AB Fasılları ve Merkez Bankası

AB müzakere sürecine hangi bölümler katılıyor?
Türkiye ile AB arasında “üyelik müzakereleri” arasında 17 Aralık 2004 tarihli karar. Brüksel Avrupa Konseyi toplantısının kararı uyarınca, resmi olarak 3 Ekim 2005 tarihinde başladı. Katılım müzakerelerinin ilk aşaması olan tarama süreci Ekim Süreç, 3 Ekim 2005 tarihinde Hükümetlerarası Konferans ile başlamış ve 13 Ekim 2006 tarihinde tamamlanmıştır.
Tarama çalışmaları 33 bölüm altında gerçekleştirilmiştir. Bunlardan 12 fasılda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarama toplantılarına katılmıştır. Merkez Bankası ile doğrudan ilgili olan 6 bölüm ve tarama toplantılarında sunumlara katkıda bulunmuştur; “4. Sermayenin Serbest Dolaşımı”, “9. Finansal Hizmetler”, “17. Ekonomik ve Para Politikası”, “18. İstatistikler”, “32. Mali Kontrol” ve “Mali ve Bütçesel Hükümler”. Merkez Bankası’nın doğrudan katılmadığı 6 bölüm sadece tarama toplantılarına katılmıştır. Bölümler; “2. İşçi Özgür Hareketi”, “6. Şirketler Hukuku”, “16. Vergilendirme”, “19. Sosyal Politika ve İstihdam”, “28. Tüketici ve Sağlık Koruması” ve “30. Dış İlişkiler”.
Tarama çalışmalarının ardından, aday ülke tarafından hazırlanan ve her bir fasıl için bölümlerin mevzuata uyum durumu, uyumlaşma takvimi, geçiş dönemi / istisna talepleri ve gerekçeler hakkında bilgi içeren aday ülke dokümanı hazırlanmıştır. ve kurumsal yapı. Bu çerçevede, Merkez Bankası, doğrudan ilişkili olduğu bölümlerde belirtilen işe katkı sağlamaktadır.
Pozisyon belgelerinin temelinde, Merkez Bankası, ulusal hukuk sisteminin AB hukuk sistemi ile uyumlu hale getirildiği gerçek müzakere sürecinde de yer alacaktır. Bu bağlamda, genel olarak, Avrupa Merkez Bankaları Sisteminin (ESCB) Avrupa Komisyonu (ESCB) yönetmelikleri ile birlikte Merkez Bankası nezdinde ne olacağı

Yorum yapın