AB Uyum Sürecinde Merkez Bankası

Avrupa Birliği ile uyum sürecinde Merkez Bankası’nın görevleri nelerdir?
Maastricht Antlaşması’nın 109. Maddesi ve Avrupa Merkez Bankası Sistemi (ECB) ve Avrupa Merkez Bankası Tüzüğü’nün 14 (1) Maddesi, AM Üye devletlerin her biri, en son ECB kuruluşuna kadar, ulusal Kanun Bu Antlaşma ve bu Statü’nün uyumlaştırılması. Bu nedenle, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın AB Koduna girmeden önce ESCB Statüsü ile tam uyumlu hale getirilmesi gerekecektir. Özellikle, Merkez Bankası’nın sorumlu olduğu bölümlere ilişkin olarak, Bankanın AB’ye üyelikten önce yerine getirilmesi için çeşitli yükümlülükleri bulunmaktadır. En önemlileri; Bölüm 17: Ekonomik ve Para Politikası Bankası kapsamında, Merkez Bankası’nın bağımsızlığı (kişisel, kurumsal olarak devamı sağlanmalıdır.
Ayrıca, Türkiye Ulusal Programında Müktesebatın Kabulü Hakkında Resmi Gazete Müktesebatında 31.12.2008 Sayılı Kabulü İçin Ulusal Program Koordinasyonunun Uygulanması ve 2008/14481 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Bakanlar Kurulu Kararı Müktesebatın Üstlenilmesine İlişkin Program, Sermaye Elektronik Para Kuruluşları alanında 2009-2011 yılları arasında düzenlenecek olan Ödeme Sistemleri ve Hizmetlerinin Ücretsiz bir çerçevede verilmesi ile birlikte bir Ödeme Sistemleri Kanunu’nun hazırlanmasının sorumluluğu Bankamıza Hareket ve Finansal Hizmetler verilmiştir.

Yorum yapın