Marjinal Fayda

Marjinal Fayda nedir? Marjinal bir fayda, bir kişinin ek bir hizmet ya da hizmet birimi ekmekten aldığı ek bir memnuniyet ya da faydadır. Diğer bir deyişle; Tüketilen her ek birim, mal veya hizmetlerin toplam faydaya katkısıdır. Bir kişinin marjinal faydası, bir mal veya hizmetin ek birimini tüketmek için ödemek istediği maksimum tutardır. Normal bir durumda, …

Devamını Oku!

Borç Devir Hızı

Ödenecek borçlar oranı, bir şirketin tedarikçilerini ödediği oranı ölçmek için kullanılan kısa vadeli bir likidite önlemidir. Borç verilerinin devir oranı, tedarikçiler tarafından yapılan toplam alımlar veya satışların maliyeti alınarak ve aynı dönemdeki ortalama hesap borç tutarına bölünerek hesaplanır. Borçların kaç defa ödenir, başka bir deyişle, ne kadar ödedikleri oranını gösteren bir katsayıdır. (Satılan Malın En …

Devamını Oku!

Gresham Kanunu

Gresham kanunu ‘Gresham Kanunu’ nedir? Gresham kanunu, “kötü para iyi parayı kovar” belirten parasal bir ilkedir. Parasal değerlemede, Gresham kanunu, yeni bir madeni paranın (“kötü para”) daha yüksek değerli bir değerli parayı (“iyi para”) içeren daha büyük bir para ile aynı değere sahip olması durumunda, yeni Eski paralar biriktirilecek ve dolaşımdan kaybolurken yeni para Madeni …

Devamını Oku!

Sendikasyon Kredisi

Önümüzdeki günlerde çok sık göreceğimiz bu terimin anlamının çok az insan tarafından bilinir olduğunu fark ettik. Gündemle paralel olarak sendikasyon kredisi nedir açıklamak istedik. En basit anlamda, birden fazla banka ya da benzer bir borç verme kurumu tarafından kurulan şirketlerin birliği tarafından yönetilen öncü bir banka (genellikle bir yatırım bankası), belli bir amaç için yine …

Devamını Oku!

Katkı Payı

Katkı, değişken maliyetlerin toplam satışlardan çıkarılmasıyla hesaplanabilir ve birim değişken maliyet farkı kullanılarak birim katkı olarak hesaplanabilir. Katkı payı, bir şirketin kendi ürünlerinin kârlılığını belirlemesine olanak veren bir maliyet muhasebesi kavramdır. “Katkı payı” ifadesi, bir ürünün brüt işletme payının birim başına bir ölçüsüne de atıfta bulunabilir. Ürünün satış fiyatı, birim başına toplam değişken maliyeti eksi …

Devamını Oku!

Finansal Kiralama

Leasing – Finansal Kiralama Kiralama, bir tarafın başka bir tarafın sahip olduğu mülkleri kiralamayı kabul ettiği şartları belirten bir sözleşmedir. Bu garanti kiracı da bir varlığın kiracı, kullanım olarak bilinir ve garanti kiralayan ay veya yıl belirli sayıda kiracıdan, mülk sahibi ya da ev sahibini, düzenli ödemeler. Hem kiracı hem de kiraya veren tarafın sözleşmenin …

Devamını Oku!

Açık Piyasa İşlemleri

Açık piyasa işlemleri, bankacılık sistemindeki para miktarını genişletmek veya küçültmek amacıyla açık piyasadaki devlet tahvillerinin alım satımına işaret eder. Menkul kıymet alımları bankacılık sistemine para enjekte etmekte ve büyümeyi teşvik ederken, menkul kıymet satışları tam tersini yapmakta ve ekonomiyi daraltmaktadır. MB Rezerv (MB) bu süreci kolaylaştırmakta ve bu tekniği, bankaların rezervleri birbirinden borçladığı oran olan …

Devamını Oku!

Konkordato

Konkordato, borçlarını belirli bir indirim ile geri almak ya da finansal durumlarını düzeltmek amacıyla borç verenlerin borcunu ödemek suretiyle borçlarını geri almak için belirli bir vadede borçlarını ödeyemeyen borçlulara izin veren bir anlaşmadır. Bu anlaşma tarafların mahkemenin onaylanması ile bağlayıcı niteliktedir. 30/07/2003 tarihli resmi gazete ile İcra ve İflas Kanunu’na “iflasın ertelenmesi” konusu eklenmiş ve …

Devamını Oku!

Moratoryum

Moratoryum, bir faaliyetin ya da bir yasanın geçici olarak askıya alınmasıdır ve gelecekteki olaylar askıya alınmasını ya da faaliyetle ilgili sorunların çözülmesini garanti eder. Moratoryum bir hükümet veya bir iş tarafından dayatılabilir. Moratoryumlar genellikle mali sıkıntılı durumlarda kabul edilir. Finansal moratoryumlar, bir süre için maliyetleri düşürmek için tasarlanan bir iş tarafından belirlenen gönüllü olarak empoze …

Devamını Oku!

Amortisman

Amortisman, varlıkların yıpranma ve aşınma nedeniyle ortaya çıkan yıpranma değeridir. Amortisman, bir maddi duran varlığın maliyetinin faydalı ömrü boyunca tahsis edilmesi için bir muhasebe yöntemidir ve değer düşüklüğünün muhasebeleştirilmesinde kullanılır. İşletmeler, hem vergi hem de muhasebe amaçları için uzun vadeli varlıkları amortismana tabi tutmaktadır. Vergi amaçları için, işletmeler satın aldıkları maddi varlıkların maliyetini iş gideri …

Devamını Oku!