Adversity Quotient Nedir – Duygusal Zeka Nedir

Adversity Quotient nedir? Birinci katsayı: IQ

Adversity Quotient

Adversity Quotient (AQ), kişinin hayatındaki zorluklarla başa çıkma yeteneğini ölçen bir puandır. Sürdürülebilirlik bilimi olarak da bilinir. AQ, kişinin esnek ve duygusal açıdan güçlü olma, sorunların üstesinden gelme ve ders kitaplarının ötesinde sorunları çözme becerisinin bir ölçüsüdür. AQ, kişinin performansıyla olumlu bir şekilde ilişkili olduğu için kişinin başarısıyla da olumlu yönde ilişkilidir. İnsan dayanıklılığını ölçmek ve geliştirmek için dünyada bilimsel olarak en çok doğrulanan ve yaygın olarak kullanılan yöntemdir. AQ iki boyutta ölçüldü: esneklik ve dayanıklılık. Yalnızca ilginin devamlılığı (sebat) duygusal bağlılığı olumlu yönde yordarken, çabanın ısrarı (sebat) ve kendini ve yaşamı kabul etme (dayanıklılık) normatif bağlılığı pozitif yönde yordamıştır.


Alman zeka bölümü anlamına gelen IQ terimi, 1912 yılında Alman psikolog Wilhelm Stern tarafından ortaya atılan ve Alfred Binet ve Theodor Simon tarafından geliştirilen bir zeka değerlendirme yöntemidir. IQ bildiğimiz gibi zeka düzeyini ölçen bir zeka testidir. Uzun bir süre işe alım IQ’ya dayanıyordu – aslında Maslow’un hiyerarşisinde seviye 2-3’tü. Bir işi yürütmek, mülkü korumak vb. Bu, özel duygular gerektirmeyen işler için gerekli bir karşılaştırmaydı.

Adversity Quotient nedir | Duygusal Zekanın Ortaya Çıkışı: EQ

Mayer, 1990 yılında “duygusal zeka” terimini “kişinin kendisinin ve başkalarının duygularını ve duygularını izleme, bunlar arasında ayrım yapma ve bu bilgiyi kişinin düşüncelerine ve eylemlerine rehberlik etmek için kullanma yeteneğini içeren bir sosyal zeka biçimi” olarak tanımladı. “Nedeni basitti: Artık çalışanlar sadece maaş ödüyor vs. O, bu gibi durumları değil, sosyal haklar istiyordu.

Yarattıkları kişinin duygusal zekasının ön planda olmasını istediler. Mayer daha önce şunu söylemişti: “Beynin iki lobu vardır, yalnızca bir lobu çalıştırarak geliştirilemez.” Duygusal zeka, IQ’nun tam tersi, geliştirilebilen bir zeka türüdür.

EQ, uzun süredir aranan yetenekler/beceriler arasında yerini almıştır (özellikle 2010’lu yıllardan sonra teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte EQ yerini tamamen almıştır). Maslow’un hiyerarşisinde 3-4. düzeylerdedir. Çizgiler EQ’ya aitti. Sevmek, sevilmek, saygı duymak, kendine inanmak vb. Bu tür konular bu aşamada çözüldü.

Adversity Quotient nedir? Sorumluluğa tam geçiş: AQ
Zamanla çalışanlar özerk olmak istedi. Yavaş yavaş bazı görevler özerk hale geldi. Daha ucuz ve daha etkiliydi. Tüm konferanslarda ve tüm etkinliklerde “Sorumluluk almak istiyorum, bir şeyler başarmak istiyorum, hayalimi gerçekleştirmek istiyorum” gibi söylemlerin sayısı arttı. Bu istekler;

2000.com’da patlama
2008 küresel krizi
2020 yılı Corona sayesinde zirveye ulaştı.
Üstelik dünyada son 20 yılda yaşanan durgunluğa bakacak olursak;

1991 (azalış: %0,3)
2009 (azalış: %2,9)
2020 yılındaki gibi durgunluklar da yaşandı (beklenen düşüş: %6,2).
Çalışanlar otonom olmaya çalışırken 2020 koronavirüsü adeta bardağı taşıran son damla oldu. Karmaşıklık katsayısı arttıkça kişinin de geliştiğini (ya da uyum sağlayarak gelişmeye ihtiyaç duyduğunu) gördük.

Adversity Quotient nedir? AQ yeterliliğine neden şimdi ihtiyaç duyuluyor? Bundan hangi becerileri kazanacağım?
IQ’nuz klasik sınavları geçmenizi sağlar ve EQ’nuz çalışırken sosyal tabanınızı oluşturmanızı sağlar. Peki AQ ne yapıyor?

AQ, işletmeniz büyüdükçe veya zorluklar ortaya çıktıkça ortaya çıkan zorluklar karşısında ne kadar iyi hayatta kalabileceğinizi test eder. Dediğim gibi insanlık özerkliğe geçişini test ederken elbette sorunlar vs. olacaktır. Zorluk katsayısına sahip problemleri çözmeye çalışan bir zeka olmalı, örneğin:

AQ’yu geliştirmek yaşam verimliliğinizi, problem çözmenizi vb. geliştirebilir. Hayatınızdaki birçok ihtiyacın anahtarı gibi görünüyor. Sektörden bağımsız olarak rekabet gücünün giderek arttığı tüm dünyada bilinmektedir. Bu sonuçları önceden analiz eden, geleceğini tasarlayan, yöneten, kısacası riskleri yönetmeyi bilen, zorluklarla baş etmeyi bilen bir insanın elbette böyle bir yetkinliğe ihtiyacı olacaktır.

Gelecekte (2025/2030’dan sonra) AQ, IQ ve EQ kadar gerekli olacak. Girişimci (kurum içi girişimci) olanlar artık sadece IQ/EQ değil, AQ yeterliliğini de edinmelidir. Bu aşamada, Maslow’un hiyerarşisindeki son adım olan kendini gerçekleştirme arzu edilirdi.

AQ, üç geniş kategoriye giren değerler kullanılarak test edilebilir;

Düşük AQ (0-59): Düşük motivasyon, enerji, performans ve dayanıklılık. Olayları felaketleştirme eğilimi.
Ortalama AQ (95-134): Yeterince kullanılmayan potansiyel. Sorunlar önemli ve gereksiz hasarlara neden olur ve ilerlemeyi zorlaştırır.
Yüksek AQ (166-200): Olaylara uygun bakış açısını ve tepkiyi korur. Ciddi zorluklara rağmen yükseliş eğilimi devam edebilir.

Eğer duygusal bölüm bir kişinin duygularla iyi başa çıkabilme yeteneği ise, o zaman sıkıntı bölümü de zorluklarla iyi başa çıkabilme yeteneğidir. Eğer A.K. Eğer bu kulağa sürdürülebilirlik gibi geliyorsa, bunun nedeni budur. Bu, birçok endüstride en çok aranan insan niteliklerinden biridir. Başka birçok isimle bilinir: cesaret, dayanıklılık, metanet, azim, azim ve kendi kendine yeterlilik. I.Q.’nun aksine. ve A.Q.’nun işveren ortağı E.Q. istikrar, güç ve kuvvetle.

Olumsuzluk puanı yüksek olan bir kişinin özellikleri nelerdir?
Sıkıntı katsayısı yüksek olan kişi, zor koşullara rağmen işini sürdürebilen kişidir. İnsan ilişkileri alanında çalışan kişiler A.Q. hakkında bilgi sahibi olabilirler. Soru sorduklarında, ör. B. Önceki işinizde ne kadar kaldınız, neden ayrıldınız, önceki işinizde ne gibi sorunlarla karşılaştınız ve bunlarla nasıl baş ettiniz?

Yüksek AQ’ya sahip insanlar Aynı zamanda organizasyondaki aşağıdaki gibi radikal değişikliklere de uyum sağlayabilenlerdir: B. Yönetimdeki değişiklikler, ani maliyet düşürücü önlemler ve artan iş yükü. Bu, cesaret uğruna kişisel refahlarını feda ettikleri anlamına gelmez; önce sonuçlara ulaştıklarından emin olurlar, sonra şartları müzakere ederler. Bu, “Evet, istediğiniz şey aslında bundan elde ettiğimiz harika sonuçlar ve gelişmeler olabilir” demek gibidir. Ancak bu değişiklikler aynı zamanda takım üzerinde de baskı yaratıyor çünkü…”

Zorluklar karşısında yüksek A.Q. İnsanlar bunu belirli bir düzeyde algılanan kontrolle görecekler, bu da zorluklar üzerinde bir dereceye kadar etkiye sahip olduklarını düşündükleri anlamına geliyor. Elbette tüm olumsuzluklar kontrol altına alınamaz ancak Albert Bandura’ya (1997) göre, zor koşullara rağmen belirli sonuçlara ulaşabileceklerine inanan insanlar harekete geçme konusunda teşvike sahiptir.

Yüksek AQ’ya sahip kişilerin bir başka özelliği. sıkıntının geçici süresinin algılanmasıyla yakından ilişkili olan yüksek düzeyde bir dayanıklılıktır. Peterson ve Steligman’a (1993) göre, sıkıntıları geçici olarak algılayan kişilerin, bu sıkıntıların geçeceğini umdukları için onlara katlanma olasılıkları daha yüksektir.

IQ başarınızı tahmin etmez, ancak A.Q. yapmak.
“Görünüşe göre I.Q. başarının temel faktörlerinden birçoğu olan sağlık, mutluluk ve zenginlik hakkında neredeyse hiçbir şey tahmin etmez. A.Q. denen şey. yapar” diyor doktor. Paul G., Stolz “Bu, hayata tepki vermenin programlanmış modelidir.” diyor.
Dezavantaj katsayısı yüksek olan çocukların yetişkinlerden pek bir farkı yoktur.
Stoltz’a göre kişinin sağlığı, mutluluğu ve refahı, sıkıntı oranından etkilenen faktörlerdir. Bu nedenle yüksek A.Q. kişinin hayatta başarılı olup olmayacağının güvenilir bir göstergesidir. Stolz, iyi haberin dezavantaj oranının yaşa bağlı olmaması olduğunu söylüyor. Bu, Emmy Werner’in (1993) yüksek olumsuzluk puanlarına sahip çocukların aşağıdaki özelliklere sahip olduğu ve dirençli yetişkinlerinkinden çok da farklı olmadığı sonucuna vardığı araştırmayla desteklenmektedir:

Yaşam sorunlarını çözmek için proaktif bir yaklaşıma sahip olmak
deneyimlerini yapıcı bir şekilde algılama eğilimindedirler
başkalarının olumlu ilgisini çekebilmek
Olumlu Bir Tutumu Korumak için İnancınızı Kullanın
Liderlerin zorluk oranı yüksektir ancak IQ’ları iyidir. ve E.K.
Sıkıntı katsayısı organizasyonlarda başarıyı ve kalıcılığı öngörmede önemli bir rol oynasa da, iyi liderlerin de yüksek EQ’su vardır. Ayakta durmak, kişinin gerçekleri ve süreçleri iyi bir EQ ile hızlı bir şekilde özümsemesine olanak tanır. Kişinin gergin veya stresli durumlarda soğukkanlı kalmasını sağlar. Ancak A.K. organizasyon için büyük zorlukların olduğu zamanlarda yararlılığını kanıtlayacaktır. AQ ne kadar yüksek olursa yönetici Zor bir durumda başarı şansı ne kadar yüksek olursa, başarı şansı da o kadar yüksek olur. Yenilgi veya başarısızlıklardan hızla toparlanan liderler, bir kuruluşun en değerli varlıklarından bazılarıdır.

Bu yazı Wikipedia adresinden derlenmiştir.

Yorum yapın