyla artırılmaktadır. Her halükarda, çocuklar ayrıca cinsiyet rollerini gözlemler ve taklit eder. Bu süreçte, ebeveynlerin rolü ve görevi çok önemlidir. Kızlar ve erkekler, bir arkadaş seçme, dışarıda geçirme zamanı ve kıyafet giyme gibi farklı muamele görürler.
Aileler kızlarına, bazı ödüller ve yasaklar kullanarak daha çok kadın ve oğulları daha erkeksi olmayı öğretir. Akranlar ayrıca “erkeksi” ve “kadınsı” rollerini mahallede ve okulda aynı cinsten oynayan arkadaşlara öğretir. Ergen arkadaş grubunun onaylanması veya onaylanmaması, gösterilecek cinsel tutum ve tutum üzerinde önemli bir güçtür. Akranlar, cinsiyetlerine uygun davranışların onaylanmamasını onaylayıp onaylayarak doğru cinsel davranışlarına katkıda bulunurlar. Basın medyasının ergenlerin cinsel davranışları üzerinde önemli bir etkisi vardır. Özellikle televizyon, kadın ve erkeklerin cinsel rolleri hakkında net mesajlar veriyor. Medyanın dayattığı fikirlere göre de kategorize edilen cinsiyet televizyondaki kadınların rolleri ve meslekleri erkeklerinkinden daha değişiktir. Kadınlar daha çok çocuk bakma ile sembolize edilirken erkekler yönetici pozisyonunda sergilenmektedir. Bu da cinsiyet algısı üzerine bastırıcı etki uyandırmaktadır.
Ülkemizde de benzer bir gelişme var. Bir görüşe göre kadın televizyonda bir cinsel nesne olarak tanıtılmakta ve “kadınlık” yönü ön plana çıkmaktadır. Televizyondaki erkek aktörlerin her zaman baskın, saldırgan, rekabetçi, bağımsız ve saldırgan olduğu, kadınlar ise daha pasif kişilikler sergilediği görülmektedir.

Yorum yapın