Altı Sigma Nedir ve Altı Sigma Örnekleri

Altı Sigma Nedir? Altı Sigma Nedir?
Altı Sigma, mevcut bir süreçteki kusurların sayısını ölçen ve bunları sistematik olarak ortadan kaldırmaya çalışan bir kalite iyileştirme iş metodolojisidir. Motorola’nın elektronik üretim süreçlerinde ürün kusurlarına yol açan değişiklikleri azaltmak için 1984 yılında Bill Smith tarafından geliştirildi. Altı Sigma, ölçülebilir iş sonuçlarına sahip projelere odaklanan, veriye dayalı bir yaklaşımdır. Şirketlerin müşterilerine daha iyi ürün ve hizmetler sunabilmesi için hataları ortadan kaldırmak, hataların nedenlerini belirlemek ve hataların oluşma olasılığını azaltmak için istatistiksel araçlar sağlar.

Altı Sigma

Altı Sigma, şirketlerin müşterilerine daha iyi ürün ve hizmetler sunmasına olanak tanıyan sürekli süreç iyileştirme ortamı yaratır. Altı Sigma, üstün üretim sağlamak amacıyla süreçleri tanımlamak, ölçmek, analiz etmek, iyileştirmek ve kontrol etmek için basit ve güçlü istatistiksel araçlar kullanan bir metodolojidir.
Kısacası amaç, hataları en aza indirerek üretim ve hizmet verimliliğini en üst düzeye çıkarmaktır. Yani hata oranı çok düşük seviyeye iner. Müşteri memnuniyetine ve iş verimliliğine önem verir. Altı Sigma’nın hata oranı 1 milyonda 3,4’tür. Günlük hayattan bir kusur sayısına örnek verecek olursak, piyasada aldığınız 10 milyon elmadan 34’ü çürük demektir. Bu oran 0 olasılığa yakın bir hata oranını temsil etmektedir. Bu nedenle büyük şirketler sıklıkla 6 sigmaya odaklanmaktadır.

Altı Sigma Nedir?| Altı Sigma’nın Tarihçesi

Altı Sigma’nın ortaya çıkışının 1970’li yıllarda Amerikan Motorola firmasının televizyon şirketi Quasar’ı yüksek hata oranlarından dolayı Japon Matsushita firmasına satmasıyla başladığı söylenebilir. Şirketin sorunu kalite girişimlerinin çok pahalı olmasıdır. Motorola daha sonra en kaliteli ürünleri en düşük maliyetle üretmenin mümkün olduğu fikrini benimsedi. Motorola iletişim sorumlusu Bill Smith, ürünlerin kullanım ömrü ile üretim sırasında ne sıklıkta onarıldığı arasındaki ilişkiyi inceledi. Bill Smith tarafından hazırlanan raporda, ürünün üretim sırasında kusurlu bulunup bulunmadığı ve onarılıp onarılmadığı belirtilecek; Bu hataların genellikle müşteri tarafından ilk devreye alma sırasında meydana geldiği gösterilmiştir.

Ancak ürün üretim aşamasından hatasız geçtiği takdirde, müşterinin ilk kullanımda herhangi bir zarar vermesi nadir görülen bir durumdu. Böylece şirketteki iki sorudan hangisinin daha doğru olduğu ortaya çıktı. Kaliteye ulaşmak hataları bulmak ve düzeltmekle mi ilgili olmalı? Veya tasarım ve üretimdeki kalite hatalarını önlemek mi? Smith bu tartışmaları sonlandırdı. Bill Smith, problem çözmeye yönelik dört adımlı bir yaklaşım olan MAIC’i (Ölçüm, Analiz, İyileştirme, Kontrol) geliştirdi.

Önlem: Ölçülebilir Hedefler Belirleyin
Analiz: mevcut konumunuzu incelemek
Geliştirme: Hedefe ulaşmak için gerekli iyileştirmeleri yapın.
Denetim: Projenin karlı olup olmadığını kontrol edin ve başarılıysa daha fazla araştırma yapın.

Peki başka hangi sigmalar var? 6 Sigma ile onlar arasındaki temel farklar nelerdir?

6 Sigma hata oranı

Tablodan da görebileceğiniz gibi Altı Sigma inanılmaz bir başarı düzeyidir.


Altı Sigma Nedir | Altı Sigma’nın faydaları nelerdir?

Hata oranı azalır.
Müşteri memnuniyeti üst seviyeye çıkar.
Üretim maliyeti %10-20 oranında azalır.
Ürünün kalitesi artar.
Verimlilik artar.
Şirketin pazar payı artıyor.
Çalışanların verimliliğinde artış var.
Yenilikçi modeller geliştiriliyor.
Süreklilik garantilidir.
İş süreçleri azaltılıyor.
Hızlı büyüme yaşanıyor.
Müşteri sayısı önemli ölçüde artıyor
Altı Sigma nedir – Altı Sigma’nın başarılı örnekleri
Türkiye’de 6 Sigma’yı uygulayan ilk kuruluş TEI’dir (Türk Motor Sanayii). Arçelik, TEI’den sonra bu uygulamayı hayata geçiren ikinci şirket oldu. 2001 yılında yaşanan ekonomik kriz ve yurtdışındaki iş ortaklarından Türk şirketlerine yönelik talepler, Türkiye’deki şirketlerin de bu uygulamayı benimsemesine yol açtı.

Archelik, 100’den fazla 6 Sigma projesinden 15 milyon doların üzerinde kazanç elde etti.
Cords’ta 2002 yılında tamamlanan beş proje yaklaşık 670.000 ABD Doları gelir elde etti.
Japonya’da patent sisteminin uygulamaya konması, işlem maliyetlerini dosya başına 48.000 $’dan 1.200 $’a düşürdü.
General Electric, iletişim uydusu dağıtımını %63’ten %97’ye çıkardı ve yıllık gelirinde 1,3 milyon dolarlık bir artış elde etti. General Electric, Motorola’nın Altı Sigma modelini yönetim satın alma fonksiyonuna sahip proje bazlı bir uygulamaya dönüştürdü. 1999’da GE 2 milyar dolar tasarruf etti.
Fort Wayne, Indiana’da yerel yetkililer, Altı Sigma projesi sayesinde çukurların %98’ini 24 saat içinde doldurdu.
Viper ve Harrison 18 ayda hizmet ve kaliteyi artırırken personel maliyetlerini %34 ve genel giderleri 250.000 £ azalttı.
Borusan, 47 projeden yılda 11 milyon dolar kâr elde etti.
Vitra, Kartal ve Bozüyük tesislerinde yıl içinde 1,5 milyon dolar tasarruf elde etti.
Dolayısıyla Altı Sigma kaliteyi, verimliliği ve müşteri memnuniyetini artırmada etkili bir yöntemdir. Firmaların bu seviyeye ulaşmaya çalışırken sabır, belki uzun bir zaman, bazen de fedakarlık gerektireceğinin farkında olması gerekiyor.

Yorum yapın