Borç Devir Hızı

Ödenecek borçlar oranı, bir şirketin tedarikçilerini ödediği oranı ölçmek için kullanılan kısa vadeli bir likidite önlemidir. Borç verilerinin devir oranı, tedarikçiler tarafından yapılan toplam alımlar veya satışların maliyeti alınarak ve aynı dönemdeki ortalama hesap borç tutarına bölünerek hesaplanır.
Borçların kaç defa ödenir, başka bir deyişle, ne kadar ödedikleri oranını gösteren bir katsayıdır. (Satılan Malın En Çok Satılan Malların Envanteri Maliyetinin Sona Ermesi) / Ödenecek Ortalama Hesaplar
İşletmenin kredi alımlarının hesaplama döneminde borçlara oranı ile belirlenir. Aşağıdaki formülden görülebileceği gibi, bir işletmenin kredi alımları, satılan malların maliyeti ve stoklardaki değişim toplamı ile hesaplanmaktadır.
Borçların uzun vadeli yayılımı işletme açısından avantajlı görülmekte olup, düşük borç dönüşümü oranına sahip işletmenin likidite problemi olmayacağı düşünülmektedir. Devir oranı arttıkça, işletme daha çok borcunu ödemek zorunda kalacak ve daha fazla işletme sermayesine ihtiyaç duyulacaktır.
Borç D. Oranı = (Satılan Malın Maliyeti + Dönem Sonu Hisse Senedi Stoku) / Ortalama Ticari Borçlar Mevsimsellik gibi çeşitli nedenlerle borçlanmalara maruz kalabileceğinden, bu etkileri göz ardı etmek için ticari borçlar dikkate alınmalıdır.

Ortalama Ticari Borçlar = (Dönem Sonundaki Ticari Borçlar + Dönem Sonundaki Ticari Borçlar) / 2
Borç ödeme süresi, günlük olarak borç transfer oranından elde edilen katsayı ifade etmek için hesaplanabilir.

Borç Ödeme oranı = 360 / Borç D. Hız
Azalan bir devir oranı, bir şirketin önceki dönemlere kıyasla tedarikçilerini ödemek için daha uzun sürdüğünü göstermektedir. Devir oranı arttığında, şirket önceki dönemlere göre daha hızlı bir şekilde tedarikçiler ödüyor. Bir şirketin borçlarını ödediği oran, firmanın mali durumunu gösterebilir. Düşen bir oran, bir şirketin finansal sıkıntı içinde olduğuna işaret edebilir; Alternatif olarak, şirketin tedarikçileri ile farklı ödeme düzenlemeleri konusunda görüştüğünü yansıtabilir. Kredi Transfer Oranı yorumlanırken, diğer oran analizlerinde olduğu kadar, işletmenin bulunduğu sektördeki firmalarla birlikte değerlendirilmeli ve bir karşılaştırma analizi yaparak, eğilimlerin önceki dönemlerinin artmasına veya azaltılmasına bakılmalıdır.

Yorum yapın